Baby Names Filter


જ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'જ' થી શરૂ થતા 348, મુસ્લિમ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 348
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
જબા હિબિસ્કસ 5 ગર્લ
જબાલા શક્તિશાળી મહિલા 9 ગર્લ
જબલાહ પર્વતો; પહાડી 8 બોય-ગર્લ
જબરહ બંગડી 5 ગર્લ
જબીન કપાળ; બુદ્ધિ 9 ગર્લ
જબીરા સંમતિ; દિલાસો આપનાર; આરામદાયક 5 ગર્લ
જબીરહ સંમતિ; દિલાસો આપનાર; આરામદાયક 4 ગર્લ
જબ્રયાહ પ્રેમ; માન 3 ગર્લ
જચીંઠા મધુર ખુશ્બુવાળાં ઘંટાકાર ફૂલોનું એક વૃક્ષ 3 ગર્લ
જદા ભેટ; વર્તમાન 7 ગર્લ
જાદારા પાત્રતા 8 ગર્લ
જાદીદા નવું; તાજા 2 ગર્લ
જાદવા ભેટ; વર્તમાન 3 ગર્લ
જહાન આર વિશ્વપુત્રી ને સુશોભિત કરવી; પુત્રી; વિશ્વની રાણી 1 ગર્લ
જહાન અર વિશ્વપુત્રી ને સુશોભિત કરવી; પુત્રી; વિશ્વની રાણી 9 ગર્લ
જહાઁઆરા વિશ્વપુત્રી ને સુશોભિત કરવી; પુત્રી; વિશ્વની રાણી 9 ગર્લ
જહાનવી ચંદ્ર પ્રકાશ; ગંગા નદી 11 ગર્લ
જહ્દામાહ પયગંબરની મહિલા સાથી 1 ગર્લ
જહીલ સરોવર 5 ગર્લ
જહીદા સંયમી; નિર્બળ લોકોને મદદ કરનાર 6 ગર્લ
જહીન બુદ્ધિશાળી; તેજવી; સરળ; સારી વંશાવલી 6 ગર્લ
જાહમિયલ્લાહ ખુબ સુંદર 7 ગર્લ
જીયાના શક્તિ 7 ગર્લ
જલા સ્વચ્છતા; સમજૂતી 6 ગર્લ
જલીલાહ પ્રતિષ્ઠિત; મહાન 9 ગર્લ
જલીસાહ સાથી; ઉત્સવ 7 ગર્લ
જલેહ ઝાકળ 9 ગર્લ
જલીલાહ પ્રતિષ્ઠિત; મહાન 8 ગર્લ
જલસા સાથી; ઉત્સવ 7 ગર્લ
જલસાન બાગ; ગુલાબનો બાગ 4 ગર્લ
જલવા દ્રષ્ટિ; પ્રદર્શન 11 ગર્લ
જમીમાં નસીબદાર 3 ગર્લ
જામલા સરસ; સુખદ; ચંદ્ર જેવા મુખ ધરાવનાર 11 ગર્લ
જમીલા સરસ; મનોરમ 2 ગર્લ
જમિલાહ સરસ; સુશોભન કરવું; મનોરમ 1 ગર્લ
જમીના પાક નદી; હોશિયાર; બુદ્ધી; પ્રગતિશીલ; ઉત્પાદન 22 ગર્લ
જમીરાહ ખુબ સુંદર 7 ગર્લ
જમેના પાક નદી; હોશિયાર; બુદ્ધી; પ્રગતિશીલ; ઉત્પાદન 8 ગર્લ
જામી સહાયક; સમર્થકો; સરસ 6 બોય-ગર્લ
જામિયા સુંદર 7 ગર્લ
જમીલા સુંદર; પ્રિય 1 ગર્લ
જમીલાહ , જમીલા સરસ; સુશોભન કરવું; મનોરમ 11 ગર્લ
