ટ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ટ' થી શરૂ થતા 169, મુસ્લિમ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 169
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
તાબીર કર્મોનું ફળ; માર્ગ 7 ગર્લ
તાદિલ સંતુલન; સમાનતા 3 ગર્લ
તાહિરા પાક; શુદ્ધ; ધાર્મિક; ચોખ્ખું; પરમ પાક 4 ગર્લ
તાલિયા ઉગતો સિતારો 8 ગર્લ
તાલીઃ નશીબદાર; કલ્યાણકારી; નસીબ 7 ગર્લ
તાકુલ સમજદાર ને વિચારેલું 9 ગર્લ
તાસીસ આરંભ; આધાર 7 ગર્લ
તબ સ્વરછ 6 ગર્લ
તબલાહ હદીસનો તૌસીફી 9 ગર્લ
તાબાના તેજસ્વી ચાંદની 3 ગર્લ
તાબાની પ્રકાશ 2 ગર્લ
તબસ્સુમ એક ફૂલ; મનોહર સ્મિત; ખીલવું 6 ગર્લ
તબસુમ્મ એક ફૂલ; મનોહર સ્મિત; ખીલવું 9 ગર્લ
તાબિદાહ સંકુલ; વળાંક; તરંગ 1 ગર્લ
તાબીર કર્મોનું ફળ; માર્ગ 6 ગર્લ
તબીના પ્રબુદ્ધ; મહાન 2 ગર્લ
તાબીંડા તેજસ્વી 6 ગર્લ
તબીશ જન્નત; બળવાન; બહાદુર; ઉત્સાહી; મહાસાગર; સોનાનો સમુદ્ર 5 ગર્લ
તફિદા જન્નત ઇજિપ્તનું નામ 5 ગર્લ
તાઘ્રીદ કુંજન કરવું 4 ગર્લ
તહાની અભિનંદન 8 ગર્લ
તાહિરા પાક; શુદ્ધ; ધાર્મિક; ચોખ્ખું; પરમ પાક 4 ગર્લ
તહેર પાક; શુદ્ધ; ધાર્મિક; ચોખ્ખું; પરમ પાક 8 ગર્લ
તહફીમ સુંદર 4 ગર્લ
તાહિરા પાક; શુદ્ધ; ધાર્મિક; ચોખ્ખું; પરમ પાક 3 ગર્લ
તહીરહ શુદ્ધ; પાક 11 ગર્લ
તહિયા શુભેચ્છા; અભિવાદન; ખુશખુશાલ 1 ગર્લ
તહીયાહ શુભેચ્છાઓ 9 ગર્લ
તહિયત અભિવાદન 3 ગર્લ
તહિય્યા અભિવાદન 8 ગર્લ
તહકિમ શક્તિ; નિયમ 9 ગર્લ
તહલીબાહ વફાદાર; પ્રામાણિક 7 ગર્લ
તહમીના તાકતવર; મજબૂત 3 ગર્લ
તઃરિમ સ્વાભાવિક; માનનીય 7 ગર્લ
તહ્સીનાહ તારીફ 9 ગર્લ
તહસીના માનવતાવાદી; મટાડનાર; બુદ્ધિ 9 ગર્લ
તૈબા ઉમદા; પાક ; અલ્લાહથી ડરતા અને અલ્લાહને સમર્પિત 6 ગર્લ
તીબાહ શુદ્ધ; પસ્તાવો 5 ગર્લ
ટીમાં ઉત્તર પશ્ચિમ અરેબિયામાં ઓએસિસ 8 ગર્લ
તાજ્મિલ સજાવટ; સુંદરતા; પ્રદર્શન 3 ગર્લ
તાજ્વીદ અલ્લાહની બંદગી; બંદગી 5 ગર્લ
તકયા ઉપાસક 2 ગર્લ
તકિયા ઉપાસક 9 ગર્લ
તકિએ ઉપાસક 6 ગર્લ
તકિયા જેઓ અલ્લાહનો ડર રાખે છે; સાથી; પાક; ન્યાય પારાયણ 22 ગર્લ
તાકીયાહ જેઓ અલ્લાહનો ડર રાખે છે; સાથી; પાક; ન્યાય પારાયણ 3 ગર્લ
તાક્રિમ માન આપવું; સન્માન; પાક 1 ગર્લ
તાલા સ્વર્ણ 7 ગર્લ
તાલઃ તરુણ ખજૂરનું વૃક્ષ; ચહેરો 6 ગર્લ
તાલ્બશાહ હદીસનો તૌસીફી 9 ગર્લ
