ઝ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઝ' થી શરૂ થતા 12, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 12 of 12
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
જહાનવી, જહાનવી ગંગા નદી 11 ગર્લ
ઝિલમિલ તેજસ્વી; ઝબૂકવું 1 ગર્લ
ઝીમલી પ્રેરણાદાયક 7 ગર્લ
ઝીયા હૃદય સ્પર્શી 1 ગર્લ
ઝીલ્લીકા પ્રકાશ; સૂર્યપ્રકાશ; ઉધાઈ 9 ગર્લ
ઝલક ઝગમગાટ; ઉત્સાહ; ગતિશીલ 7 ગર્લ
ઝીલીક પ્રકાશ; શાનદાર; સૂર્ય કિરણો 5 ગર્લ
ઝીલ શાંત તળાવ 22 ગર્લ
ઝરના એક પ્રવાહ; વસંત; ધોધ; ફુવારો 7 ગર્લ
ઝૂમા બાળકોનું રમકડું 8 ગર્લ
જહાનવી, જહાનવી ગંગા નદી 1 ગર્લ
ઝાઁસી જીવન જેવું; સૂર્યનો ઉદય 7 ગર્લ
Showing 1 - 12 of 12