બ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'બ' થી શરૂ થતા 508, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 508
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
બાદલ વાદળ 3 બોય
બાલા બાળક; એક યુવાન છોકરી; ઉત્સાહ; શક્તિ 8 બોય
બાબલા ઉપર 1 બોય
બબન વિજેતા 11 બોય
બાબીષ 6 બોય
બાબુ પ્રિય નામ 8 બોય
બાબુલ પિતા 11 બોય
બાદલ વાદળ 11 બોય
બદરી ભગવાન વિષ્ણુને માટે પવિત્ર સ્થાન 8 બોય
બદ્રી ભગવાન વિષ્ણુ; તેજસ્વી રાત 7 બોય
બદરી નારાયણન ભગવાન વિષ્ણુ; બદ્રી - બાદલ, નારાયણ-પુરુષનો પુત્ર અથવા મૂળ પુરુષ; વ્યક્તિ જે પાણીમાં રહે છે, એટલે કે વિષ્ણુ 6 બોય
બદ્રીનાથ બદરી પર્વતના ભગવાન 5 બોય
બદ્રીપ્રસાદ બદરીની ભેટ 3 બોય
બગીરા પ્રેમ અને પોષણ 11 બોય
બાગ્યરાજ નસીબના ભગવાન 11 બોય
બાહુબલી એક જૈન તીર્થંકર 11 બોય
બહુલ એક સિતારો 8 બોય
બાહુલેયા ભગવાન કાર્તિકેય; બહુ - ઘણું; વિપુલ પ્રમાણમાં 3 બોય
બહુલેયાં ભગવાન મુરુગન; બહુ - ઘણું; વિપુલ પ્રમાણમાં 8 બોય
બાહુલિયા ભગવાન કાર્તિકેય; બહુ - ઘણું; વિપુલ પ્રમાણમાં 7 બોય
બહુમાન્ય ઘણા લોકો દ્વારા સન્માનિત; દરેક જગ્યાએ આદરણીય અને મહત્વપૂર્ણ 5 બોય
બહુરાઈ મહાન સંપત્તિ સાથે 6 બોય
Bahwaasy (બહવાસ્ય) One of the Kauravas 8 બોય
બૈદ્યનાથ દવાઓનો વિશેષજ્ઞ; દવાઓના રાજા; ચિકિત્સકોના ભગવાન 4 બોય
બૈકુંઠ સ્વર્ગ 6 બોય
બૈર બેજવાબદાર વ્યક્તિ 3 બોય
બાજીનાથ ભગવાન શિવ; ચિકિત્સકોનો ભગવાન; શિવનું વિશેષ નામ; ધન્વંતરીનું વિશેષ નામ 11 બોય
બજરંગ સ્વામી હનુમાનનું એક નામ 8 બોય
બજરંગબલી હીરાની તાકાતથી; ભગવાન હનુમાન 5 બોય
બખ્તાવર સૌભાગ્ય લાનાર 4 બોય
બકુલ ફૂલ; હોંશિયાર; ધીરજવાળું; સાવધ; સચેત; શિવનું બીજું નામ 2 બોય
બકુ યુદ્ધની ચેતવણી ; વીજળી; તેજસ્વી 8 બોય
બકુલ ફૂલ; હોંશિયાર; ધીરજવાળું; સાવધ; સચેત; શિવનું બીજું નામ 11 બોય
બલ યુવાન; શિશુ; મજબૂત; શક્તિ; ઉત્સાહ; બ્રિજ; વિજય 6 બોય
બલભદ્ર કૃષ્ણનો ભાઈ 4 બોય
બાલગોપાલ બાળ કૃષ્ણ; શિશુ કૃષ્ણ 3 બોય
બાલક્રિશન યુવાન કૃષ્ણ 5 બોય
બાલ કૃષ્ણ યુવાન કૃષ્ણ 5 બોય
બાલ મુકુન્દ ભગવાન કૃષ્ણનું નામ 9 બોય
બાલચંદ્રા યુવા ચંદ્રમા; ચંદ્રમા મુકિતધારી સ્વામી 11 બોય
બાળ ગણપતિ આનંદિત અને પ્યારી બાળકી 4 બોય
બાલગોપાલ બાળ કૃષ્ણ; શિશુ કૃષ્ણ 4 બોય
બાલાગોવિંદ શિશુ ગોપાલક; શિશુ કૃષ્ણ 6 બોય
બાલકુમાર યુવા 8 બોય
બાલામાની યુવાન રત્ન ; નાના રત્ન 8 બોય
બાલામોહન જે આકર્ષક છે 4 બોય
બાળ મુરલી વાંસળી સાથે યુવાન કૃષ્ણ 9 બોય
બાલામુરુગન યુવાન ભગવાન મુરુગન; ભગવાન મુરુગનનું બાળપણ 3 બોય