તાલીબા જ્ઞાન શોધનાર 9 ગર્લ
તાલીબાહ જ્ઞાન શોધનાર 8 ગર્લ
તાલિકા હથેળી; શાંત; બુલબુલ; ચાવી; એક સુચિ 9 ગર્લ
તાલીખા બુલબુલ 8 ગર્લ
તાલીથા યુવાન યુવતી 8 ગર્લ
તાલ્વાસા જેમ તમે હંમેશાં હોઈ શકો છો 5 ગર્લ
તમાધુર તેજસ્વી 5 ગર્લ
તમાદુર તેજસ્વી 6 ગર્લ
તમન્ના ઉત્કંઠા; ઇચ્છા; મહત્વાકાંક્ષા 1 ગર્લ
તમારા ખજૂરનું વૃક્ષ; ખજૂરનું વૃક્ષ 9 ગર્લ
તમજુર તેજસ્વી; ગોરાપણું 1 ગર્લ
તમિમાહ એક કવિનું નામ 3 ગર્લ
તમિમીયા સંપૂર્ણતા 11 ગર્લ
તમીન રક્ષણ; આશ્રયદાતા; કાળજી 22 ગર્લ
તમકીન કોઈને સશક્ત બનાવવું; ગર્વ; ગુરુત્વાકર્ષણ 6 ગર્લ
તમકીન કોઈને સશક્ત બનાવવું; ગર્વ; ગુરુત્વાકર્ષણ 5 ગર્લ
તમ્સિલ ઉદાહરણો; રૂપક; દ્રષ્ટાંત 3 ગર્લ
તનાજ઼ નાજુક શરીર 8 ગર્લ
તાન્જિયા બચાવ; મુક્તિ; પહોંચાડવું 1 ગર્લ
તાન્જીકા 3 ગર્લ
તનય પરિ 7 ગર્લ
તનસીમ જન્નતને સલામ 5 ગર્લ
તાન્સીન તારીફ; સૌંદર્યકરણ 5 ગર્લ
તનવીર ખુશખુશાલ; રોશની; સૂચનાત્મક 5 ગર્લ
તાન્ઝીલા પ્રકટીકરણ; મહેમાનાગતિ પ્રાપ્ત કરો; અલ્લાહ દ્વારા મોકલેલો કે જે જન્નતમાંથી આવે છે 3 ગર્લ
તંજીલ ખુલાસો; નીચે મોકલવું 1 ગર્લ
તંજિલા પ્રકટીકરણ; મહેમાનાગતિ પ્રાપ્ત કરો; અલ્લાહ દ્વારા મોકલેલો કે જે જન્નતમાંથી આવે છે 11 ગર્લ
ટોબરા જે નાનો ડ્રમ વગાડે છે 3 ગર્લ
તાકાદુસ શુદ્ધતા 2 ગર્લ
તકિયા જેઓ અલ્લાહનો ડર રાખે છે; સાથી; પાક; ન્યાય પારાયણ 1 ગર્લ
તાકીયાહ જેઓ અલ્લાહનો ડર રાખે છે; સાથી; પાક; ન્યાય પારાયણ 9 ગર્લ
તકિય્યા પાક; અલ્લાહથી ડરનાર 8 ગર્લ
તક્વા , તક્વા નમ્રતા; સદાચાર; અલ્લાહની વફાદારી 8 ગર્લ
તક્વા નમ્રતા; સદાચાર; અલ્લાહની વફાદારી 9 ગર્લ
તારા સિતારો; આંખની કીકી; ઉલ્કા; સુગંધ 4 ગર્લ
તારાબ સુખ અને દુ: ખ 7 ગર્લ
તરન્નુમ રાગ 3 ગર્લ
તારાનું સુંદર રાગ; રચના; ગાયન 3 ગર્લ
તારીબ હાજર; આનંદકારક; રમૂજી 5 ગર્લ
તારીફા દુર્લભ 1 ગર્લ
તારીન ટેકરી 8 ગર્લ
તર્નીમ તાલ; અવાજ 4 ગર્લ
તરૂબ હાજર; આનંદકારક; રમૂજી 8 ગર્લ
તર્જ઼ સંગીતની લય 2 ગર્લ
તાસવુર કાલ્પનિક ચિત્ર 3 ગર્લ
તાસિફા ચાલાક; હોંશિયાર 3 ગર્લ
તાશિન નબીનું નામ; (સ.અ.વ.); સર્વદા મહત્વાકાંક્ષી 9 ગર્લ
તસ્વીર,તસ્વીર સુદર ચિત્ર; ભાવાત્મક ચિત્ર 8 ગર્લ
તસીયાહ દિલાસો; અસર 11 ગર્લ
તસ્કીન શાંતિ 3 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 169