ણ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ણ' થી શરૂ થતા 609, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 609
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
નિવાન પવિત્ર; સીમા;; મર્યાદિત 22 બોય
Nythik (નૈથિક) Master of justice 6 બોય
નુવેશ નવું વેદ જ્ઞાન 8 બોય
નુંવાંશ પ્રિય; સંવેદનશીલ 9 બોય
નુશાંત ક્ષિતિજ 6 બોય
નરસેય કાળજી 3 બોય
નૃપેન સમ્રાટ 7 બોય
નૃપાધ એક રાજા નો પગ 1 બોય
નૃત્યપ્રિયા નૃત્ય સ્નેહી 3 બોય
ન્રિપેશ રાજાઓના રાજા 8 બોય
નૃપેન્દ્ર રાજાઓના રાજા 9 બોય
ન્રીપન રાજા 9 બોય
નૃપા રાજા 4 બોય
નૃપ રાજા 3 બોય
ન્રિદેવ પુરુષોમાં રાજા 9 બોય
નોનૂ મનોરમ 1 બોય
નોમિતા ભક્ત; જે ઉપાસના કરે છે; દેવી દુર્ગા 9 બોય
નોમિત વિશેષ કાર્ય માટે નામાંકન 8 બોય
નીઝંત 11 બોય
નિયુક્તિ પદ 1 બોય
નિયત આચરણ 5 બોય
નિયાન આંખ 9 બોય
નિયમ નિયમો 8 બોય
નીવુન ભગવાનને અર્પણ 8 બોય
નિવૃત્તિ દુનિયાથી અલગ થવું 7 બોય
નિવૃત દુનિયાથી અલગ થવું 4 બોય
નિવિન ભગવાનના નૈવેદ્ય 5 બોય
નિવિદ વૈદિક સ્તોત્રો 4 બોય
નિવેશ હિમપાત; રોકાણ 5 બોય
નિવેધ શુભેચ્છાઓ; ભગવાનને અર્પણ કરવું 8 બોય
નિવેદન વિનંતી 6 બોય
નીવેદ શુભેચ્છાઓ; ભગવાનને અર્પણ કરવું 9 બોય
નિવાસ, નિવાસ ગૃહ 1 બોય
નિવાસ, નિવાસ ગૃહ 2 બોય
નિવાંશ પવિત્ર ભાગ 6 બોય
નીવન પવિત્ર; સીમા;; મર્યાદિત 6 બોય
નીવાન પવિત્ર; સીમા;; મર્યાદિત 7 બોય
નીવ મૂળભૂત; આધાર 9 બોય
નિત્યસુંદર સદા સુંદર; દેખાવડો 3 બોય
નિત્યસુંદર હંમેશા સુંદર દેખાતું 11 બોય
Nityanta (નિત્યંતા) Lord Vishnu 5 બોય
નિત્યાંશ સતત; અનંત; સવારે સૂર્યની કિરણો 11 બોય
નિત્યાનંદ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; હમેશા ખુશ 4 બોય
નિત્યાનંદ હંમેશા ખુશ રહેનાર 3 બોય
નિત્યં સતત 1 બોય
નિત્યગોપાલ સતત 3 બોય
નિત્ય-સુન્દર સદા સુંદર; દેખાવડો 3 બોય
નીતિ રોજ 5 બોય
નીતુલ 22 બોય
નીતીશ કાયદાના ભગવાન; કાયદામાં વાકેફ એક; સાચી રીતનો અનુયાયી; સાચા માર્ગનો સ્વામી 7 બોય
નિતિન કાયદાના સ્વામી; સાચા માર્ગનો માલિક; સિદ્ધાંત; ન્યાયાધીશ 3 બોય
Nitik (નીતિક) Master of justice 9 બોય
નીત્યારુપણ 3 બોય
