મ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'મ' થી શરૂ થતા 746, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 746
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
મયેશા સ્ત્રી 8 બોય
મુવેશ 7 બોય
મુત્તુકકુમારન ભગવાન મુરુગન; મોતી, કુમારન - યુવક જે મોતીના મટ્ટુ જેવા કિંમતી છે 5 બોય
મુત્તુકુમારસ્વામી ભગવાન મુરુગન; મુત્તુ - મોતી, કુમારા સ્વામી - કુંવારા ભગવાન 9 બોય
મુત્તાઈ ભગવાન મુરુગા 9 બોય
મુથુવેલન ભગવાન મુરુગન; મુથુ - મોતી, વેલાન - મુરુગાના ભાલાનું નામ 11 બોય
મુથુજીત મોતી 5 બોય
મુથુ કૃષ્ણન મોતીથી બનેલું 6 બોય
મુથુ મોતી 2 બોય
મુથન્ના ભગવાન શિવ 11 બોય
મુસ્તુ 4 બોય
મુસિકવાહન એક જેનો સારથિ તરીકે ઉંદર છે 3 બોય
મુરુકાન ભગવાન મુરુગન; યુદ્ધના દેવતા 9 બોય
મુરુગું ભગવાન મુરુગન નામ; યુવાની; સુંદર 11 બોય
મુરુગેશ ભગવાન કાર્તિકેય; ભગવાન મુરુગન 4 બોય
મુરુગેસન ભગવાન મુરુગા 11 બોય
મુરુગવેલ ભગવાન મુરુગન, મુરુગા - યુદ્ધના દેવતા, વેલ - ભાલા 3 બોય
મુરુગપ્પાન ભગવાન મુરુગન, મુરુગા - યુદ્ધના દેવતા, અપ્ન - પિતા 11 બોય
મુરુગન તમિળ ભગવાન 5 બોય
મુરુગદાસ તેજસ્વી 6 બોય
મુરુગા વેલ ભગવાન મુરુગન, મુરુગા - યુદ્ધના દેવતા, વેલ - ભાલા 3 બોય
મુરુગા ભગવાન મુરુગન; યુદ્ધના દેવતા 9 બોય
મુર્તી મૂર્તિ; સર્વ શુભ ભગવાન, ભગવાન વિષ્ણુ; પ્રતિમા 9 બોય
મૂર્તિ મૂર્તિ; સર્વ શુભ ભગવાન, ભગવાન વિષ્ણુ; પ્રતિમા 6 બોય
મૂર્તિ મૂર્તિ; સર્વ શુભ ભગવાન, ભગવાન વિષ્ણુ; પ્રતિમા 8 બોય
મુરલીમનોહર વાંસળી વગાડનાર ભગવાન 8 બોય
મુરલીધર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, જેણે વાંસળી રાખી છે 5 બોય
મુરલી વાંસળી 1 બોય
મુર્ગેશ ભગવાન કાર્તિકેય; ભગવાન મુરુગન 1 બોય
મુર્ગન 11 બોય
મુરારીલાલ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, મુરારી; પ્રિય 6 બોય
મુરારી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; રાક્ષસ મુરાનો ખૂની 8 બોય
મુરલીમનોહર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; આકર્ષક જેની પાસે હાથમાં વાંસળી છે 9 બોય
મુરલીધરા વાંસળી ધારક 7 બોય
મુરલીધર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, જેણે વાંસળી રાખી છે 6 બોય
મુરજ 9 બોય
મુરાદ ઇચ્છા; ઈચ્છાશક્તિ 3 બોય
મુન્ના નાનો યુવક 9 બોય
મુંજાલ ગુજરાતનો રાજા 8 બોય
મુનીસ્વરન 7 બોય
મુનીષ ભગવાન સાથે; ભગવાન બુદ્ધ; સેનાના વડા; મુનિઓનો મુખ્ય 3 બોય
મુનિસંસુતસંસ્તુતા .ષિમુનિઓ દ્વારા પૂજિત 6 બોય
મુનીરાજુ ભગવાન કુબેર 8 બોય
મુનીરાજા ભગવાન કુબેર 6 બોય