બાલાશંકર યુવાન ભગવાન શિવ 7 બોય
બાળ સુબ્રમની સુબ્રમણ્યમના ભગવાન 6 બોય
બાળ સુબ્રમનિયન ભગવાન મુરુગન, તે બાળક જે યોગ્ય રત્ન છે 3 બોય
બલાદીત્ય યુવાન સૂર્ય; જુવાન માણસ; નવો સૂર્ય ઉગ્યો 4 બોય
બાલાર્ક ઉગતા સૂર્ય 1 બોય
બલભદ્ર બલરામનું બીજું નામ 5 બોય
બાલચંદર યુવાન ચંદ્ર 11 બોય
બાલચંદ્ર યુવાન ચંદ્ર; અર્ધચંદ્રાકાર ચંદ્ર 11 બોય
બાલચંદ્રન Moon crested Lord 7 બોય
બાલધી ઉંડી સમજ 1 બોય
બાલાદિત્ય યુવાન સૂર્ય; જુવાન માણસ; નવો સૂર્ય ઉગ્યો 11 બોય
બાલાદિત્ય યુવાન સૂર્ય; જુવાન માણસ; નવો સૂર્ય ઉગ્યો 3 બોય
બાલ ગણપતિ આનંદિત અને પ્યારી બાળકી 4 બોય
બાલ ગોપાલ બાલ કૃષ્ણ 4 બોય
બાલગોવિંદ શિશુ ગોપાલક; શિશુ કૃષ્ણ 6 બોય
બાલાજ દીપ્તિ; ચમક; અનાજ; શક્તિથી જન્મેલ 8 બોય
બાલાજી હિન્દુ દેવ વેંકટ ચલપતિ (તિરૂપતિ) નું બીજું નામ, ભગવાન વિષ્ણુનું નામ 9 બોય
બાલાજી હિન્દુ દેવ વેંકટ ચલપતિ (તિરૂપતિ) નું બીજું નામ, ભગવાન વિષ્ણુનું નામ 8 બોય
બાલક્રિષ્ના યુવાન કૃષ્ણ 6 બોય
બલામ્બુ શંભુના પુત્ર; ભગવાન શિવ 7 બોય
બલામુરુગન યુવાન ભગવાન મુરુગન; ભગવાન મુરુગનનું બાળપણ 3 બોય
બાલન યુવા 3 બોય
બાલનાથ શક્તિના ભગવાન 5 બોય
બાલાર ભાર; શક્તિ; સૈન્ય 7 બોય
બલરાજ મજબૂત; રાજા 9 બોય
બલરામ ભગવાન કૃષ્ણનો ભાઈ 3 બોય
બલારવી સવારનો તડકો 3 બોય
બલારકા ઉગતા સૂર્યની જેમ 1 બોય
બાલાસુબ્રમની 6 બોય
બલવાન શક્તિશાળી 8 બોય
બલવંત ભગવાન હનુમાન; શક્તિથી ભરપૂર; મજબૂત 1 બોય
બલબીર શકિતશાળી અને બહાદુર; મજબૂત 8 બોય
બાલચંદ્ર યુવાન ચંદ્ર 1 બોય
બલદેવ ભગવાન જેવા શક્તિશાળી, બલારામનું બીજું નામ 1 બોય
બાલેન્દ્ર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; મજબૂત અને શક્તિશાળી દેવ 3 બોય
બાલેન્દુ યુવાન ચંદ્ર 5 બોય
બાલગોપાલ બાળ કૃષ્ણ; શિશુ કૃષ્ણ 3 બોય
બાલગોવિંદ ભગવાન કૃષ્ણ, યુવાન ગોવાળ, કૃષ્ણનું નામ 5 બોય
બાલી એક શક્તિશાળી યોદ્ધા; બહાદુર; શક્તિશાળી; શક્તિ; અનુભવ 6 બોય
બાલકૃષ્ણ યુવાન કૃષ્ણ 5 બોય
બાલકૃષ્ણ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; સુંદર 5 બોય
બલ્લભ પ્યારું; પ્રિય; પ્રથમ; ગોવાળ; સ્નેહી 2 બોય
બલ્લાલ સૂર્ય 4 બોય
બાલમણિ યુવાન રત્ન ; નાના રત્ન 7 બોય
બલરાહ 6 બોય
બલરામ ભગવાન કૃષ્ણનો ભાઈ 2 બોય
બાલુ બેઈમાનદાર 9 બોય
બલવંત પુષ્કળ શક્તિની; ભગવાન હનુમાન; શક્તિ પૂર્ણ 9 બોય
બલવીર મજબૂત સૈનિક; શક્તિશાળી અને વીર 11 બોય
બલવંત પુષ્કળ શક્તિની; ભગવાન હનુમાન; શક્તિ પૂર્ણ 1 બોય
બનજ કમળ; પ્રાકૃતિક; જંગલમાં જન્મેલા; પાણીમાં જન્મેલા 1 બોય
બાણભટ્ટ એક પ્રાચીન કવિનું નામ 5 બોય
Showing 1 - 100 of 508