ઇ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઇ' થી શરૂ થતા 146, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 146
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ઈબાદ એક ઉપાસક 8 બોય
ઈબ્ન સીના ઇબ્ને સીનાનો અર્થ સીના અબુ અલી ઇબ-એ-સીનાનો પિતા હતો 5 બોય
ઇબ્રાહીમ અબ્રાહમ; પૃથ્વી; એક નબીનું નામ 7 બોય
ઇબ્રાહિમ અબ્રાહમ; પૃથ્વી; એક નબીનું નામ 6 બોય
ઈદ તહેવારની મોસમ 4 બોય
ઇદરીસ એક પયગંબર નું નામ; જ્વલંત અલ્લાહ 6 બોય
ઇદ્રિસ એક પયગંબર નું નામ; જ્વલંત અલ્લાહ 5 બોય
Iesa (ઈસા) A prophet's name; 7 બોય
ઇફ્રાન ઓળખ 3 બોય
ઇફ્રાઝ ઉંચાઈ; સીધી ઉંચાઈ; ચઢાણ 6 બોય
ઇફ્તિખાર -ઉદ -દિન ધર્મનું ગર્વ (ઇસ્લામ) 8 બોય
ઇફ્તીખારુસ સાદત સરદાર ની શાન 5 બોય
ઇહાંન નેતા; પ્રવર્તક; તપાસનીસ; સવાર; પરોઢ; દુશ્મનોનો વધ કરનાર; વિજેતા 6 બોય
ઈહમ અપેક્ષિત; પાતળું; ઇચ્છા 22 બોય
એહસાન દયા; લાભ; ઇમાનનું ઉચ્ચતમ સ્તર 7 બોય
ઇહ્સનુંલ હક સત્યની દયા (અલ્લાહ) 11 બોય
Ihtesham (ઇહતેષમ) Magnificent 11 બોય
ઇહ્તીરામ સન્માન; માન આપવું 7 બોય
ઇહ્તીરામ સન્માન; માન આપવું 6 બોય
ઇહ્તીશામ જેમના ઘણા અનુયાયીઓ છે; નમ્રતા; સૌજન્ય 7 બોય
ઇહ્ત્ષમ શક્તિ 6 બોય
ઈઇમ વિજ્ઞાન 22 બોય
ઈજાઝુલ હક સત્યની અયોગ્યતા 6 બોય
ઈજ્લી 22 બોય
ઈજ્તીબા પસંદ કરવું 6 બોય
ઇકબાલ ગર્વ ; કિસ્મત; ઉદ્દેશ 8 બોય
ઈખ્તિયાર ચૂંટણી; પસંદ; પસંદગી 11 બોય
ઇક્રમુલ્લાહ અલ્લાહને ગર્વ છે 7 બોય
ઇક્રીમાં મહિલા કબૂતરનું નામ 7 બોય
ઇક્રીમઃ મહિલા કબૂતરનું નામ 6 બોય
ઇક્સીર અમૃત 3 બોય
ઇલાહી મારા અલ્લાહ (અલ્લાહ) માટે, દિવ્ય 3 બોય
ઇલાહી બખ્શ અલ્લાહની ભેટ 7 બોય
ઈલન સારી વ્યક્તિ 9 બોય
ઈલાશ અલ્લાહનું બીજું નામ 22 બોય
Ilias (ઈલિઅસ) A prophet's name; 5 બોય
ઈલીફત મિત્રતા; દયા; કર્તવ્ય 3 બોય
ઇલ્લિયાસ એક પયગંબરનું નામ 6 બોય
ઈલ્તીફત મિત્રતા; દયા 5 બોય
Ilyas (ઇલ્યાસ) A prophet's name; 3 બોય
ઇમાદ સ્તંભ; પદ; આધાર 1 બોય
ઇમાદ ઉદીન વિશ્વસનીય આધાર સ્તંભ 5 બોય
ઈમાદ સ્તંભ; પદ; આધાર 9 બોય