મુનીન્દ્ર સંતોમાં શ્રેષ્ઠ 4 બોય
મુનિકૃષ્ણા સાધુ 11 બોય
મુનિકાન્તા શાંતિ અને શીતળતા 5 બોય
મુનીંદય 11 બોય
મુનિ સાધુ 3 બોય
મુનેશ ભગવાન સાથે; ભગવાન બુદ્ધ; સેના પ્રમુખ; મુનિઓનો મુખ્ય 8 બોય
મુનીન્દ્ર સંતોમાં શ્રેષ્ઠ 5 બોય
મુંદરી શિવનો પૌત્ર 1 બોય
મુંદકરામા ખુશીનો વાસ 8 બોય
મૂનલ જે કોઈને સક્ષમ બનાવે છે; જે કંઈક આપે છે 7 બોય
મુલ્લિનતિ ભગવાન શિવ 11 બોય
મુલ્કરાજ રાજા 5 બોય
મુલકિત 5 બોય
મૂલાર્ક 22 બોય
મુકુટ તાજ 5 બોય
મુકુન્થ ભગવાન કૃષ્ણનું નામ 9 બોય
મુકુંધાન ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; મુક્તિ આપનાર; વિષ્ણુ અથવા કૃષ્ણનું નામ; એક પ્રકારનો કિંમતી પથ્થર; શિવનું નામ 8 બોય
મુકુન્દન ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ 9 બોય
મુકુંદા ભગવાન વિષ્ણુનું નામ; સ્વતંત્રતા આપનાર; રત્ન; મુક્તિ આપનાર 22 બોય
મુકુંદ ભગવાન વિષ્ણુનું નામ; સ્વતંત્રતા આપનાર; રત્ન; મુક્તિ આપનાર 3 બોય
મુકુલ કળી; પ્રથમ મોર 6 બોય
મુક્તિદયા શાશ્વત આનંદ આપનાર 6 બોય
મુક્તેન્દ્ર 8 બોય
મુક્તાનંદ મુકત 1 બોય
મુક્તાનંદ સ્વતંત્રતાનો આનંદ 9 બોય
મુક્તક મોતી 5 બોય
મુકસીથ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની સંભાવના ધરાવનાર વ્યક્તિ 11 બોય
મુકીલન વાદળ, આપણે વરસાદ પહેલાં વાદળોના જૂથ તરીકે કહી શકીએ છીએ 9 બોય
મુકીલ વાદળ 3 બોય
મુખેષ કામદેવતા; ભગવાન શિવ; આનંદના સ્વામી 4 બોય
મુકેશ મૂંગાના ભગવાન; ભગવાન શિવનું બીજું નામ; મુક્ત કરવા 5 બોય
મુહિર ચીડનાર; ઉત્સાહી; ચમકતા; પ્રેમનું બીજું નામ 6 બોય
મુહીલ વાદળ 9 બોય
મુગંધન ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ 4 બોય
મુગિલાન વાદળોના રાજા 5 બોય
મુંગેશન સુખી લાંબી જીંદગી 7 બોય
મુદિત સુખી; સંતુષ્ટ; ખુશ 22 બોય
મુદિલ ચાંદની 5 બોય
મુદગલ એક સંત 22 બોય
મૃત્યુંજય મૃત્યુ પર જીત મેળવનાર એક; જે અમર છે 6 બોય
મૃતવાનરાજીવના મૃત વાનરોના જીવનદાતા 8 બોય
મૃણ્મય સાંસારિક 6 બોય
મૃણમય 7 બોય
મૃગ્નેશ સિંહ 6 બોય
મૃગાંક સિંહ 4 બોય
મૃગન જેનો અર્થ ભગવાન કાર્તિકેય થાય છે, તે ભગવાન મુરુગન પરથી લેવામાં આવ્યો છે 11 બોય
મૃગ એક પક્ષીનું નામ 5 બોય
મૃદુલ નરમ સ્વભાવવાળું 8 બોય
મૃધુલ સુંદર; હોશિયાર; નરમ 7 બોય
Mrudang (મૃદંગ) Musical instrument 6 બોય
મૃત્યુંજય ભગવાન શિવ; મૃત્યુનો વિજેતા 3 બોય
મૃત્યુંજય ભગવાન શિવ; મૃત્યુનો વિજેતા 5 બોય
મૃત્યુંજય ભગવાન શિવ; મૃત્યુનો વિજેતા 5 બોય
મ્રીથ્વીક ગહન વિચારક 11 બોય
મ્રિથુન પૃથ્વીનું બનેલ 4 બોય
મૃરુનય સાંસારિક 11 બોય
Showing 1 - 100 of 746