અં થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'અં' થી શરૂ થતા 263, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 263
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
અન્યુથા કૃપા 9 ગર્લ
અન્યા અખૂટ; અમર્યાદિત; પુનરુત્થાન 5 ગર્લ
અન્વિથા દેવી દુર્ગા; તે અંતરને દૂર કરે છે; અનુસર્યું અથવા હાજરી આપી; ઉધારિત થયેલ 4 ગર્લ
અન્વિતા દેવી દુર્ગા; તે અંતરને દૂર કરે છે; અનુસર્યું અથવા હાજરી આપી; ઉધારિત થયેલ 5 ગર્લ
અન્વિકા શક્તિશાળી અને સંપૂર્ણ 5 ગર્લ
અન્વેશા શોધ; વિચિત્ર 8 ગર્લ
અન્વેદીકા 5 ગર્લ
અન્વાયી યુક્ત; કોઈ ભય વગર 11 ગર્લ
અન્વિતા જે અંતરાલને જોડે છે; હોશિયાર; સમજી શકાય તેવું 3 ગર્લ
અન્વિતા જે અંતરાલને જોડે છે; હોશિયાર; સમજી શકાય તેવું 22 ગર્લ
અનવિષા દેવી; અસાધારણ સુંદરતા; પ્રિય સ્ત્રી 11 ગર્લ
અન્વિકા શક્તિશાળી અને સંપૂર્ણ 22 ગર્લ
અનવી દેવી દુર્ગાનું નામ 6 ગર્લ
અન્વી દેવીના નામોમાંથી એક; એક દેવી નું નામ 1 ગર્લ
અનવહિ જેનું અનુસરણ કરવું પડશે 9 ગર્લ
અન્વેષા શોધ; વિચિત્ર 7 ગર્લ
Anveeksha (અન્વીક્ષા) Meditation 5 ગર્લ
અન્વી દેવીના નામમાંથી એક; એક દેવીનું નામ 2 ગર્લ
અન્વાયા પરિવાર 1 ગર્લ
અન્વયતા જીવંત 4 ગર્લ
અનુયા અનુસરો; ખોરાક 8 ગર્લ
અનુવા જ્ઞાન 5 ગર્લ
અનુત્તરા અનુત્તરિત 6 ગર્લ
અનુતમા શ્રેષ્ઠ 7 ગર્લ
અનુસુયા ઈર્ષાળુ ન હોય તેવું 3 ગર્લ
અનુશ્રી , અનુશ્રી, અનુસરી, અનુસરી દેવી લક્ષ્મી; સુંદર 1 ગર્લ
અનુશ્રી , અનુશ્રી, અનુસરી, અનુસરી દેવી લક્ષ્મી; સુંદર 11 ગર્લ
અનુસલમ શીતલ; શાંતિપૂર્ણ 2 ગર્લ
અનુસ્ખા કૃપા; ચેક અને સ્લોવાકનું છે 3 ગર્લ
અનુષ્કા મમતાનો સમયગાળો; કૃપા; ભગવાન કૃપા કરી છે; રશિયન 4 ગર્લ
અનુસિયા વીર અને મનોરમ; સુંદરતા 9 ગર્લ
અનુશયા શુદ્ધ 8 ગર્લ
અનુષ્ઠી 1 ગર્લ
અનુશ્રી , અનુશ્રી, અનુસરી, અનુસરી દેવી લક્ષ્મી; સુંદર; ભવ્ય; જાણીતું; આકર્ષક 9 ગર્લ
અનુશ્રી , અનુશ્રી, અનુસરી, અનુસરી દેવી લક્ષ્મી; સુંદર; ભવ્ય; જાણીતું; આકર્ષક 1 ગર્લ
અનુશના વાદળી કમળ 6 ગર્લ
અનુષ્મિતા સૂર્ય કિરણ 7 ગર્લ
અનુષ્કા મમતાનો સમયગાળો; કૃપા; ભગવાન કૃપા કરી છે; રશિયન 3 ગર્લ
અનુશિયા વીર અને મનોરમ; સુંદરતા 8 ગર્લ
અનુશિકા જેની પાસે ફક્ત મિત્રો છે અને કોઈ શત્રુ નથી 3 ગર્લ
અનુશી ખુશ 9 ગર્લ
અનુશિલા ભલાઈથી ભરેલુ 5 ગર્લ
અનુષા સિંહ સુંદર સવાર; તારો; ઇચ્છાને અનુસરીને 7 ગર્લ
