ર થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ર' થી શરૂ થતા 763, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 763
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
Rythm (રીથમ) Music 3 બોય
રિના રાજા 22 બોય
રીઆંશ જોઈ શકાય તેવું 5 બોય
રવિજુ સીધા; સ્થાપિત 9 બોય
રુવીન 4 બોય
ઋતવિક ભગવાન શિવ; ઋષિનું નામ; જીવનની ભલાઈ; પવિત્ર જીવન 3 બોય
ઋત્વિક સંત; ભગવાન શિવનું નામ 11 બોય
રુત્વિજ ગુરુ 1 બોય
ઋત્વેગ બધી આબોહવાની સ્થિતિમાં મુસાફરી કરી શકે છે 3 બોય
ઋતુવેગ હેતુ 6 બોય
ઋતુરાજ ઋતુઓનો રાજા; વસંત; સર્વ ઋતુનો ભગવાન 1 બોય
ઋતુજીત ઋતુઓના વિજેતા 11 બોય
ઋત્વિક સાઈ ગતિશીલનાયક નાયક 4 બોય
ઋત્વિક સંત; ભગવાન શિવનું નામ 11 બોય
ઋત્વિક સંત; ભગવાન શિવનું નામ 1 બોય
ઋત્વિજ ગુરુ 9 બોય
રુતવી એક પરી જેના નામનો અર્થ રિતુ છે; પ્રેમ અને સંત; ભાષણ 8 બોય
રુથુલ નરમ સ્વભાવવાળું 1 બોય
રુતરામૂર્થી ભગવાન શિવ; ક્રોધિત દેવતા 11 બોય
ઋતિક દેવી પાર્વતી; દયાળુ 6 બોય
ઋતેશ એક પ્રકારનું હવામાન 1 બોય
ઋતિષ એક પ્રકારનું હવામાન 6 બોય
ઋતાંશ સત્ય 11 બોય
ઋતજિત સત્યનો વિજેતા 9 બોય
રુસ્તમ યોદ્ધા 7 બોય
રુશ્મિલ 1 બોય
ઋષિતઃ 6 બોય
ઋષિત સમૃદ્ધિ 5 બોય
ઋશીલ આકર્ષક; નમ્ર; ધ્યેય 6 બોય
ઋષિકેશ એક જે ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રિત કરે છે; ભગવાન વિષ્ણુ 1 બોય
ઋષિકેહ એક જે ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રિત કરે છે; ભગવાન વિષ્ણુ 9 બોય
ઋષિક એક સંત પુત્ર; પૃથ્વીના ભગવાન 5 બોય
ઋષિ લક્ષ્ય 3 બોય
રુશીક એક સંત પુત્ર; પૃથ્વીના ભગવાન 6 બોય
રુક્ષત તેજસ્વી; ઝળહળતો; તેજસ્વી; સફેદ 6 બોય
Rushanth (રુશાંત) Moon 1 બોય
Rushant (રુશાંત) Moon 11 બોય
રુશંક ભગવાન શિવ; મોહક; જ્ઞાન 11 બોય
રુશંગ સંતનો પુત્ર 7 બોય
ઋષભ સૂર; ચડિયાતું; નૈતિકતા; આખલો; ઉત્તમ 5 બોય
ઋષબ સજ્જા 6 બોય
રુશાલ આકર્ષક 8 બોય
રૂપરાજ સુંદર 3 બોય
રુપનીત સુંદર સ્વભાવવાળો વ્યક્તિ 9 બોય
રુપનીલ 1 બોય
રુપિંદર સુંદરતાના ભગવાન 6 બોય
રુપિન સુંદરતાનો અવતાર 6 બોય
રુપીક સોના અથવા ચાંદીનો સિક્કો; સુવ્યવસ્થિત 3 બોય
રુપેશ્વર રૂપના ભગવાન 3 બોય
