અં થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'અં' થી શરૂ થતા 28, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 28 of 28
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
અનાહિદ નરમ 1 બોય
અનામ દયા; જે દયા આપે છે 11 બોય
અનામુલ વ્યુત્પત્તિ; ઇતિહાસ; વ્યક્તિત્વ 8 બોય
અનસ અવિભાજિત; અવિનાશી; આકાશ; બ્રહ્મ કે સર્વોચ્ચ ભાવના 8 બોય
અનાસાહ પયગંબરનો ગુલામ 8 બોય
અંબાસ સિંહ 1 બોય
અંદાઝ ઈરાદો; હેતુ; અંદાજ; ઉપાય; અભિપ્રાય 1 બોય
અનિક મૂલ્યવાન; શુધ્ધ; ભવ્ય; હોંશિયાર 6 બોય
અનીસ નજીકનો મિત્ર; સુસંગત; હોશિયાર; સાથી; સર્વોપરી 8 બોય
અન્ફળ યુદ્ધનું નુકશાન 7 બોય
અનિક મૂલ્યવાન; શુધ્ધ; ભવ્ય; હોંશિયાર 5 બોય
અનીસ નજીકના મિત્ર; સારી ટુકડી; ચાલાક એક; સાથી; સર્વોપરી 7 બોય
અંજામ તારાઓ 3 બોય
અંજુમ તારાઓ 5 બોય
અન નફી સારું બનાવનાર 9 બોય
અન -નફી લાભકર્તા 8 બોય
અન -નુર પ્રકાશ 2 બોય
અન -નુર પ્રકાશ 2 બોય
અંસાર ઇસ્લામ ધર્મ સ્વીકારનારા પહેલા લોકો અંસારના લોકો હતા 8 બોય
અંસારી મદદગાર 8 બોય
અંશારાઃ ખુશી 7 બોય
અન્તારહ ગુલામનો ગુલામ 9 બોય
અનવર આબાદી 2 બોય
અનવાર રોશનીના કિરણો; અલ્લાહને સમર્પિત કરવું; તેજસ્વી 22 બોય
અનવર રોશનીના કિરણો; અલ્લાહને સમર્પિત કરવું; તેજસ્વી 3 બોય
અંઝામ તારાઓ 1 બોય
અન્ઝાર જન્નતની પરિ 6 બોય
અન્ઝીલ નિર્ણાયક 8 બોય
Showing 1 - 28 of 28