નિત્વિક શાશ્વત; સદૈવ 4 બોય
નીતિવ 1 બોય
નીતીશ કાયદાના ભગવાન અથવા એક જે કાયદામાં સારી રીતે વાકેફ છે; ભગવાન શિવનું નામ 6 બોય
નીતીનલાલ નિત્યસોભા 9 બોય
નીતિન કાયદાના સ્વામી; સાચા માર્ગનો માલિક; સિદ્ધાંત; ન્યાયાધીશ 11 બોય
નીતીલેશ બધાના ભગવાન 5 બોય
નીતીલન મોતી જેવું ભવ્ય 6 બોય
નીતિક ન્યાયના ભગવાન 8 બોય
નીતિશ કાયદાના ભગવાન અથવા એક જે કાયદામાં સારી રીતે વાકેફ છે; ભગવાન શિવનું નામ 7 બોય
નીથાન વાર્તાની વ્યક્તિ; પ્રખ્યાત 3 બોય
નીતાલાક્ષ 4 બોય
નિતેશ કાયદાના ભગવાન; કાયદામાં વાકેફ એક; સાચી રીતનો અનુયાયી; સાચા માર્ગનો સ્વામી 3 બોય
નીતીશ કાયદાના ભગવાન; કાયદામાં વાકેફ એક; સાચી રીતનો અનુયાયી; સાચા માર્ગનો સ્વામી 8 બોય
નીતિન કાયદાના સ્વામી; સાચા માર્ગનો માલિક; સિદ્ધાંત; ન્યાયાધીશ 4 બોય
નીતારાની ભાલુ 5 બોય
નિત તરફેણ; દયા 7 બોય
નિસ્યંતાન સાંજ 8 બોય
નિશ્વાસ શ્વાસ બહાર મૂકવો 22 બોય
નિસ્વાર્થ નિ: સ્વાર્થ 4 બોય
નીસ્સીન ચમત્કાર અને નિસાનનું વધુ સ્પષ્ટ સ્વરૂપ 3 બોય
નિસ્સીમ અસીમ 11 બોય
નિસ્સાર પ્રકૃતિ; ગરમ કાપડ; વિજયી 8 બોય
નિસર્ગ પ્રકૃતિ 5 બોય
નિશિત મધરાત; રાત; તીક્ષ્ણ; શક્તિશાળી; તૈયાર; લોખંડ; સ્ટીલ 8 બોય
નિસિન ભગવાન શિવ 11 બોય
નિષ્ય શક્તિશાળી; ઉત્સાહ; સાંજ 3 બોય
નિશવંતઃ મહાન 8 બોય
નિશ્વાન મહાન વ્યક્તિ 6 બોય
નિશ્વ કૃતનિશ્ચયી, અડગ 9 બોય
નીશુશાંત 7 બોય
નિષ્ઠાવંત વિશ્વાસપાત્ર 1 બોય
નિશ્રેષ 1 બોય
નિષ્પર અનહદ; અસીમિત ; અમર્યાદિત; 4 બોય
નિશોક સુખી; સંતુષ્ટ 4 બોય
નિષ્કર્ષ પરિણામ 8 બોય
નિષ્કામા નિ:સ્વાર્થ 4 બોય
નીશ્કૈન નિ:સ્વાર્થ 4 બોય
નિષ્ક સોનું, ગરદન માટેનું સુવર્ણ આભૂષણ; સુવર્ણ પાત્ર 7 બોય
નીષિત મધરાત; રાત; તીક્ષ્ણ; શક્તિશાળી; તૈયાર; લોખંડ; સ્ટીલ 6 બોય
નિશિતા ખૂબ જ સમર્પિત; તીવ્ર; સાવધ; ઉપવાસ 8 બોય
નિશિત મધરાત; રાત; તીક્ષ્ણ; શક્તિશાળી; તૈયાર; લોખંડ; સ્ટીલ 7 બોય
નિશિનાથ રાતના ભગવાન (ચંદ્ર) નિશિપતિ; નિશિપાલ 3 બોય
નિશીલ રાત્રે 8 બોય
નિષિકેશ 3 બોય
નિશિકર ચંદ્ર (રાતના ભગવાન) 8 બોય
નિશાકાંત , નિશિકાંત રાત્રિના પતિ (ચંદ્ર) 7 બોય
નિશિકાંત રાત્રિના પતિ (ચંદ્ર) 6 બોય
Showing 1 - 100 of 609