સ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'સ' થી શરૂ થતા 536, મુસ્લિમ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 536
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
સાબિરા ધેર્યવાન; સહનશીલ 6 ગર્લ
સાધીયા નસીબ; ફૂલ 5 ગર્લ
સાદિયા નસીબદાર; આભારી; ગાયક 8 ગર્લ
સાદિકઃ સાચું; નિષ્ઠાવાન 6 ગર્લ
સાદિયા નસીબ; ફૂલો; ગાયક 6 ગર્લ
સએદાહ એકદમ શાંત 3 ગર્લ
સાહના રાગ અથવા ધૈર્ય; રાણી 9 ગર્લ
સાહિબા મહિલા; પત્ની;મિત્ર 5 ગર્લ
સાહિરા સાવધ; રાત; પર્વત 3 ગર્લ
સઈદા ડાળી; ઉપનદી; સુખી; ભાગ્યશાળી; સઇદનું મહિલા સંસ્કરણ; શ્રેષ્ઠ; બેજોડ; મૈત્રીપૂર્ણ 8 ગર્લ
સૈકા આકાશી વીજળી 3 ગર્લ
સાલેહા ફૂલો; પ્રેમ 2 ગર્લ
સાલિહા સારું; ઉપયોગી; પકવવા; ઉમદા; ન્યાયી 6 ગર્લ
સાલિમા સલામત; સ્વસ્થ; સુખી 2 ગર્લ
સામિયા રહેમત; જે સાંભળે છે; ઉન્નત; ઉમદા; ખૂબ વખાણ્યું 8 ગર્લ
સામિયા ઉન્નત; બુલંદ; અતુલનીય; ઉચ્ચ; જેની તારીફ થાય છે 6 ગર્લ
સારા રાજકુમારી; ઉમદા સ્ત્રી; કિંમતી; દ્રઢ; શુદ્ધ; ઉત્તમ; મધુર સુગંધ; પડદો 4 ગર્લ
સારાહ સુખી; શુદ્ધ; રાજકુમારી 3 ગર્લ
સાત એક ક્ષણ; સમય; તક; સાચું; સાર; યોગ્ય; સારું; શક્તિ; પ્રામાણિક; હાલનું; શીખ્યા; એક ઋષિ 5 ગર્લ
સબા મૂર્તિ; યુવાન; પરોઢ. પવન 5 ગર્લ
સબાહ સદૃશ; સવાર; પરોઢ 4 ગર્લ
શબાના ખુલ્લા મેદાન દ્વારા 11 ગર્લ
સબ્બુરહ ખૂબ ધૈર્યવાન; સદાકાળ 9 ગર્લ
સબિગાહ સરસ; સુશોભિત 3 ગર્લ
સબિહા સુંદર 5 ગર્લ
સબીન બંને જગત 1 ગર્લ
સબીના મનોરમ 2 ગર્લ
સાબિર ધેર્યવાન; સહનશીલ 6 ગર્લ
સબિયાહ યુવતી 3 ગર્લ
સભા આકર્ષક; સરસ સુખદ પરોઢ ની જેમ તેજસ્વી 4 ગર્લ
સાબી તેમના સમયના અગ્રણી વિદ્વાન, ખાસ કરીને હદીસ માટે; મીઠી; સાબિન 4 ગર્લ
સાબિયા મનમોહક; વિચિત્ર 5 ગર્લ
સબીબા યુવાની 7 ગર્લ
સબીહા સુંદર 22 ગર્લ
સબીહાહ સરસ; સુશોભિત 3 ગર્લ
સબીના મનોરમ 1 ગર્લ
સબીકા પ્રથમ; વિજેતા; સબિક નું મહિલા સંસ્કરણ 22 ગર્લ
સબીખ ભૂતકાળ 3 ગર્લ
સાબિર ધેર્યવાન; સહનશીલ 5 ગર્લ
સબીરહ ધૈર્યવાન; નક્કી 4 ગર્લ
સબિતા સુંદર તડકો 7 ગર્લ
સબીયા પ્રતિભાશાળી; રમત 3 ગર્લ
સબૂહા શુદ્ધ; પાક 7 ગર્લ
સબ્કત પ્રભુત્વ 6 ગર્લ
સબરીન ધીરજ; સહનશીલતા; ઉત્કટ 1 ગર્લ
સબ્રિયા સાયપ્રસની પુત્રી 5 ગર્લ
સબરીન ધૈર્ય; ધીરજ; ઉત્કટ; ખુબ પ્રતિભાશાળી 9 ગર્લ
