અ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'અ' થી શરૂ થતા 1116, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 1116
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
અજ્વિકા 7 ગર્લ
અયવા અવાના વિવિધ સ્વરૂપ; જીવંત 4 ગર્લ
આયુશ્રી સુંદર 3 ગર્લ
આયુષ્મતિ દીર્ઘ આયુષ્ય વાળું 9 ગર્લ
આયુષ્મા ધન્ય 7 ગર્લ
આયુષ્કા જીવન 5 ગર્લ
અયુશી લાંબા જીવન સાથે એક; લાંબી જીંદગી 11 ગર્લ
આયુષા જીવન; આયુષ્ય 3 ગર્લ
અયુર્દા આયુષ્ય પ્રદાન કરનાર 6 ગર્લ
અયુર્દા આયુષ્ય પ્રદાન કરનાર 7 ગર્લ
આયુકતા રવિ 6 ગર્લ
અયુક્તા સૂર્ય 7 ગર્લ
આયશા પ્રેમ; જીવવું; સમૃદ્ધ; જીવન 9 ગર્લ
આયરા શરૂઆત; સિદ્ધાંત; જીવનનો શ્વાસ 9 ગર્લ
અયોતિ ભવિષ્યની આશા રાખે છે 7 ગર્લ
અયોનિજા દેવી સીતા, ચમત્કારીક રીતે જન્મેલ, જે ગર્ભાશયમાં જન્મી નહોતી 3 ગર્લ
અયોના શાશ્વત જીવન; શાશ્વત ફૂલનો સમયગાળો; સંત 2 ગર્લ
અયતી મહાનુભાવ; ગૌરવ; ઉમદા 2 ગર્લ
અયાન્તીકા દેવી દુર્ગા; દેવી પાર્વતી 1 ગર્લ
અયાંતી નસીબદાર 7 ગર્લ
અયાંશી નસીબદાર; નક્ષત્ર; રાશી 5 ગર્લ
અયાંના નિર્દોષ 2 ગર્લ
અયનિકા દેવના આશિર્વાદ 8 ગર્લ
અયાંશી દેવતા; શક્તિ; સુખ; આધ્યાત્મિકતા 6 ગર્લ
અયાના,આયાના સુંદર ફૂલો 7 ગર્લ
અવની પૃથ્વી; તમિળ કેલેન્ડરનો પ્રથમ મહિનો 3 ગર્લ
અવ્યુષિ દયા 6 ગર્લ
અવ્યુક્થા વર્ણવી ન શકાય એવું;અરીસાની જેમ સાફ 1 ગર્લ
અવરિન ભગવાનની ભેટ 11 ગર્લ
અવનિથા પૃથ્વી 3 ગર્લ
અવનિતા પૃથ્વી 22 ગર્લ
અવનીશ આખા વિશ્વના ભગવાન; ભગવાન ગણેશ;નિર્માતા 1 ગર્લ
અવનિ પૃથ્વી 1 ગર્લ
આવિષ્કા અવિષ્કાર કરવું; ભગવાનનો ઉપહાર; રવિ 8 ગર્લ
અવિશી પૃથ્વી; નદી 5 ગર્લ
આવીશ ઈશ્વર તરફથી ભેટ 6 ગર્લ
અવિરા બહાદુર; મજબૂત 6 ગર્લ
અવિપ્સા પૃથ્વી; અવની નદી 5 ગર્લ
અવિનીકા ધરતી 4 ગર્લ
અવિનાશિકા અવિનાશી 5 ગર્લ
અવિનન્દિતા 5 ગર્લ
અવિકા સૂર્યની કિરણો; આકર્ષક વ્યક્તિત્વ 8 ગર્લ
અવિગ્ના કોઈ અવરોધ 9 ગર્લ
અવિઘ્નીતા 1 ગર્લ
અવ્હનીતનાયા પૃથ્વીની પુત્રી, સીતા 8 ગર્લ
અવ્હનીપાલા યોદ્ધા રાજાઓની 4 ગર્લ
અવની ધરતી 9 ગર્લ
અવંતિકા રાણી; ઉજ્જૈનની રાજકુમારી 11 ગર્લ
અવેની પૃથ્વી; તમિળ કેલેન્ડરનો પ્રથમ મહિનો 6 ગર્લ
અવેદના પીડારહિત 2 ગર્લ
અવતારા ભગવાનનો અવતાર 9 ગર્લ
અવસ્તી એક પ્રાચીન ભારતીય શહેર 9 ગર્લ
અવસા સ્વતંત્ર 8 ગર્લ
આવર્તિકા 1 ગર્લ
અવરાજા નાની બહેન 9 ગર્લ
