ઢ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઢ' થી શરૂ થતા 229, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 229
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
દ્યુતિધર તેજના ભગવાન 11 બોય
ધ્યેય ઉદ્દેશ 4 બોય
ધ્યાનેશ્વર ધ્યાનના ભગવાન 9 બોય
Dhyanesh (ધ્યાનેશ) Meditative 3 બોય
ધ્યાનદીપ ધ્યાન અને એકાગ્રતાનું પ્રતીક 11 બોય
ધ્યાન પ્રતિભાવ; ધ્યાન 7 બોય
ધ્યાન પ્રતિભાવ; ધ્યાન 8 બોય
ધ્વનિત ભગવાન મારા નિર્ણાયક છે 6 બોય
ધ્વનિત અવાજ 7 બોય
ધ્વનિલ પવનનો અવાજ 8 બોય
ધ્વેન ધાર્મિક 8 બોય
ધ્વન્યા અવાજ 3 બોય
ધ્વંશ નાશ પામવું 4 બોય
ધ્વનિલ પવનનો અવાજ 7 બોય
ધુવીન કાંસકો 6 બોય
ધુતીત અર્જાવ તેજસ્વી સીધી વ્યક્તિ 8 બોય
દુસ્યંત અનિષ્ટનો નાશ કરનાર 4 બોય
ધુર્વ હંમેશા ચમકતો સિતારો 1 બોય
ધુરુવન સિતારો 1 બોય
ધુરવાન 8 બોય
Dhumini (ધુમીની) Name of Lord Shiva 6 બોય
Dhula (ધુલા) Name of a God 1 બોય
ધ્રુવપદ ઉત્તર ભારતીય શાસ્ત્રીય પ્રાચીન શૈલી 4 બોય
ધ્રુવિત અવલોકન કરવું; ખુશ 3 બોય
ધ્રુવીશ ધ્રુવમાંથી વ્યુત્પન્ન 1 બોય
ધ્રુવિન મહાન વ્યક્તિ 6 બોય
ધ્રુવેશ અખંડ ધ્યેય 6 બોય
ધ્રુવેન તે ધ્રુવ પરથી આવ્યો છે, જેનો અર્થ સ્થિર અથવા અંતર માપવાનું એક પરિમાણ થાય છે 11 બોય
ધ્રુવાવ અચળ 6 બોય
ધ્રુવન્તઃ નક્ષત્રનું નામ; બ્રહ્માંડનો ભગવાન; નિર્માતા; ભગવાનની ભેટ 8 બોય
ધ્રુવંશ ધ્રુવીય તારાનો એક ભાગ 7 બોય
ધ્રુવાન સિતારો 7 બોય
ધ્રુવમ કાયમી અવાજ; સ્વર્ગ; ચોક્કસપણે; હંમેશાં 6 બોય
ધ્રુવલ એક સિતારો 5 બોય
ધ્રુવક સ્થિર; દૃઢ; શાશ્વત; સંગીતનો સ્વર 4 બોય
ધ્રુવ ધ્રુવ તારો; સ્થાવર; શાશ્વત; પેઢી; સ્થિર 1 બોય
ધૃતવ સ્થાવર; સતત; ધ્રુવ નક્ષત્ર; ધ્રુવ નામનું વ્યુત્પન્ન 4 બોય
Dhrut (ધૃત) Motion 8 બોય
દૄશ્ય સરસ નેત્રો 5 બોય
ધ્રુશીલ મોહક 9 બોય
ધ્રુપત 7 બોય
ધ્રુપાલ હરિયાળી સાથે સમૃદ્ધિ; હરિયાળીથી ભરેલું ક્ષેત્ર 8 બોય
ધ્રુપદ એક રાજા; નિશ્ચિતપણે ઊભા 9 બોય
ધ્રુનીલ 5 બોય
ધ્રુમીલ શૂન્ય 4 બોય
ધ્રુધ્દાવૃતા ધ્યાન કરનાર 5 બોય
ધ્રુધ્દાવૃત મજબૂત ઇચ્છાશક્તિ વાળી ધ્યાની 4 બોય
ધ્રુબા ધ્રુવીય તારો; દૃઢ; સ્થિર 9 બોય
ધરોનેશ્વર દ્રોણાચાર્ય અને ભગવાન શિવ 7 બોય
ધ્રોના હિન્દુ મહાકાવ્ય 'મહાભારત'માં અર્જુનના શિક્ષક 6 બોય