અનુષા સુંદર સવાર; સિતારો 1 ગર્લ
અનુસુયા ઈર્ષાળુ ન હોય તેવું 1 ગર્લ
અનુરૂપા યોગ્ય 11 ગર્લ
અનુરીતિકા 5 ગર્લ
અનુરિમા સ્નેહી 5 ગર્લ
અનુરતિ કરાર 3 ગર્લ
અનુરાગિની પ્રિય 4 ગર્લ
અનુરાધા 17 મી નક્ષત્ર; એક તેજસ્વી સિતારો 5 ગર્લ
અનુરાધા 17 મી નક્ષત્ર; એક તેજસ્વી સિતારો 6 ગર્લ
અનુપ્રિયા પ્રિય પુત્રી 6 ગર્લ
અનુપ્રભા ચમકવું 1 ગર્લ
અનુપમા અતુલ્ય; કિંમતી; અનન્ય 22 ગર્લ
અનુપલ્લવી ગીતનો ભાગ 1 ગર્લ
અનુપા તળાવ 8 ગર્લ
અનૂનિતા સૌજન્ય 7 ગર્લ
અનૂનિતા સૌજન્ય 8 ગર્લ
અનુંમોદીતા સ્વીકૃત 7 ગર્લ
અનુમિતા પ્રેમ અને દયા; વિશ્લેષણાત્મક;તર્ક પ્રમાણે 6 ગર્લ
અનુમિતા પ્રેમ અને દયા; વિશ્લેષણાત્મક;તર્ક પ્રમાણે 7 ગર્લ
અનુમિકા અનામિકા 7 ગર્લ
અનુમેહા વરસાદ પછી 9 ગર્લ
અનુમેઘા વરસાદ પછી 7 ગર્લ
અનુમતિ મંજૂરી પ્રદાન કરેલ 7 ગર્લ
અનુમથી મંજૂરી પ્રદાન કરેલ 6 ગર્લ
અનુલોમા ક્રમ 5 ગર્લ
અનુલેખા જે નિયતિને અનુસરે છે 1 ગર્લ
અનુલતા જેનું શરીર પાતળું છે 7 ગર્લ
અનુલા શિષ્ટ; સજ્જન 4 ગર્લ
અનુકતા અસ્પષ્ટ; અનઉક્ત 5 ગર્લ
અનુકૃતિ છબી ચિત્ર 4 ગર્લ
અનુક્રિતા એક વ્યક્તિ કે જેણે ઉદાહરણો સ્થાપિત કરે છે, જે દરેક વ્યક્તિ દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે 5 ગર્લ
અનુકીર્તન દેવતાઓના ગુણગાન ગાનાર 3 ગર્લ
અનુકાંક્ષા ઇચ્છા; આશા 11 ગર્લ
અનુકા પ્રકૃતિ સાથે જોડાયેલ 3 ગર્લ
અનુજા સતત; નાની બહેન 11 ગર્લ
અનુહ્યા નાની બહેન; અણધારી 7 ગર્લ
અનુગ્રહ દૈવી આશીર્વાદ 8 ગર્લ
અનુગના સુંદર સ્ત્રી 22 ગર્લ
અનુગા જીવનસાથી 8 ગર્લ
અનુધ્યા વિચારધારા; મંગળ કામના કરો 11 ગર્લ
અનુદીપતી દૈવી પ્રકાશ 4 ગર્લ
અનુદર્શના અવલોકન 3 ગર્લ
અનુભૂતિ અનુભવ 6 ગર્લ
અનુભૂતિ અનુભવ 6 ગર્લ
અનુભવી અનુભવ 6 ગર્લ
અનુભા મહત્વાકાંક્ષી; વૈભવી સાધક 2 ગર્લ
અનુયાશ્રી લાબું જીવન 1 ગર્લ
અનુપ્રિયા પ્રિય પુત્રી 6 ગર્લ
અનુ કિરથી અણુ 4 ગર્લ
અંતરા હિન્દુસ્તાની શાસ્ત્રીય સંગીતની બીજી નોંધ; ગીતનો પરા; સુંદરતા 9 ગર્લ
અંતિની ધર્મશાળામાં રહેવું 4 ગર્લ
અંતિકા સાંજ 1 ગર્લ
અંતરા હિન્દુસ્તાની શાસ્ત્રીય સંગીતની બીજી નોંધ; ગીતનો પરા; સુંદરતા 1 ગર્લ
અનસૂયા બરાબર અથવા ઈર્ષ્યા વિના; ભણેલી સ્ત્રી; સદ્ભાવનાથી ભરેલો; રોષ નથી 9 ગર્લ
અન્સીથા નો એક ભાગ 9 ગર્લ
અંશિકા સુક્ષ્મ કણ સુંદર 1 ગર્લ
અંશવી ભાગ; વસ્તુઓનો ભાગ; શરીરનો ભાગ 1 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 263