બ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'બ' થી શરૂ થતા 508, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 508
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ભુવેષ પૃથ્વીનો રાજા 5 બોય
બુવનેશ્વરન જીતવા માટે જન્મ લેનાર 6 બોય
બુવાન ધરતી 6 બોય
ભુષણ વૃદ્ધિ 2 બોય
બન્ટી આનંદ 1 બોય
બન્ની નાનું સસલું 22 બોય
બુલેશ મહાન 22 બોય
બુક્કા હૃદય; પ્રેમાળ; નિષ્ઠાવાન 1 બોય
બુધિલ શીખ્યા 11 બોય
બુદ્ધદેવ ભગવાન શ્રી બુદ્ધ 4 બોય
બુદ્ધિવિધતા જ્ઞાનના ભગવાન 5 બોય
બુદ્ધિપ્રિયા જ્ઞાન પ્રદાન કરનાર 9 બોય
બુદ્ધિનાથ બુદ્ધિમતાના ભગવાન 1 બોય
બુદ્ધિ પ્રિય જ્ઞાન પ્રદાન કરનાર 9 બોય
બુદ્ધદેવા ગૌતમ બુદ્ધ 9 બોય
બુદ્ધદેવ સમજદાર વ્યક્તિ 8 બોય
બુદ્ધાપ્રિયા બુદ્ધના પ્રિય 1 બોય
બુદ્ધા જાગૃત; ભગવાન બુદ્ધ; પ્રબુદ્ધ, આ બિરુદ પહેલા રાજકુમાર ગૌતમ માટે વપરાયેલ હતુ જે બૌદ્ધ ધર્મના સ્થાપક હતા 22 બોય
બ્રિયાન ઉંચો પર્વત 7 બોય
બ્રિરાર દુ;ખ વિનાનું 3 બોય
બ્રિજરાજ જે પ્રકૃતિ પર રાજ કરે છે 5 બોય
બ્રિજનંદન ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; વૃંદાવનનો 6 બોય
બ્રિજમોહન ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, વ્રજ - વૃંદાવન, મોહન - આકર્ષક 9 બોય
બ્રિજેશ બ્રજની ભૂમિના ભગવાન 8 બોય
બ્રિજેન્દ્ર બ્રિજનાં ભગવાન, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ 9 બોય
બ્રિજમોહન ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, વ્રજ - વૃંદાવન, મોહન - આકર્ષક 9 બોય
બ્રિજકિશોર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, વૃંદાવનના કિશોર 11 બોય
બ્રિજ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું સ્થાન; શક્તિ; વળી જવું;જતા રહેવું 3 બોય
બૃહતમંત્ર ઋષિ અગ્નિરસના પુત્ર 8 બોય
બૃહત્મન ઋષિ અગ્નિરસના પુત્ર 5 બોય
બૃહત્કીર્તિ અગ્નિરસનો પુત્ર 8 બોય
બૃહત્તજ્યોતી અગ્નિરસનો પુત્ર 1 બોય
બૃહત્બ્રહ્મા ઋષિ અગ્નિરસના પુત્ર 11 બોય
બૃહતભાષા ઋષિ અગ્નિરસના પુત્ર 7 બોય
બૃહત્ ઘનિષ્ઠ; વિશાળ; વ્યાપક; મહાન; મોટું; શકિતશાળી; જોરાવર; તેજસ્વી; સ્પષ્ટ; ભગવાન વિષ્ણુનું નામ;ઉત્સાહી 4 બોય
બૃહસ્પતિ દેવતાઓનો શિક્ષક; ગુરુ;ગુરુ ગ્રહ 4 બોય
બૃહસ્પતિ દેવતાઓનો શિક્ષક; ગુરુ;ગુરુ ગ્રહ 3 બોય
બૃહદિશ ભગવાન શિવ; શક્તિશાળી ભગવાન બૃહથ - શકિતશાળી +ઈશ્વર - ભગવાન 7 બોય
બ્રતીશ ભગવાનની પ્રાર્થના 5 બોય
બ્રતિંદ્ર યોગ્ય કાર્યો માટે સમર્પિત 6 બોય
બ્રંત તલવાર; અગ્નિ; પોષાયેલું; મનોરમ 1 બોય
બ્રનેશ જીવનના ભગવાન 4 બોય
બ્રમ્હાનંદ જ્ઞાન માટે સુખ 4 બોય
બ્રમ્હઘોષ વેદનું જાપ 1 બોય
