ભ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ભ' થી શરૂ થતા 144, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 144
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ભુવિકા સ્વર્ગ 11 ગર્લ
ભુવિ સ્વર્ગ 8 ગર્લ
ભુવનિકા સ્વર્ગ 8 ગર્લ
ભુવનેશ્વરી ધરતીના દેવી; દેવીનું નામ 8 ગર્લ
ભુવનેશ્વરી ધરતીના દેવી; દેવીનું નામ 7 ગર્લ
ભુવના મહેલ; ત્રણ જગતમાંથી એક; સર્વવ્યાપક; વિશ્વ; નિવાસસ્થાન 6 ગર્લ
ભુવેનિકા સ્વર્ગ 8 ગર્લ
ભુવા અગ્નિ; દુનિયા; પૃથ્વી 9 ગર્લ
ભૂપાલી રાગનું નામ; ભારતીય સંગીતની એક રાગિણી 6 ગર્લ
ભૂમિકા પૃથ્વી; આધાર 11 ગર્લ
ભૂમિજા પૃથ્વી પરથી જન્મેલ, સીતા દેવીનું બીજું નામ 1 ગર્લ
ભૂમિ પૃથ્વી; પાયો; પરિચય 8 ગર્લ
ભૂમાં ધરતી 9 ગર્લ
ભરુહત 1 ગર્લ
ભ્રિતિ મજબૂત; પ્રિય છે; ઇચ્છિત 11 ગર્લ
ભ્રામરી માં દેવી દુર્ગા માદા મધમાખીના રૂપમાં 7 ગર્લ
ભૌરમ્માં ધરતી 11 ગર્લ
ભૂપાલી રાગનું નામ; ભારતીય સંગીતની એક રાગિણી 6 ગર્લ
ભૂમિકા પૃથ્વી; પાયો; પરિચય 11 ગર્લ
ભૂમીજા પૃથ્વી પરથી જન્મેલ, સીતા દેવીનું બીજું નામ 1 ગર્લ
ભૂમિ પૃથ્વી; પાયો; પરિચય 8 ગર્લ
ભૂમા ધરતી 9 ગર્લ
ભૂદેવી દેવી લક્ષ્મી; દેવી જે પૃથ્વી છે 8 ગર્લ
ભોજા ઉદાર; બૃહદ મન વાળા 9 ગર્લ
ભેરવી મહાવિદ્યા તરીકે જાણીતી દસ દેવીઓમાંના એક 6 ગર્લ
ભીની આર્દ્ર 6 ગર્લ
ભિમાઁશી હોશિયાર; ભીમનો ભાગ; સારું 11 ગર્લ
ભિલંગના એક નદી 6 ગર્લ
ભીખી 11 ગર્લ
ભેમઈ શાંતિપૂર્ણ 11 ગર્લ
ભાવના સારી લાગણી; લાગણીઓ 22 ગર્લ
ભવાની દેવી પાર્વતી, ભવના જીવનસાથી, એટલે કે પાર્વતી, શક્તિ સંપ્રદાયની એક દેવીનું નામ; નદીનું નામ; દેવી ભવાની દ્વારા શિવાજીને અપાયેલી તલવારનું નામ 5 ગર્લ
ભાવના સારી લાગણી; લાગણીઓ 5 ગર્લ
ભવ્યશ્રી ભવ્ય; મહાન 6 ગર્લ
ભવ્યશ્રી મહાન સંપત્તિ 6 ગર્લ
ભવ્ય શ્રી ભવ્ય; મહાન 6 ગર્લ
ભવ્ય ઉમદા; દેવી પાર્વતી; ભવ્ય 22 ગર્લ
ભાવુકતા લાગણીઓ 5 ગર્લ
ભાવના દેવી પાર્વતી; શુદ્ધતા; ભગવાનની ભેટ; રક્ષક; રાત્રિની પ્રાર્થના; હળ; દુર્ગાનું બીજું નામ; બુદ્ધિ; શક્તિ 3 ગર્લ
ભવિયા ઉમદા; ભવ્ય; સદાચારી; રચના; દેવી પાર્વતીનું બીજું નામ; સુંદર; તેજસ્વી 5 ગર્લ
Bhavitha (ભાવિતા) Name of Goddess Durga 8 ગર્લ
ભાવિતા જે વ્યક્તિ ભવિષ્યને જાણે છે ભાગ્યવિધાતા 9 ગર્લ
ભવિષ્યા માતાપિતાનું વચન 6 ગર્લ
ભવિષા ભાવિ; ભવિષ્ય 7 ગર્લ
ભાવિની ભાવનાત્મક; સુંદર સ્ત્રી; પ્રખ્યાત ભાવનાત્મક;સંભાળ ; સજ્જન; સુંદર 11 ગર્લ
ભાવિના ભાવનાઓથી ભરેલ 3 ગર્લ
ભાવિકા ખુશખુશાલ અભિવ્યક્તિ; ભવ્ય; લાયક 9 ગર્લ
ભાવિગ્ના દેવી દુર્ગા 1 ગર્લ
ભવ્યદા મહાન; ભવ્ય 3 ગર્લ
ભાવી ભાવનાત્મક 6 ગર્લ
ભાવગન્યા 8 ગર્લ
ભાવેશ્વારી અભિવ્યક્તિના ભગવાન 8 ગર્લ
ભવતી એક રાગિણી 9 ગર્લ
ભાવથી એક રાગિણી 8 ગર્લ
