મ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'મ' થી શરૂ થતા 680, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 680
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
મૈથ્રી મિત્રતા 3 ગર્લ
મિથ્રદેવી સત્યના દેવી 8 ગર્લ
મૈથિલ્ય દેવી સીતા, સીતાનું વિશેષ નામ, જનકના પુત્રી, મિથિલાના રાજા 4 ગર્લ
મૈથિલી દેવી સીતા, સીતાનું વિશેષ નામ, જનકના પુત્રી, મિથિલાના રાજા 9 ગર્લ
મૈથિલી દેવી સીતા, સીતાનું વિશેષ નામ, જનકના પુત્રી, મિથિલાના રાજા 6 ગર્લ
મયેશા આજીવન માટે ખુશ 3 ગર્લ
મીનવિતા મોહક સ્ત્રી 5 ગર્લ
મુથુસેલ્વી સુખી સમૃધ્ધ પુત્રી; તે મોતી તરીકે મૂલ્યવાન છે 6 ગર્લ
મુથુનાગાઈ જે મોતીની જેમ સ્મિત કરે છે 7 ગર્લ
મુથુલક્ષ્મી દેવી લક્ષ્મી 3 ગર્લ
મુતોલી મોતી જેવું ચમકતું 8 ગર્લ
મુથારસી એક રાણી જે મોતીથી સુશોભિત છે 11 ગર્લ
મુથમ્મલ શુદ્ધ; મોતી જેવું 3 ગર્લ
મુથા આજ્ઞાકારી; શુદ્ધ અથવા મોતી જેવા 9 ગર્લ
મુરુગેસ્વરી 11 ગર્લ
મુનમુન ખૂબ જ સુખદ 6 ગર્લ
મુનિયા એક પક્ષીનું નામ 11 ગર્લ
મુનાલી 7 ગર્લ
મુલ્ય ભાવ 9 ગર્લ
મુલ્લઈ સુંદર સુગંધિત ફૂલ 5 ગર્લ
મુખ્યા 8 ગર્લ
Mukundamalini (મુકુન્દમાલિની) Name of a Raga 8 ગર્લ
મુકુલિતા કળી 9 ગર્લ
મુકુલા કળી 7 ગર્લ
મુક્તિ મુક્તિ; જીવન અને મૃત્યુમાંથી સ્વતંત્રતા; અંતિમ પ્રકાશન 2 ગર્લ
મુક્તિ મુક્તિ; જીવન અને મૃત્યુમાંથી સ્વતંત્રતા; અંતિમ પ્રકાશન 1 ગર્લ
Mukthangi (મુક્તાંગી) Name of a Raga 5 ગર્લ
મુક્તા મુકત; મોતી 2 ગર્લ
મુક્તકેશા જેના ખુલા કેશ છે 11 ગર્લ
મુક્તા મુકત; મોતી 3 ગર્લ
મુઘ્ધા નિવિદા; નિર્દોષ 8 ગર્લ
મુગ્ધા મંત્રમુગ્ધ 9 ગર્લ
મુદ્રિકા વીંટી 5 ગર્લ
મુદ્રા અભિવ્યક્તિ 3 ગર્લ
મુદિતા સુખી; આનંદ; સંતુષ્ટ 4 ગર્લ
મુદિતા સુખી; આનંદ; સંતુષ્ટ 5 ગર્લ
મૃણ્મયી દેવી સીતા, પૃથ્વી અથવા માટીના બનેલ 6 ગર્લ
મૃણ્મયી દેવી સીતા, પૃથ્વી અથવા માટીના બનેલ 7 ગર્લ
મૃણાજલ 5 ગર્લ
મૃણાલિની બુદ્ધિશાળી અને કમળ 3 ગર્લ
મૃણાલિકા 1 ગર્લ
Mrunali (મૃણાલી) Lotus 7 ગર્લ
મૃણાલ કમળનો ઢગલો 7 ગર્લ
મૃગયા નરમ 5 ગર્લ
મૃદુલા નરમ સ્વભાવવાળું 9 ગર્લ
