સ થી શરૂ થતા હિન્દુ Unisex ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'સ' થી શરૂ થતા 75, હિન્દુ Unisex નામ છે
Showing 1 - 75 of 75
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
સરોજ કમળ; સરોવરોમાં જન્મેલા 9 બોય-ગર્લ
શર્વા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; ભગવાન શિવ; ઉત્તમ; પૂર્ણ 6 બોય-ગર્લ
શાસ્તી આદેશ; શાહી અધિકાર; સ્તોત્ર; ભગવાન મુરુગન; દુર્ગાનું બીજું નામ 22 બોય-ગર્લ
શ્રીશા સંપત્તિના દેવી, ભગવાન વિષ્ણુ, નસીબના સ્વામી 1 બોય-ગર્લ
શૈજુ સૂર્યમાંથી શક્તિ 5 બોય-ગર્લ
શ્યામલ સંધ્યાત્મક 7 બોય-ગર્લ
સૂરી લાલ ગુલાબ; સુખ; સૂર્યનું સાધન; કૃષ્ણ; દેવી; વિદ્વાન; ઋષિ 22 બોય-ગર્લ
શ્રી દેવી લક્ષ્મી; શુભ; ચમક; સમૃદ્ધિ; પ્રથમ; શ્રેષ્ઠ; સુંદરતા; કૃપા; શક્તિ; દીપ્તિ; ગૌરવ શક્તિ; સરસ્વતીનું બીજું નામ; પવિત્ર; સંગીતનો રાગ 9 બોય-ગર્લ
શ્રીશા સંપત્તિના દેવી, ભગવાન વિષ્ણુ, નસીબના સ્વામી 11 બોય-ગર્લ
સુમેઘા વરસાદ 11 બોય-ગર્લ
સ્મીતલ હંમેશા હસતાં રહેતું 2 બોય-ગર્લ
સારિન ઉપયોગી 7 બોય-ગર્લ
સાંઝ સાંજ 7 બોય-ગર્લ
સાધ્ય પરિપૂર્ણતા; સંપૂર્ણતા; શક્ય; પરિપૂર્ણ થવું; તપસ્વી; મુક્તિની શોધમાં 5 બોય-ગર્લ
સંતોક સંતુષ્ટ; શાંતિપૂર્ણ અને ધૈર્યવાન 8 બોય-ગર્લ
શાક્ય ભગવાન બુદ્ધ; ઊર્જા વર્તુળ અથવા ચક્રનું એક સ્વરૂપ 3 બોય-ગર્લ
શક્તિ શક્તિશાળી; દેવી દુર્ગા; શક્તિ; ઉત્સાહ; ક્ષમતા; ભગવાનની સ્ત્રી શક્તિ; લક્ષ્મીનું બીજું નામ; ભગવાનની સ્ત્રી શક્તિ સરસ્વતી; સહાય; તલવાર; ભેટ 5 બોય-ગર્લ
શમ્મી ભગવાન ગણેશનો પ્રિય છોડ 7 બોય-ગર્લ
સોનું સુર્ય઼; મધુર નાની સ્ત્રી 3 બોય-ગર્લ
સુમન આનંદ 5 બોય-ગર્લ
સ્વર્ણ પ્રિય સોનાના હૃદયવાળો માણસ; પ્રિય 1 બોય-ગર્લ
શક્ય ભગવાન બુદ્ધ; ઊર્જા વર્તુળ અથવા ચક્રનું એક સ્વરૂપ 2 બોય-ગર્લ
સુખદા જે સુખ આપે છે; સુખ આપનાર 2 બોય-ગર્લ
સકેતા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; સમાન હેતુ રાખવાનો 3 બોય-ગર્લ
સારીન ઉપયોગી 8 બોય-ગર્લ
સુનમ્ય વિશેષાધિકાર સમ્પન્ન 22 બોય-ગર્લ
સુતારા પવિત્ર સિતારો 8 બોય-ગર્લ
સરિત નદી; પ્રવાહ 3 બોય-ગર્લ
સૈજીલ મજબૂત; ગર્વ 6 બોય-ગર્લ
શાન્લ્ડિયા વાંસળી 5 બોય-ગર્લ
સુકમા મહત્વાકાંક્ષી; ઇચ્છિત; સુંદર 3 બોય-ગર્લ
સુલોચ સુંદર આંખોવાળું 6 બોય-ગર્લ
સરવા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; ભગવાન શિવ; ઉત્તમ; પૂર્ણ 8 બોય-ગર્લ
શ્રીયાદિતા સૂર્ય 6 બોય-ગર્લ