બ્રમ્હા બ્રહ્માંડના નિર્માતા 7 બોય
બ્રજરાજ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, વૃંદાવનના રાજા 6 બોય
બ્રજેશ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; વ્રજ ના ભગવાન 9 બોય
બ્રજેન્દ્ર બ્રજ ભૂમિના માલિક 1 બોય
બ્રજમોહન ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, વ્રજ - વૃંદાવન, મોહન - આકર્ષક 11 બોય
બ્રજ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું સ્થાન 4 બોય
બ્રહ્મદેવ ભગવાનના મહાન દેવદૂત 1 બોય
બ્રહ્મપુત્રા નદીનું નામ 1 બોય
બ્રહ્માંન્યા પરમ દેવત્વ 11 બોય
બ્રહ્માનીલાલ દેવી દુર્ગાનો અવતાર 1 બોય
બ્રહ્માનંદ સંપૂર્ણ આનંદ 5 બોય
બ્રહ્માનંદ સંપૂર્ણ આનંદ 4 બોય
બ્રહ્મદત્ત ભગવાન બ્રહ્માને અર્પણ 9 બોય
બ્રહ્મબ્રતા તપસ્વી 3 બોય
બ્રહ્મબ્રતા તપસ્વી 4 બોય
બ્રહ્મા બ્રહ્માંડના નિર્માતા 7 બોય
બ્રહ્મદત્ત ભગવાન બ્રહ્માને અર્પણ 9 બોય
બ્રગીન 6 બોય
બૌદ્દિક 8 બોય
બૌધાયન ઋષિનું નામ 1 બોય
બૂપતી પૃથ્વીનો ભગવાન; આગેવાન 5 બોય
બૂપાલન પૃથ્વીનો રક્ષક 4 બોય
બોમિક જમીનના માલિક 5 બોય
બોદિશ બુદ્ધ વૃક્ષ 3 બોય
બોધન બળવું 8 બોય
બોધ જગાડતું; ધારણા; જ્ઞાન; બુદ્ધિ; બોધ 2 બોય
બનિધીશ શાસ્ત્રીય સંગીતના ગીતો 1 બોય
બિવ્હન સમાનો પુત્ર; જ્હોનનો પુત્ર 11 બોય
બિટ્ટુ પ્રિય બાળક 9 બોય
બિતાસોક જે શોક નથી કરતું તે 5 બોય
બિસ્વાથ 1 બોય
બિસ્વાસ વિશ્વાસ; ભરોસો 1 બોય
બીસ્વજીય 8 બોય
બિસ્વા પૃથ્વી; બ્રહ્માંડ 9 બોય
Bisujaksha (બિસુજાક્ષ) Lord Vishnu 11 બોય
Bishweshwar (બિશ્વેશ્વર) Lord of the universe 9 બોય
બિશ્વાસ વિશ્વાસ; ભરોસો 9 બોય
બિશ્વમ્ભર પરમ આત્મા 5 બોય
બિશ્વા મોહન ભગવાન શ્રી; ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ 5 બોય
બિશ્વા પૃથ્વી; બ્રહ્માંડ 8 બોય
Bishu (બીષૂ) Lord Vishnu 5 બોય
બિશાલ વિશાળ; પ્રશસ્ત; મહાન; નોંધપાત્ર; મહત્વપૂર્ણ; શક્તિશાળી; પ્રખ્યાત 6 બોય
બૈશાખ ભગવાન મુરુગન; ફેલાયેલી શાખાઓ ; કાર્તિકેયનું નામ; એક વકીલ; શિવનું નામ 4 બોય
Bisanlal (બિસનલાલ) Magnificent 7 બોય
Bisaj (બિસાજ) Lotus 5 બોય
બિરજૂ સારા ગાયક 6 બોય
બિરેન્દ્ર યોદ્ધાઓનો રાજા 8 બોય
બિરેન યોદ્ધાઓના ભગવાન 3 બોય
બીરબલ બહાદુર; એક શક્તિશાળી યોદ્ધા 8 બોય
બિરાત મહાન 5 બોય
બિરંચી ભગવાન બ્રહ્મનું નામ 1 બોય
બીરલ અમૂલ્ય; કિંમતી 6 બોય
બિરાજ ચંદ્રમાંથી જન્મેલા; હાજરી; પોતાની જાતને જાણવી 22 બોય
બિરાત મહાન 6 બોય
બિરાજ ચંદ્રમાંથી જન્મેલા; હાજરી; પોતાની જાતને જાણવી 5 બોય
બીર હિંમતવાન; યોદ્ધા; મજબૂત; વીજળી; ગડગડાટ 2 બોય
Showing 1 - 100 of 508