મ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'મ' થી શરૂ થતા 413, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 413
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
મિસમ હસતું; ખુશ 2 બોય
મીજાન સંતુલન; ભીંગડા 1 બોય
મોહમદ બસીત પયગંબર ; નમ્ર; કૃપાળુ 6 બોય
મોઇજ વિનીત; જે રક્ષણ આપે છે 9 બોય
માહિર નિષ્ણાત; વીર 5 બોય
મિનહાજ રસ્તો; રાહ 8 બોય
મહરૂફ પ્રખ્યાત 4 બોય
મીકૈલ અલ્લાહના પ્રતિનિધિનું નામ; માઇકલ નામના પ્રતિનિધિનું નામ 1 બોય
મીરાબ જન્નતનું ફૂલ 8 બોય
મુનાફ વિરોધાભાસી સાથે અસંગત 1 બોય
મેહ્વીશ ચાંદની પર સૌથી સુંદર ચહેરો; ચમકતો સિતારો 3 બોય
મોહિદ જે અલ્લાહના સર્વશક્તિમાનમાં ભરોસો રાખે છે 4 બોય
મુસ્તકીમ સીધો રસ્તો 8 બોય
મીક્દાદ એક સર નું નામ 3 બોય
મજહર પ્રતિમા 4 બોય
મુઅદ સંરક્ષક; એક સાથીનું નામ 3 બોય
મૌલાલી મોહમ્મદ માટે મશહૂર; ઇસ્લામી ધર્મના સંસ્થાપક; સરાહનીય; ગર્વ આપવું 11 બોય
મીફ્ઝલ મહાન અને ધન્ય વ્યક્તિ 4 બોય
મુસ્તાન તેજસ્વી 7 બોય
મહતાબ ચંદ્ર 22 બોય
મન્સૂર વર્ણક્રમ; ઘોષણા ફોર્મ; કાયદો; અલ્લાહ દ્વારા રક્ષિત અથવા સુરક્ષિત; અથવા પસંદ અથવા વિજયી 5 બોય
મિજનર રહમાન સૌથી કરુણાનું સંતુલન 4 બોય
માઝ પયગંબર મુહમ્મદનો એક મિત્ર 5 બોય
મહાદ વિશિષ્ટ; સારું 9 બોય
મજહરુલ હક સત્યની અભિવ્યક્તિ 9 બોય
મીસ્બહુદ્દીન ધર્મનો દીપ (ઇસ્લામ) 5 બોય
મૂસા એક પ્રબોધકનું નામ 9 બોય
મુસ્તફા પયગંબર ; ઉચિત; ચૂંટાયેલા 9 બોય
મીરાજુલ ધૈર્યવાન 3 બોય
મદ્યાન સાઉદી અરેબિયામાં એક સ્થળનું નામ જ્યાં પયગમ્બર (સ.અ.વ.) આવતા હતા 22 બોય
મારૂફ જાણીતું; સ્વીકૃત 5 બોય
મોનીર ચમકદાર 6 બોય
મોહ્તાસીમ માન સન્માન 8 બોય
મુમતાજ઼ ખૂબ ઉત્તમ; વિશિષ્ટ; કિંમતી; વિશેષ 22 બોય
મુખ્લીસ વફાદાર; પ્રામાણિક 3 બોય
મુહીબ કુટુંબ; માનનીય 8 બોય
મુસ્તાક પ્રબળ; હેતુ; શ્રેષ્ઠ 1 બોય
મહફૂઝ સંરક્ષિત; સલામત; રક્ષિત 3 બોય
મન્સુર વર્ણક્રમ; ઘોષણા ફોર્મ; કાયદો; અલ્લાહ દ્વારા રક્ષિત અથવા સુરક્ષિત; અથવા પસંદ અથવા વિજયી 5 બોય
મુબસ્સીર નિરીક્ષક 3 બોય
મુહાફિજ જે રક્ષા કરે છે 3 બોય
મુહંમદ , મોહમ્મેદ વખાણ; પ્રશંસનીય; નબીનું નામ 11 બોય
મોઈન વહેવું; વસંત 6 બોય
Mahtab (મહતબ) Moonlight; Adored; The Moon 9 બોય
મકબૂલ સ્વીકારવું; લોકપ્રિય 3 બોય