સબરીના ધીરજ; સહનશીલતા; ઉત્કટ 1 ગર્લ
સબ્રિયા ધૈર્યવાન; સાબરી નું મહિલા સંસ્કરણ 3 ગર્લ
સબ્રીયાહ ઉપયોગ કરવા યોગ્ય વસ્તુ; નસીબદાર હાથ 11 ગર્લ
સબરિયયા ધીરજ 1 ગર્લ
Sabuhi (સબુહી) Morning star 6 ગર્લ
સબૂર ખૂબ ધૈર્યવાન; સદાકાળ 8 ગર્લ
સદાફ઼ મોતી 4 ગર્લ
સદત દયા; સન્માન; સુખ; આનંદ; ખુબ ખુશ 9 ગર્લ
સદિકા ભરોસાપાત્ર; પ્રામાણિક; સત્યવાદી 7 ગર્લ
સદિયા નસીબદાર; આભારી; ગાયક 7 ગર્લ
સદીઆહ સારા નસીબ 6 ગર્લ
સદીડા દોષરહિત; અધિકાર; અવાજ 2 ગર્લ
સાદિકા ભરોસાપાત્ર; પ્રામાણિક; સત્યવાદી 9 ગર્લ
સદીકા ભરોસાપાત્ર; પ્રામાણિક; સત્યવાદી 6 ગર્લ
સદીકાહ સાચું; નિષ્ઠાવાન 5 ગર્લ
સદિકુઆ દયાળુ 9 ગર્લ
સાદિયા સુખી; ધન્ય 5 ગર્લ
સદીયાહ ધન્ય 4 ગર્લ
સદૂફ એક કવિનું નામ 6 ગર્લ
સદૂહ ગાયક; ગાવાનું 8 ગર્લ
સદુક પ્રામાણિક; સત્યવાદી; નિષ્ઠાવાન 8 ગર્લ
સાઈ એક સ્ત્રી મિત્ર; ફુલ 3 ગર્લ
સાઇદા ડાળી; ઉપનદી; સુખી; ભાગ્યશાળી; સઇદનું મહિલા સંસ્કરણ; શ્રેષ્ઠ; બેજોડ; મૈત્રીપૂર્ણ 8 ગર્લ
સિદાહ નસીબદાર; સારું; સિંહ 7 ગર્લ
સફા શુદ્ધતા; સ્વચ્છતા; શાંતિ 9 ગર્લ
સફા શુદ્ધતા; સ્વચ્છતા; શાંતિ 1 ગર્લ
સાફિના એક હોડી; સફિના 6 ગર્લ
સફિરહ સંદેશાવાહક; રાજદૂત 9 ગર્લ
સફ્ફીયા શ્રેષ્ઠ મિત્ર 4 ગર્લ
સફિયા શાંત; નિર્મલ; ચોખ્ખું; સૌથી સારું; પરમ મિત્ર 9 ગર્લ
સફીરા યાત્રી 9 ગર્લ
સફિયા શાંત; નિર્મલ; ચોખ્ખું; સૌથી સારું; પરમ મિત્ર 7 ગર્લ
સફીય્યા શ્રેષ્ઠ મિત્ર 5 ગર્લ
સફીય્યાહ શાંત; નિર્મલ; ચોખ્ખું; સૌથી સારું; પરમ મિત્ર 4 ગર્લ
સફૂર ઉચ્ચ 11 ગર્લ
સફૂરહ પયગંબર મુસાના પત્ની 11 ગર્લ
સફ્રિન પાક પ્રેમ 5 ગર્લ
સફૂરા પયગંબર મુસાની બેગમ 3 ગર્લ
સફ્વા શ્રેષ્ઠ ભાગ; ભદ્ર; ટોચ 5 ગર્લ
સફ્વાહ એક અરબી મહિલા નામ 22 ગર્લ
સફ્વાના એક ચમકતો સિતારો; ખડક 2 ગર્લ
સગેદા 1 ગર્લ
સઘિરહ ટૂંકું 9 ગર્લ
સઘીરા નાનું; પાતળી; નાજુક 9 ગર્લ
સહા સહનશીલ; પૃથ્વી; એક અપ્સરા 11 ગર્લ
સહાહ ઉત્તમ; સંપૂર્ણ; સ્વસ્થ 1 ગર્લ
સહાના રાગ અથવા ધૈર્ય; રાણી 8 ગર્લ
સહરીશ સવારે ઠંડી અને તાજી હવા 11 ગર્લ
સાહબા મદિરા 4 ગર્લ
સહિફા સ્વસ્થ 9 ગર્લ
સહર વહેલી સવારે; પરોઢ 6 ગર્લ
સાહિબા મહિલા; પત્ની;મિત્ર 22 ગર્લ
સહીબાહ સહકાર્યકર 3 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 536