જમ્માંના ચાંદી નું મોતી 8 ગર્લ
જાના આજીવન સાહસી 8 ગર્લ
જનાન હૃદય અથવા આત્મા;જન્ત; ફિરદૌસ 5 ગર્લ
જનન હૃદય અથવા આત્મા;જન્ત; ફિરદૌસ 4 બોય-ગર્લ
જનના બાગ; જન્નત 4 ગર્લ
જન્નાહ જન્નત; ફિરદૌશ 3 ગર્લ
જન્નત જન્નત; ખુદા કૃપાળુ છે 6 ગર્લ
જન્નાથ જન્નત; ખુદા કૃપાળુ છે 5 ગર્લ
જન્નાતુલ ફીર્દુસ જન્નતનો બાગ 9 ગર્લ
જરીન સોનાનું બનેલુ 8 ગર્લ
જરિતા માટીનો પાણીનો જગ 5 ગર્લ
જરીયાહ રાણી 9 ગર્લ
જસરા સાહસ 5 ગર્લ
જસિના સારું હૃદય 1 ગર્લ
જસિયા અલ્લાહ કૃપાળુ છે 4 ગર્લ
જસીયા 45 મી સુરા; જે ઘૂંટણે નમે છે 2 ગર્લ
જસ્મિન ફુલ; વિશિષ્ટ પ્રાર્થના કરવાવાડા 3 ગર્લ
જસ્મીના ફૂલ 22 ગર્લ
જસ્રહ હદીસનો તૌસીફી 3 ગર્લ
જસ્સીએ જે બેસે છે 5 ગર્લ
જાસુરા હિંમતવાન; બહાદુરી 7 ગર્લ
જવૈરેં રહસ્યમય 4 ગર્લ
જવેરિયા પયગંબર મુહમ્મદના પત્નીનું નામ 3 ગર્લ
જાવા ફૂલ 8 ગર્લ
જવાહીર ઝવેરાત; રત્ન 7 બોય-ગર્લ
જવ્દા શ્રેષ્ઠતા; વિશિષ્ટ; ગુણવત્તા 3 ગર્લ
જાવેદન અજર અમર; કાયમી 22 ગર્લ
જવ્હરા રત્ન; સોનુ 8 ગર્લ
જવ્હારહ રત્ન; સોનુ 7 ગર્લ
જાવ્લ આગળ વધો 1 ગર્લ
જવના સૂર્ય 4 ગર્લ
જાઝા ઇનામ 11 બોય-ગર્લ
જઝીરા દ્વીપ 3 ગર્લ
જઝીબીય્યા આકર્ષણ; મોહ; મનોહર 9 ગર્લ
જજીરા દ્વીપ 11 ગર્લ
જજિયા બક્ષીસ પ્રદાન કરેલ 9 ગર્લ
જૈમિન ચમેલીનું ફૂલ 1 ગર્લ
જેહાન સર્જનાત્મક મન; સરસ ફૂલ 3 ગર્લ
જેહાન સર્જનાત્મક મન; સરસ ફૂલ 2 ગર્લ
જમીલા સરસ; શિષ્ટ 5 ગર્લ
જેમીમાહ સુંદર 5 ગર્લ
જેનના જન્નત; ફિરદૌશ 8 ગર્લ
જેન્નાહ જન્નત 7 ગર્લ
જેસના વિજય 4 ગર્લ
Jess (જેસ્સ) Jasmine; God is merciful and gracious 8 બોય-ગર્લ
જેસ્સેનિયા ફૂલ 1 ગર્લ
જેવારિયા પયગંબર મુહમ્મદના પત્નીનું નામ 3 ગર્લ
જેવાના અલ્લાહ તરફથી ભેટ 9 ગર્લ
જહાજલા નાનું સુંદર હરણ 5 ગર્લ
જીબલા પ્રકૃતિ; કુદરતી પ્રકૃતિ 7 ગર્લ
જીલન તે ઈરાનનું એક શહેર છે; દરબારી 1 ગર્લ
જીનન જન્નતનો બાગ 3 ગર્લ
જિંશા અધિકારાત્મક 7 ગર્લ
જોહરા રત્ન 8 ગર્લ
જોહી ચમેલી 6 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 348