ભવતારિણી દેવીનું નામ 5 ગર્લ
Bhavapriya (ભાવપ્રિયા) Name of a Raga 4 ગર્લ
ભવપ્રિતા બ્રહ્માંડના પ્રિય 8 ગર્લ
ભવાન્યા દેવી દુર્ગા; ધ્યાન; એકાગ્રતા 11 ગર્લ
ભવાની દેવી પાર્વતી, ભવના જીવનસાથી, એટલે કે પાર્વતી, શક્તિ સંપ્રદાયની એક દેવીનું નામ; નદીનું નામ; દેવી ભવાની દ્વારા શિવાજીને અપાયેલી તલવારનું નામ 3 ગર્લ
ભાવનાગમ્ય દેવી દુર્ગા, જે વિચારીને પ્રાપ્ત થઈ શકે 6 ગર્લ
ભાવના સ્નેહ; લાગણી; કલ્પના; પ્રત્યક્ષ; જ્ઞાન; સંવેદના; ભાવના; પ્રતિબિંબ; ધ્યાન; ચિંતન; માનસિક દ્રષ્ટિ; પુરાવો 22 ગર્લ
ભાવામોચની બ્રહ્માંડનો ઉદ્ધારક 7 ગર્લ
ભવમોચની બ્રહ્માંડનો ઉદ્ધારક 7 ગર્લ
ભાવાગન્ય દેવી લલિતાના નામમાંથી એક 9 ગર્લ
ભાવાગ્ના લલિતા દેવી 11 ગર્લ
ભાવદા જીવન આપનાર; વાસ્તવિક 3 ગર્લ
ભવાની   દેવી પાર્વતી, ભવના જીવનસાથી, એટલે કે પાર્વતી, શક્તિ સંપ્રદાયની એક દેવીનું નામ; નદીનું નામ; દેવી ભવાની દ્વારા શિવાજીને અપાયેલી તલવારનું નામ 4 ગર્લ
ભવાની દેવી પાર્વતી, ભવના જીવનસાથી, એટલે કે પાર્વતી, શક્તિ સંપ્રદાયની એક દેવીનું નામ; નદીનું નામ; દેવી ભવાની દ્વારા શિવાજીને અપાયેલી તલવારનું નામ 4 ગર્લ
ભાવ અસ્તિત્વ; સુખદ 7 ગર્લ
ભૌમી દેવી સીતા, પૃથ્વી પરથી જન્મેલ, સીતાનું એક વિશેષ નામ 9 ગર્લ
ભાત્રાશ્રી 6 ગર્લ
ભાસ્કરી સૂર્ય 6 ગર્લ
Bhashwini (ભાશ્વીની) Meaningful 3 ગર્લ
ભાશ્વિકા પ્રકાશ; રવિ 9 ગર્લ
ભારવી પવિત્ર તુલસીનો છોડ 6 ગર્લ
ભારતી ભારતીય; સારી રીતે તૈયાર; ભરતનો વંશ;છટાદાર 4 ગર્લ
ભાર્ગવી દુરવ ઘાસ 4 ગર્લ
ભાર્ઘવી દેવી દુર્ગા;લક્ષ્મી; દેવી પાર્વતી; સુંદર 4 ગર્લ
ભાર્ગવી દેવી દુર્ગા;લક્ષ્મી; દેવી પાર્વતી; સુંદર 5 ગર્લ
ભારવિ ખુશખુશાલ સૂર્ય 7 ગર્લ
ભારતી દેવી સરસ્વતી; ભારત માતા 5 ગર્લ
ભારતી દેવી સરસ્વતી; ભારત માતા 4 ગર્લ
ભાનવી સૂર્ય કિરણો 11 ગર્લ
ભાનુસરી લક્ષ્મીદેવીના કિરણો 11 ગર્લ
ભાનુશ્રી સૂર્યની ચમક; સૂર્યની જેમ 11 ગર્લ
ભાનુપ્રિયા સૂર્ય ની પ્રિય 7 ગર્લ
ભાનુની આકર્ષક સ્ત્રી 6 ગર્લ
ભાનુમતી સુંદર; પ્રખ્યાત 8 ગર્લ
ભાનુમતી સુંદર; પ્રખ્યાત 7 ગર્લ
ભાનુજા યમુના નદી; સૂર્યથી જન્મેલ 3 ગર્લ
ભાનુ રેખા સૂર્ય કિરણો 8 ગર્લ
ભાનુપ્રિયા સૂર્ય ની પ્રિય 7 ગર્લ
બાંસુરી માનસિક વ્યક્તિત્વ 11 ગર્લ
ભાન્ધવી જે મિત્રો અને પરિવારના સભ્યોને પ્રેમ કરે છે; મિત્રતા; સંબંધ 6 ગર્લ
ભાનવી સૂર્ય વંશજ; તેજસ્વી; પવિત્ર 3 ગર્લ
ભામિની તેજસ્વી; સુંદર; ઉત્સાહી; સ્ત્રી 11 ગર્લ
ભામા મોહક; પ્રખ્યાત; ઉત્સાહી સ્ત્રી; દીપ્તિ; સુંદર 7 ગર્લ
ભક્તિ ભક્તિભાવ; આશીર્વાદ 6 ગર્લ
ભક્તીપ્રિયા દેવી દુર્ગા, તેણી જેમને ભક્તિ પસંદ છે 11 ગર્લ
ભક્તિ ભક્તિભાવ; આશીર્વાદ 5 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 144