મૃદુ નરમ 5 ગર્લ
મૃદુલા નરમ સ્વભાવવાળું 8 ગર્લ
મૃદાની દેવી પાર્વતીનું બીજું નામ 8 ગર્લ
મૃદા દેવી પાર્વતી; પ્રેમાળ 3 ગર્લ
મૃત્તિકા ધરતી માતા 11 ગર્લ
મૃત્સા સારી પૃથ્વી 8 ગર્લ
મૃથુલા નરમાઈ 3 ગર્લ
મૃથિકા ધરતી માતા 8 ગર્લ
મ્રિથેયા જેને ઘણા મિત્રો છે 9 ગર્લ
મ્રિન્માયી હરણની આંખ; પૃથ્વી સાથે જોડાયેલ છે 3 ગર્લ
મૃણ્મયી હરણની આંખ; પૃથ્વી સાથે જોડાયેલ છે 4 ગર્લ
મૃણ્મય હરણની આંખ 3 ગર્લ
મૃણાલિની કમળ; તેજસ્વી; નરમ; પવિત્ર; ઘણા કમળ 9 ગર્લ
મૃણાલિકા કમળનો દાંડો; કમળની દાંડી; કમળ; કમળનું મૂળ 7 ગર્લ
મૃણાલી કમળનો દાંડો; કમળની દાંડી; કમળ 4 ગર્લ
મૃમ્નયી સાંસારિક 3 ગર્લ
મૃગનયની હરણ જેવી સુંદર આંખોવાળી એક યુવતી 3 ગર્લ
"મૃગાંખી હરણ જેવી આંખોવાળી 9 ગર્લ
મૃગનયની હરણ જેવી નેત્રો વાળું 4 ગર્લ
મૃગાક્ષી હરણ જેવી સુંદર નેત્રો વાળું 5 ગર્લ
મૃદ્વિકા સૌમ્યતા; એક વેલો 6 ગર્લ
મૃદુલા નરમ અથવા કોમળ; સૌમ્ય; મધુર 6 ગર્લ
મૃદુકા સૌમ્ય; નરમ; એક સ્વર્ગીય અપ્સરા 5 ગર્લ
મૃદુ સજ્જન 11 ગર્લ
મૃદિની દેવી પાર્વતી 4 ગર્લ
મૃદુલા નરમ અથવા કોમળ; સૌમ્ય; મધુર 5 ગર્લ
મૃદુ સજ્જન 1 ગર્લ
મ્રીદા માટી; જે આનંદિત બનાવે છે; નરમ 9 ગર્લ
મોટુલી 3 ગર્લ
મૌશુમી મોસમ; સુંદરતા 11 ગર્લ
મૌશમી હવામાન શબ્દ પરથી ઉતરી આવ્યું છે જેનો અર્થ મોસમ છે અને તે મોસમી પણ હોઈ શકે છે 3 ગર્લ
મૌસમી મોસમી 1 ગર્લ
મૌર્વી ધનુષની દોરી 8 ગર્લ
મોઉપરીયા હંમેશા હસતા; મધુર હાસ્ય ; મનોરમ 1 ગર્લ
મૌપર્ણ મધ જેવી મધુર 9 ગર્લ
મોનિથા તદ્દન; મૌન 11 ગર્લ
મોનિશા દેવી પાર્વતી; ચાંદની 1 ગર્લ
મોનિકા શાંતિ 3 ગર્લ
મોનિકા શાંતિ 4 ગર્લ
મૌનવી શાંત વ્યક્તિ 5 ગર્લ
મોંના શાંત 1 ગર્લ
મૌમીતા પ્રિય મિત્ર 11 ગર્લ
મૌલ્યા સાથે 6 ગર્લ
મૌલિકા વાસ્તવિક; પ્રેમ 1 ગર્લ
મૌલાના મૌન; શાંત 5 ગર્લ
મૌક્તિકા મોતી 1 ગર્લ
મોદીપ્તા હિતાવહ 9 ગર્લ
મોબાની એક ફુલ 3 ગર્લ
મોથીકા મોતી જેવું 5 ગર્લ
મોતી મોતી 11 ગર્લ
મોશિકા રાજકુમારી 4 ગર્લ
મોરવી ધનુષની દોરી 5 ગર્લ
મોનિકા સલાહકાર 6 ગર્લ
મૂન ચંદ્ર 3 ગર્લ
મોનું કૂલ; નરમ; સુંદર 9 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 680