સાકેતા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; સમાન હેતુ રાખવાનો 2 બોય-ગર્લ
સ્પર્શ પ્રેમ; સંભાળ; ચમકતી નેત્રો 1 બોય-ગર્લ
શયા ભવિષ્ય 8 બોય-ગર્લ
શ્રી પ્રકાશ; સુંદરતા; સમૃદ્ધિ; ક્રમ; શક્તિ 1 બોય-ગર્લ
શાલ એક શસ્ત્ર; ભાલો 4 બોય-ગર્લ
સોમપૂર્ણ પૂર્ણ 9 બોય-ગર્લ
સંકેત સરનામું; માહિતી 8 બોય-ગર્લ
સુધિ વિદ્વાન; સમઝ ; શાણપણ 7 બોય-ગર્લ
શીની સફેદ રંગવાળી સ્ત્રી; બધામાં ચમકતી ; જીવનમાં ચમક આવવી 3 બોય-ગર્લ
સ્નેહ પ્રેમ 1 બોય-ગર્લ
સૃજલ શુદ્ધ / પવિત્ર પાણી 9 બોય-ગર્લ
શાસ્તી આદેશ; શાહી અધિકાર; સ્તોત્ર; ભગવાન મુરુગન; દુર્ગાનું બીજું નામ 5 બોય-ગર્લ
શાલીન નાના 9 બોય-ગર્લ
સર્વ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; ભગવાન શિવ; ઉત્તમ; પૂર્ણ 7 બોય-ગર્લ
સેતુ યોદ્ધા; પવિત્ર પ્રતીક 11 બોય-ગર્લ
સાંચી સંગ્રહિત 9 બોય-ગર્લ
સંચલ ધ્રૂજારી; સંચાર; પાણી 22 બોય-ગર્લ
સારું ભગવાન વિષ્ણુ; એક તીર; ઇન્દ્રની ગાજવીજ; મરુટ્સનું શસ્ત્ર; જુસ્સો; વિષ્ણુનું વિશેષ નામ 5 બોય-ગર્લ
સાની ભેટ, પુરસ્કાર; આકાશનો એક ભાગ, સની જેવું તેજસ્વી, તેજસ્વી 7 બોય-ગર્લ
સંકિર્તન સંગીતનો પ્રકાર 1 બોય-ગર્લ
શ્રી દેવી લક્ષ્મી; શુભ; ચમક; સમૃદ્ધિ; પ્રથમ; શ્રેષ્ઠ; સુંદરતા; કૃપા; શક્તિ; દીપ્તિ; ગૌરવ શક્તિ; સરસ્વતીનું બીજું નામ; પવિત્ર; સંગીતનો રાગ 1 બોય-ગર્લ
શ્રીષા ભગવાન ગણેશનું નામ; ફૂલ 11 બોય-ગર્લ
શેજલ નદીનું પાણી; શુદ્ધ વહેતું પાણી 1 બોય-ગર્લ
શિરીન મોહક; સુખદ; હળવો માણસ; ઘાસ 5 બોય-ગર્લ
શ્લોક શ્લોક; હિન્દુ મંત્ર અથવા પ્રશંસા શ્લોક 4 બોય-ગર્લ
સશિ ચંદ્ર 2 બોય-ગર્લ
શાંતિ શાંતિ 8 બોય-ગર્લ
શાલૂ બદલો 1 બોય-ગર્લ
શીતલ શાંતિ રાખવી; ઠંડુ ;સૌમ્ય; પવન; ચંદ્ર 6 બોય-ગર્લ
શ્રી પ્રકાશ; સુંદરતા; સમૃદ્ધિ; ક્રમ; શક્તિ 2 બોય-ગર્લ
શુભા ભાગ્યશાળી; તેજસ્વી; આકર્ષક; શુભ; શ્રીમંત 5 બોય-ગર્લ
શુભ્રા સફેદ; ગંગા; આકર્ષક; તેજસ્વી; સ્વર્ગ; ગંગા નદીનું બીજું નામ 5 બોય-ગર્લ
સુમન ફુલ; ખૂબ મોહક; આનંદકારક;આકર્ષક; ખુશખુશાલ; સુંદર; ઉદાર; પ્રકારની; ખ્યાતિ 5 બોય-ગર્લ
સંજીવની અમરત્વ 9 બોય-ગર્લ
શશિ ચંદ્ર; એક અપ્સરા અથવા સ્વર્ગીય દેવી 1 બોય-ગર્લ
શ્રાવ્યા સંગીતમય સ્વર; સાંભળવામાં લાયક 4 બોય-ગર્લ
સુજલ સ્નેહી ; પવિત્ર પાણી; કમળ 9 બોય-ગર્લ
શીતલ શાંતિ રાખવી; ઠંડુ ;સૌમ્ય; પવન; ચંદ્ર 7 બોય-ગર્લ
સ્નેહલ અનુકૂળ 5 બોય-ગર્લ
સોનું સ્વર્ણ 6 બોય-ગર્લ
શાનું અગ્નિ; એક વિદ્વાન વ્યક્તિ 9 બોય-ગર્લ
Showing 1 - 75 of 75