મરવાન નક્કર 7 બોય
મસીહ જેણે પારણાથી કબર સુધી વફાદારીથી આભારી છે; મસીહા ઈસુ; એક પયગંબર 6 બોય
માસૂમ નિર્દોષ; સદાચારી 22 બોય
મુઈન સમર્થકો; સહાયક; મદદ કરનાર 3 બોય
મુસ્લિમ અલ્લાહ ને સમર્પિત 6 બોય
મીયાઝ વિશિષ્ટ; પ્રિય 11 બોય
મહફૂજુર રહમાન લાભાર્થી નું સંરક્ષણ 7 બોય
મેહદી એક ફુલ 3 બોય
મુફીદ ઉપયોગી; મદદનીશ 9 બોય
મુશર્રફ જેનો સન્માન કરવામાં આવે છે; ઉચ્ચ 6 બોય
મીઝાન સંતુલન; ભીંગડા 9 બોય
માફીદ None 7 બોય
મહદી સાચા માર્ગ તરફ નિર્દેશિત; માર્ગદર્શિત 8 બોય
માસૌદ સુખી; શુભેચ્છા 1 બોય
મૌસૂફ વર્ણન લાયક 9 બોય
મિખાઇલ અલ્લાહના એક મુખ્ય ફરિસ્તા 9 બોય
મીકદમ લડાઈ માં અગ્રણી 3 બોય
મીજયાલ બુદ્ધિશાળી 5 બોય
મુબશીર સારા સમાચાર ના પ્રસારક 1 બોય
મુહિત ચારે બાજુથી ગોળ; ઘેરી લેવું; મહાસાગર 9 બોય
મુજાહિદ અલ્લાહના માર્ગે ચાલતો યોદ્ધો; એક યોદ્ધો 4 બોય
મુન્ઝીર ચેતવણી; સતર્ક 11 બોય
મુરાદ ઇચ્છા; ઈચ્છાશક્તિ 3 બોય
મિહરન પયગંબરના જીવનસાથીનું નામ 9 બોય
મદીહ વિસ્તૃત; પ્રશંસનીય 8 બોય
મહદી સાચા માર્ગ તરફ નિર્દેશિત; માર્ગદર્શિત 6 બોય
મૈસુર સરળ; સફળ; નસીબદાર 9 બોય
મામુન સલામત; નિર્ભીક; ભરોસાપાત્ર; વિશ્વસનીય 8 બોય
માકિલ બુદ્ધિશાળી 7 બોય
મકસૂદ ઇરાદો; લક્ષિત; વસ્તુ; દરખાસ્ત 3 બોય
મરજૂક અલ્લાહની દયા; સદ્ભાગ્ય 6 બોય
મીન્હાજુદ્દીન ધર્મનો માર્ગ 8 બોય
મીન્નાતુલ્લાહ અલ્લાહનો આભાર 8 બોય
મુહીબુલ્લાહ અલ્લાહનો મિત્ર 8 બોય
મુજ્તાબા પસંદ કરવું 5 બોય
મુન્તજિર રાહ જોવી 5 બોય
Musa (મુસા) A prophet's name; 9 બોય
મુસ્તાજબ તે સાંભળ્યું છે 6 બોય
મુતઃહિર શુદ્ધ કરે છે; શુદ્ધ 8 બોય
મુજફ્ફર વિજયી 11 બોય
મુર્તજા, મુર્તઝા અલીનું એક બીજું નામ; ઉદાર; સ્વીકારવું 1 બોય
મનફ અબ્દ મનાફ 8 બોય
મુનીર હોશયાર; ચળકતી; ચંદ્રની રોશની; દીપક 4 બોય
મડીયાન સૌદી અરબિયામાં સ્થાનનું નામ 4 બોય
મહલ સહનશીલ 8 બોય
મહ્બિર બેજવાબદાર વ્યક્તિ 7 બોય
મહજૂજ નસીબદાર 5 બોય
મજ્દ ગર્વ 1 બોય
મામૂન સલામત; નિર્ભીક; ભરોસાપાત્ર; વિશ્વસનીય 8 બોય
મહાલ ફુવારાઓ 22 બોય
મેહબૂબ પ્રિય 6 બોય
મિલાદ જન્મ; જન્મદિવસ 3 બોય
મિસ્બાહ દીવો; પ્રકાશ 8 બોય
મિશાલ , મિશાલ ઉદાહરણ; નકલ; મશાલ; પ્રકાશ; હળવું; તેજસ્વી; ઝળહળતો 8 બોય
મુઅધ સંરક્ષક; એક સાથીનું નામ 2 બોય
Showing 1 - 100 of 413