ઢ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઢ' થી શરૂ થતા 229, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 229
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ધૈર્ય્યા ધીરજ 1 બોય
ધૈવીક સારી તાકાત 1 બોય
ધના પૈસા; સંપત્તિ 1 બોય
ધનજય 1 બોય
ધનેશ સંપત્તિનો ભગવાન; નક્ષત્ર અથવા નક્ષત્રનું નામ; સારો છોકરો 1 બોય
ધનેશ્વર સંપત્તિના ભગવાન 1 બોય
ધનિસ સંપત્તિનો ભગવાન; હોંશિયાર અને ડહાપણ 1 બોય
ધાનીત દયા 1 બોય
ધરમા ધર્મ 1 બોય
ધરન રક્ષણ; કાયમ; યાદ; સહનશીલતા; અધિકાર; દુનિયા; સૂર્ય; ભગવાન શિવનું નામ 1 બોય
ધરેન્દ્ર પૃથ્વીના રાજા 1 બોય
ધર્મ દુત્ત ધર્મના ભગવાનનો ઉપહાર 1 બોય
ધાર્મિક જે દાન આપે છે; ભગવાન ગણેશનું એક નામ 1 બોય
ધર્મિષ્ઠા ધર્મના ભગવાન; ધાર્મિક 1 બોય
ધરમપાલ ધર્મના રક્ષક 1 બોય
ધર્મરાજ ધર્મના રાજા 1 બોય
ધર્નિશ જે પૃથ્વી પર રાજ કરે છે 1 બોય
દર્શન દ્રષ્ટિ; જ્lન; અવલોકન; સિદ્ધાંત; દર્શન; કલ્પના અથવા દ્રષ્ટિ અથવા આદર કરવો અથવા ધાર્મિક પાઠ 1 બોય
ધર્વિક રાજા 1 બોય
ધીરેન પ્રાપ્ત કરનાર; સમર્પિત 1 બોય
ધીરેન્દ્ર હિંમતનો ભગવાન; વીર ભગવાન 1 બોય
Dhiaan (ધિઆન) Meditation 1 બોય
ધ્રુવ ધ્રુવ તારો; સ્થાવર; શાશ્વત; પેઢી; સ્થિર 1 બોય
ધ્રુવીશ ધ્રુવમાંથી વ્યુત્પન્ન 1 બોય
Dhula (ધુલા) Name of a God 1 બોય
ધુરુવન સિતારો 1 બોય
ધુર્વ હંમેશા ચમકતો સિતારો 1 બોય
ધાવક તીવ્ર; હર્ષ વંશનો એક કવિ; દોડવીર 3 બોય
ધૈર્ય ધીરજ; ધીરજવાળું; હિંમત 3 બોય
ધૈર્ય ધીરજ; ધીરજવાળું; હિંમત 3 બોય
ધનેશ્વર સંપત્તિના ભગવાન 3 બોય
ધનુ હિન્દુ ધનુ રાશીનુ નામ 3 બોય
ધનુષ હાથમાં ધનુષ 3 બોય
ધનવંત શ્રીમંત 3 બોય
ધંવનથ શ્રીમંત 3 બોય
ધર્મકેતુ જે યોગ્ય રીતે સમર્થન આપે છે 3 બોય
ધર્મિસ્તા ધર્મના ભગવાન; ધાર્મિક 3 બોય
ધર્સંત 3 બોય
ધરૂન સહાયક; બ્રહ્માનું બીજું નામ; ગૌણ 3 બોય
ધવલ રૂપાડા; શુદ્ધ; ચમકતા; સફેદ; સુંદર 3 બોય
Dheerkhabaahu (ધીરખબાહુ) One of the Kauravas 3 બોય
ધિલન મોજાઓનો પુત્ર 3 બોય
દિનકર સૂર્ય 3 બોય
ધીર સૌમ્ય; સમજદાર; શાંત; હોંશિયાર; સંકલ્પ; દૃઢ; ધૈર્યવાન 3 બોય
Dhridharathaasraya (ધૃધરાથાશ્રય) One of the Kauravas 3 બોય
દૃષ્ય દૃષ્ટિ 3 બોય