ધૃતિમાન ધૈર્યવાન 6 બોય
ધૃતિલ ધૈર્યવાન મનુષ્ય 8 બોય
ધૃતરાષ્ટ્ર ગાંધારથી (ધૃતરાષ્ટ્રની પત્નિ, તેણે લગ્ન પછી આંખે પટ્ટી બાંધી લીધી હતી) 11 બોય
ધૃત જન્મેલ; પ્રતિજ્ઞા લીધી 5 બોય
ધૃષ્ટ્દ્યુમ્ના રાજા દ્રુપદનો પુત્ર, દ્રૌપદીના ભાઈ, તેનો જન્મ દ્રોપદીની સાથે અને બલિદાન અગ્નિથી થયો હતો 3 બોય
ધ્રિષ્ણુઃ નિર્ભીક; સાહસિક 11 બોય
ધ્રીશય હિંમતવાન અને સ્વપ્નદ્રષ્ટા 11 બોય
ધ્રીષત નિર્ભીક; સાહસિક 6 બોય
દૃષ્ય દૃષ્ટિ 3 બોય
Dhridharathaasraya (ધૃધરાથાશ્રય) One of the Kauravas 3 બોય
Dhridhakarmaavu (ધ્રીધાકાર્માવું) One of the Kauravas 5 બોય
દૃઢ સતત; દૃઢ; સંકલ્પ; નક્કર; મજબૂત 6 બોય
ધોર રાજા 5 બોય
ધોરાજ 11 બોય
ધૂમ્રવર્ણ ધુમાડો; ઘણા રંગોનો ભગવાન 4 બોય
ધ્વનિત 6 બોય
દિવાકર સૂર્ય 11 બોય
દિશાન હોશિયાર; બૃહસ્પતિનું નામ; ગ્રહ બૃહસ્પતિ; આધ્યાત્મિક ઉપદેશક; નારાયણનું એક વિશેષ નામ; સંવેદનશીલ; વાણીનો ભગવાન 9 બોય
ધીરેશ હિંમત / ધૈર્ય / શક્તિના ગુરુ 8 બોય
ધીરેન્દ્ર હિંમતનો ભગવાન; વીર ભગવાન 9 બોય
ધીરેન જે મજબૂત છે 4 બોય
ધિરાન પ્રાપ્ત કરનાર; સમર્પિત 9 બોય
ધીર સૌમ્ય; સમજદાર; શાંત; હોંશિયાર; સંકલ્પ; દૃઢ; ધૈર્યવાન 3 બોય
ધિપીન ઉત્તેજક 6 બોય
દિનંતા સાંજ 8 બોય
દિનકરન સૂર્ય 9 બોય
દિનકર સૂર્ય 3 બોય
ધીનક સૂર્ય 11 બોય
ધિમંત સમજદાર; હોશિયાર; સંવેદનશીલ; વિદ્વાન 6 બોય
ધીલ્સોન 9 બોય
ધિલ્લોન વિશ્વાસુ; સમુદ્ર 11 બોય
ધીલેણ થિલાઇનું નામ 7 બોય
ધિલન મોજાઓનો પુત્ર 3 બોય
ધીક્ષિત આરંભ કર્યો 7 બોય
Dhiaan (ધિઆન) Meditation 1 બોય
ધેય કર્ણ 6 બોય
ધેવનયન પવિત્ર 9 બોય
ધેવન ધાર્મિક 9 બોય
ધેસ્કાન્ત 9 બોય
ધેર્ય સહનશીલતા 7 બોય
દેવમણી ધન્ય રત્ન 5 બોય
ધીતિક વિચારશીલ; હોંશિયાર 8 બોય
ધિષ્ઠાન ભગવાન મુરુગનનું નામ 11 બોય
ધીરોધાતા ગુનોતારા દયાળુ હૃદય વાળા વીર 5 બોય
Dheerkhabaahu (ધીરખબાહુ) One of the Kauravas 3 બોય
ધીરેન્દ્ર હિંમતનો ભગવાન; વીર ભગવાન 1 બોય
ધીરેન્દ્ર હિંમતનો ભગવાન; વીર ભગવાન 6 બોય
ધીરેન પ્રાપ્ત કરનાર; સમર્પિત 1 બોય
ધીરજ ધીરજ; આશ્વાસન; સહનશીલતાનો જન્મ; હોંશિયાર; શાંત; સંકલ્પ; દૃઢ 6 બોય
ધીર સૌમ્ય; સમજદાર; શાંત; હોંશિયાર; સંકલ્પ; દૃઢ; ધૈર્યવાન 4 બોય
Showing 1 - 100 of 229