ઈમાદ અલ દિન વિશ્વસનીય સ્તંભ 4 બોય
ઈમાદુદ્દીન વિશ્વસનીય સ્તંભ (ઇસ્લામ) 7 બોય
ઈમામ નેતા 9 બોય
ઈમાન આસ્થા; વિશ્વાસ; અલ્લાહ પર વિશ્વાસ 1 બોય
ઇમરાન મજબૂત; આબાદી; વસ્તી; પયગંબર નું એક નામ 11 બોય
ઇમદાદ દાન પુણ્ય 22 બોય
ઈમ્ફાસ ઉસ્તાદ 22 બોય
ઇમરાન મજબૂત; આબાદી; વસ્તી; પયગંબર નું એક નામ 1 બોય
ઇમરાન અલી મજબૂત; આબાદી; વસ્તી; પયગંબર નું એક નામ 5 બોય
ઈમ્રોસે પ્રથમ ગુલાબ 7 બોય
ઇમ્તિઆજ઼ ભેદભાવની શક્તિ 6 બોય
ઈમ્તિયાઝ મહાન રાજા 6 બોય
ઇમ્તિયાજ઼ મહાન રાજા 4 બોય
ઇનાબ દ્રાક્ષ 8 બોય
ઇનબાહ વેલ 8 બોય
ઇન'ઍમ સુખાકારી 1 બોય
ઇનામુલ હક સચ્ચાઈ ની ભેટ (અલ્લાહ) 6 બોય
ઇનાયાતુદ્દીન ધર્મની સંભાળ (ઇસ્લામ) 5 બોય
ઇનાયાતુલ્લાહ અલ્લાહની સંભાળ 7 બોય
ઇનાયાતુર રહમાન પરમ કૃપાળુ (અલ્લાહ) ની સંભાળ 11 બોય
ઇનબિહાજ સુખ 8 બોય
ઇંબિસાત આરામ 11 બોય
ઇન્હાલ ભરવું 8 બોય
ઇનીયાત આશીર્વાદ 8 બોય
ઇનજહ સફળતા 6 બોય
ઇંજીલ ગોપીઓ 1 બોય
ઇન્સર સહાયક; સમર્થકો 7 બોય
ઇન્શાફ઼ ન્યાય નક્કી કરવા માટે; ન્યાયી 3 બોય
ઇન્શાલ ઊંચાઈ; મહાનતા 9 બોય
ઇન્શીરાફ માન 3 બોય
ઇંસિજમ સંપ 3 બોય
ઇન્તજ રાજા; શાનદાર 9 બોય
ઇન્તેખાબ પસંદ કરવું 7 બોય
ઇંતજાર રાહ જોવી 3 બોય
ઇંતિહા નિષ્કર્ષ 7 બોય
ઈન્તિખાબ પસંદગી; પસંદ 11 બોય
ઇન્તીસમ ખુશ્બુદાર બનો 4 બોય
ઇન્તિજાર પ્રતીક્ષા કરો 7 બોય
ઇંજમામ એક કરવું; સાથ મળવો 5 બોય
ઇક઼બાલ ગર્વ ; કિસ્મત; ઉદ્દેશ 5 બોય
ઈક્રામ સન્માન; સત્કાર;ઉદારતા 5 બોય
ઈકરાજ શાંતિપૂર્ણ 1 બોય
ઈક્રિત પ્રારંભિક ઇસ્લામનો એક વ્યક્તિ 1 બોય
ઈક્તિદર શક્તિ; કચેરી; અધિકાર 6 બોય
ઇકયાન સ્વર્ણ 3 બોય
ઇરાક નદી કિનારો 9 બોય
ઇરફ઼ાન વિદ્વાન; કૃતજ્ઞતા 4 બોય
ઇરફ઼ાન વિદ્વાન; કૃતજ્ઞતા 3 બોય
ઈર્હ્સાદ હુકમ; આદેશ 5 બોય
ઈરીન યોદ્ધાઓનો રાજા 5 બોય
ઇરમાસ મજબૂત 6 બોય
ઇરશાદ સંકેત; માર્ગદર્શન; નિર્દેશક 6 બોય
ઈર્શાદ સંકેત; માર્ગદર્શન; નિર્દેશક 5 બોય
ઇર્તિજા હુસૈન હુસેન ની સ્વીકૃતિ 11 બોય
ઇસામ રક્ષક; સલામતી 7 બોય
ઇસાર નિઃસ્વાર્થતા; મશહૂર; મન મોહક 3 બોય
ઇસહક હસતું 1 બોય
Showing 1 - 100 of 146