રૂપેશ ઈશ્વર જેવું લાગે છે; હિન્દુના સર્વોચ્ચ ભગવાન; સુંદરતાનો ભગવાન 6 બોય
રુપેંદ્ર રૂપના ભગવાન 7 બોય
રુપંગ સુંદર 5 બોય
રુપન સુંદર 7 બોય
રૂપમ સુંદર 6 બોય
રૂપક ભગવાન; આનંદિત રચના; સંકેત; લક્ષણ 22 બોય
રૂપ આકાર; સૌંદર્યથી ધન્ય; આકાર; સુંદરતા 1 બોય
રુનમય 11 બોય
રુનિત્યા 8 બોય
રુનિક યુવાન યુવતી 1 બોય
રૂનવ દેવી લક્ષ્મી 22 બોય
રુનલ એક સાથી વ્યક્તિ; બીજા પ્રતિ દયાળુ 3 બોય
રુનાક્ષ  11 બોય
રુક્મ્નીન સ્વર્ણ પહેરીને 1 બોય
રુક્મનાત તેજસ્વી; અગ્નિનું બીજું નામ 8 બોય
રુક્મિનેશ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, રૂક્મિનીના પતિ 1 બોય
રુક્મ સ્વર્ણ 9 બોય
રુકેશ પૂર્ણ ચંદ્ર દિવસ; શાસક 1 બોય
રૂજૂલ સરળ; પ્રામાણિક 1 બોય
રૂઈશા આશ્રય 4 બોય
રુહુ આધ્યાત્મિક 5 બોય
રુહિલ ઘોડેસવાર; ઉગાડવું; આરોહણ; ઉભરતું 6 બોય
રૂહાન દયાળુ; આધ્યાત્મિક 8 બોય
ઋગ્વેદ એક વેદનું નામ; વેદનો એક ભાગ 5 બોય
Rudved (રુદ્વેદ) Name of Lord Ganesh 11 બોય
રુદ્રો શિવ 4 બોય
રૂદ્રેશ ભયંકર ભગવાન 3 બોય
રુદ્રવિર્ય સમુદ્રાભાવ -ભગવાન શિવનો જન્મ 3 બોય
રુદ્રવીર આક્રમક યોદ્ધા 4 બોય
રુદ્રાંશ રુદ્રની જેમ, એટલે કે ભગવાન હનુમાન; શ્રી ગણેશ 7 બોય
રુદ્રસ્વામી ભગવાન 8 બોય
રુદ્રાશક 11 બોય
રુદ્રાંશુ ભગવાન હનુમાન 7 બોય
રુદ્રાંશ ભગવાન શિવ; રુદ્રનો એક ભાગ 4 બોય
રુદ્રાનક્ષ ભગવાન શિવ 6 બોય
રૂદ્રનીલ શિવ 7 બોય
રુદ્રનાથ ભગવાન શિવ, રુદ્રના ભગવાન 6 બોય
રુદ્નન ભગવાન શિવ 4 બોય
રુદ્રમ નસીબદાર 3 બોય
રુદ્રાક્ષ ભગવાન શિવની નેત્રો; રુદ્ર જેવી નેત્રો 11 બોય
રુદ્રાક્ષ ઉગ્ર આંખોવાળું; શુભ; સુકાઈ ગયેલું ફળ જેની માળા જે બનાવવા માટે વપરાય છે 1 બોય
રુદ્રાક્ષ ઉગ્ર આંખોવાળું; શુભ; સુકાઈ ગયેલું ફળ જેની માળા જે બનાવવા માટે વપરાય છે 11 બોય
રુદ્ર કુમાર દેવી પાર્વતી, ભગવાન શિવના પત્નિ; રડતી 9 બોય
રુદ્ર ભયંકર; ભગવાન શિવનું નામ; ભયાનક; તોફાનોનો ભગવાન; ગર્જના અને વીજળી 7 બોય
રુધવી ભગવાન શિવ 1 બોય
રુદ્રન ભગવાન શિવ 3 બોય
રુધિર રુદ્ર 6 બોય
રુંધાદિત્ય બે હૃદયમાં એક આત્મા 3 બોય
રુદેર 3 બોય
રુચિત તેજસ્વી; ઝળહળતો; સુખદ; તેજસ્વી; ખુશ 7 બોય
રુચિર સુંદર; સુખદ; તેજસ્વી; ઉદાર 5 બોય
Showing 1 - 100 of 763