અવરા સૌથી નાનો; પાર્વતીનું બીજું નામ 7 ગર્લ
અવાપ્યા પ્રાપ્ત કરવા માટે 3 ગર્લ
અવન્તીશા 5 ગર્લ
અવંતિકા પ્રાચીન માલવા; ઉજ્જૈન; અનંત; નમ્ર; વિનમ્ર; પવિત્ર શહેર ઉજ્જૈન 7 ગર્લ
અવંતી પ્રાચીન માલવા; ઉજ્જૈન; અનંત; નમ્ર; વિનમ્ર; પવિત્ર શહેર ઉજ્જૈન 22 ગર્લ
અવંતિકા પ્રાચીન માલવા; ઉજ્જૈન; અનંત; નમ્ર; વિનમ્ર; પવિત્ર શહેર ઉજ્જૈન 6 ગર્લ
અવંતી પ્રાચીન માલવા; ઉજ્જૈન; અનંત; નમ્ર; વિનમ્ર; પવિત્ર શહેર ઉજ્જૈન 3 ગર્લ
અવનિથા ધરતી 4 ગર્લ
અવનિકા ધરતી 5 ગર્લ
અવનિજા દેવી પાર્વતી, પૃથ્વી પરથી જન્મેલ 22 ગર્લ
અવની, અબની પૃથ્વી; તમિળ કેલેન્ડરનો પ્રથમ મહિનો 2 ગર્લ
અવનગીની યુવા 5 ગર્લ
અવની પૃથ્વી; તમિળ કેલેન્ડરનો પ્રથમ મહિનો 3 ગર્લ
અવલિકા લેવું 3 ગર્લ
અવભા તેજસ્વી 8 ગર્લ
ઔસીજા પ્રખ્યાત; પરોઢ ની જેમ તેજસ્વી 7 ગર્લ
ઑરોની એક લાકડું 7 ગર્લ
ઔરીમાં કમળ જેવું નરમ અને ચંદ્ર જેવું તેજસ્વી 9 ગર્લ
ઔરવ પરોઢના રોમન દેવી 9 ગર્લ
ઔરા વાયુ; હવા; પવન 5 ગર્લ
ઔમ્ન્શી હિન્દુ ભગવાન શિવના મંત્રનો ઉદ્ભવ - ઓમ નમ: શિવાય 4 ગર્લ
ઔહના જુસ્સો 9 ગર્લ
અત્વી ઉર્જા 7 ગર્લ
અતુલા અનુપમ 1 ગર્લ
અત્તિયા ભેટ 22 ગર્લ
અત્તિકા એલ્વિન સુંદરતા 8 ગર્લ
અત્રેયી તેજસ્વી; ત્રણ જગતને પાર કરવામાં સક્ષમ 6 ગર્લ
આત્મિકહા ભગવાનનો પ્રકાશ 9 ગર્લ
આત્મજ્યોતિ આત્માનો પ્રકાશ 5 ગર્લ
આત્મજા આત્માનો જન્મ; પાર્વતીનું બીજું નામ 1 ગર્લ
અતિશા શાંતિ; માનવતાની સુધારણા માટે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન એ આતિશાનું મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. 22 ગર્લ
અતિરિયા વહાલું;ખૂબ પ્રિય 11 ગર્લ
અતિરા પ્રાર્થના; ઝડપી; પ્રકાશ; પ્રાર્થના કરવી; તારાનું નામ 22 ગર્લ
અતીક્ષા પ્રબળ ઇચ્છા 6 ગર્લ
અથવિકા દેવી સોડેશ્વરીને સૂચિત કરનાર 9 ગર્લ
અતુલ્ય અસમાન; અજોડ; અપાર; અનન્ય; બદલી ન શકાય તેવું; અતુલ્ય; મેળ વગરનું; 7 ગર્લ
અથ્મીખા ભગવાનનો પ્રકાશ 8 ગર્લ
આથિત્ય ગુણાતીત 3 ગર્લ
અતિથિ મહેમાન 3 ગર્લ
અતિથા ચડિયાતા થવું 4 ગર્લ
અતિશયા શ્રેષ્ઠતા 11 ગર્લ
અથીરા પ્રાર્થના અથવા શીઘ્ર અથવા વીજળી; પ્રાર્થના કરવી 3 ગર્લ
અથીનિ નદી 7 ગર્લ
અતિધિ મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિ 5 ગર્લ
એથેના શાણપણ અને યુદ્ધના દેવી; ગ્રીક જ્ઞાનના દેવી 22 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 1116