ધૃષ્ટ્દ્યુમ્ના રાજા દ્રુપદનો પુત્ર, દ્રૌપદીના ભાઈ, તેનો જન્મ દ્રોપદીની સાથે અને બલિદાન અગ્નિથી થયો હતો 3 બોય
ધ્રુવિત અવલોકન કરવું; ખુશ 3 બોય
ધ્વન્યા અવાજ 3 બોય
Dhyanesh (ધ્યાનેશ) Meditative 3 બોય
ધામીન જવાબદાર; બાયંધરી આપનાર 4 બોય
ધનાદિપ ધ્યાનનો પ્રકાશ 4 બોય
ધનજીત ધન 4 બોય
ધન્વન્તરી દેવતાઓના ચિકિત્સક 4 બોય
ધરમવીર જે ધર્મ પર વિજય મેળવે છે 4 બોય
ધારિશ તેજસ્વી 4 બોય
ધર્મચંદ્ર ધર્મનો ચંદ્ર 4 બોય
ધર્મદેવ કાયદાના ભગવાન 4 બોય
ધર્મકીર્તિ ધર્મનો મહિમા 4 બોય
ધર્મેશ ધર્મના ભગવાન 4 બોય
ધર્મવીર ધર્મના રક્ષક 4 બોય
ધરણીધર 4 બોય
ધર્વેશ સત્યનો ભગવાન; પવિત્ર વ્યક્તિ 4 બોય
ધર્વીન ડેરિલ અને માર્વિનનું મિશ્રણ 4 બોય
ધાવેશ તેજસ્વી; ચળકતું 4 બોય
ધ્યાનમ સભાન 4 બોય
ધીર સૌમ્ય; સમજદાર; શાંત; હોંશિયાર; સંકલ્પ; દૃઢ; ધૈર્યવાન 4 બોય
ધીરેન જે મજબૂત છે 4 બોય
ધૂમ્રવર્ણ ધુમાડો; ઘણા રંગોનો ભગવાન 4 બોય
ધ્રુધ્દાવૃત મજબૂત ઇચ્છાશક્તિ વાળી ધ્યાની 4 બોય
ધ્રુમીલ શૂન્ય 4 બોય
ધૃતવ સ્થાવર; સતત; ધ્રુવ નક્ષત્ર; ધ્રુવ નામનું વ્યુત્પન્ન 4 બોય
ધ્રુવક સ્થિર; દૃઢ; શાશ્વત; સંગીતનો સ્વર 4 બોય
ધ્રુવપદ ઉત્તર ભારતીય શાસ્ત્રીય પ્રાચીન શૈલી 4 બોય
દુસ્યંત અનિષ્ટનો નાશ કરનાર 4 બોય
ધ્વંશ નાશ પામવું 4 બોય
ધ્યેય ઉદ્દેશ 4 બોય
ધામન કિરણ; પ્રકાશ; મહિમા; ગૌરવ; વૈભવ; શક્તિ; બળ; ગૃહ 5 બોય
ધમેન્દ્ર ધર્મદેવ 5 બોય
ધનદીપા સંપત્તિના ભગવાન 5 બોય
ધનેશ સંપત્તિનો ભગવાન; નક્ષત્ર અથવા નક્ષત્રનું નામ; સારો છોકરો 5 બોય
ધનસુખ શ્રીમંત; ખુશ 5 બોય
ધન્વિને ભગવાન શિવ; ભગવાન રામનું એક નામ 5 બોય
ધન્વિતઃ ભગવાન શિવ 5 બોય
ધરમવીર જે ધર્મ પર વિજય મેળવે છે 5 બોય
ધરનીધર બાકી; બ્રહ્માંડીય સર્પ 5 બોય
ધર્માધ્યક્ષ ધર્મના ભગવાન 5 બોય
ધર્માદિત્ય ધર્મના પુત્ર 5 બોય
ધર્માંશ ધાર્મિક ભાગ 5 બોય
ધર્મવીર ધર્મના રક્ષક 5 બોય
ધર્મેન્દ્ર ધર્મના રાજા 5 બોય
દર્શિત પ્રદર્શન; ચિન્હો 5 બોય
ધીમન હોશિયાર; સમજદાર; સંવેદનશીલ; વિદ્વાન 5 બોય
ધીરોધાતા ગુનોતારા દયાળુ હૃદય વાળા વીર 5 બોય
દેવમણી ધન્ય રત્ન 5 બોય
ધોર રાજા 5 બોય
Dhridhakarmaavu (ધ્રીધાકાર્માવું) One of the Kauravas 5 બોય
ધૃત જન્મેલ; પ્રતિજ્ઞા લીધી 5 બોય
ધ્રુધ્દાવૃતા ધ્યાન કરનાર 5 બોય
ધ્રુનીલ 5 બોય
Showing 1 - 100 of 229