ટ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ટ' થી શરૂ થતા 173, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 173
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
તાહીદ દિલાસો આપવું ; રક્ષા કરવી 7 બોય
તાહિર શુદ્ધ; નિર્મળ; શુદ્ધ; સગીર; પાક 3 બોય
તાઈ આજ્ઞાકારી રીતે; ઇચ્છુક 4 બોય
તાજ તાજ; તાજ મહેલ 5 બોય
તાલીમ આકાશ; શિક્ષણ; સૂચના 2 બોય
તામીર ઉપયોગી; ઉત્પાદક 8 બોય
તારાઝ ખડતલ; મજબૂત; આભૂષણ; સજાવટ 22 બોય
તબરિક ખૂબ વધારો થવો 8 બોય
તબ્બાહ મદીના શહેરનું બીજું નામ 7 બોય
તબ્બર પરિવાર; જાતિ; ખાનદાન 8 બોય
તબીદ ઝગમગાટ; વળાંક; ચમકવું 1 બોય
તાબનાક ગરમ; તેજસ્વી 4 બોય
તાબ્રીઝ કદરૂપું પાતળું માનસિક 5 બોય
તબરેજ઼ પડકારજનક; લાલકારવું 9 બોય
તબ્રીદ શાંત કરવા માટે 9 બોય
Tafazzul (તફજ્જુલ) Courteousness 5 બોય
તફજ્જુલ હુસૈન હુસેનની તરફેણ 5 બોય
તફ્હિમ સમજી શકાય તેવું; શાણપણ 4 બોય
તહા શુદ્ધ 3 બોય
તહાવ્વુર આતુરતા 7 બોય
તઃબિર શણગારવા માટે; સુશોભન કરવું 5 બોય
તહિમ શુદ્ધ 7 બોય
તાહિર શુદ્ધ; નિર્મળ; શુદ્ધ; સગીર; પાક 3 બોય
તહેર શુદ્ધ; નિર્મળ; શુદ્ધ; સગીર; પાક 7 બોય
તહફીજ પ્રશંસા કરવા ; સમજાવવું 8 બોય
તહીબ સાવધ 22 બોય
તાહિર શુદ્ધ; નિર્મળ; શુદ્ધ; સગીર; પાક 11 બોય
તહમીદ સર્વશક્તિમાન અલ્લાહની તારીફ; કૃપાળુ અને દયાળુ અલ્લાહનો આભાર 11 બોય
તહમીદ સર્વશક્તિમાન અલ્લાહની તારીફ; કૃપાળુ અને દયાળુ અલ્લાહનો આભાર 1 બોય
તહૂર શુદ્ધતા 5 બોય
તહસીન ખુશખુશાલ; વખાણ; સૌંદર્યકરણ 8 બોય
તહજીબ સંસ્કૃતિ 4 બોય
તઈબ પસ્તાવો; સુસંગત 5 બોય
તીફૂર રહમાન દયાળુ દૃષ્ટિ 4 બોય
તિએમ્ અલ્લાહ ભગવાન નો સેવક 5 બોય
તીમુલ્લાહ અલ્લાહ નો સેવક 7 બોય
તૈમુર બહાદુર; મજબૂત; એક મશહૂર રાજા; લોહ 1 બોય
તાજ઼ીન પ્રોત્સાહન 8 બોય
તાજ તાજ; તાજ મહેલ 4 બોય
તાજ અલ દિન વિશ્વસનીય તાજ 8 બોય
તાજ બખ્શ રાજા બનાવનાર 8 બોય
તજમ્મલ સુંદર 8 બોય
તજમ્મુલ ગર્વ; ભવ્યતા; વૈભવ 1 બોય
તજમ્મુલ હુસૈન હુસેનની સુંદરતા 1 બોય
તાજદાર વૈભવ; તાજ; શાસક; રાજા 9 બોય
તાજીમ સન્માન; આદર 8 બોય
તાજુદ્દીન ધર્મનો તાજ (ઇસ્લામ) 11 બોય
તાજુદીન્ન ધર્મનો તાજ 3 બોય
તાજુલ ઇસ્લામ ઇસ્લામનો તાજ 1 બોય
તાજવર રાજા; શાસક; સમ્રાટ; રજવાડી 1 બોય
તાલાબ માંગ; લોકપ્રિય 1 બોય
તલાહ તરુણ ખજૂરનું વૃક્ષ; ચહેરો 7 બોય
તલાત રૂપ; ચહેરો; દેખાવ; નજર; 1 બોય
તલબ માંગ 9 બોય
તલાલ સારું; પ્રશંસાપાત્ર 1 બોય
તલત રૂપ; ચહેરો; દેખાવ; નજર; 9 બોય
તાલ્હા વૃક્ષ નો પ્રકાર 6 બોય
તાલિબ સત્ય મોકલનાર; વિદ્યાર્થી 8 બોય
તાલીમ આકાશ; શિક્ષણ; સૂચના 1 બોય
તલિશ પૃથ્વીના ખુદા; પર્વતો; ઝગમગાટ; તેજસ્વી 6 બોય
તલ્લીન અવશોષિત 6 બોય
તાલૂબ ઇચ્છા 2 બોય
તાલૂત બાનુ ઇઝરાયલી સેનાપતિ 2 બોય
તાલુંમ સહાનુભૂતિ રાખવી 4 બોય
તમાલ ખૂબ કાળી છાલવાળું વૃક્ષ 11 બોય
તમામ ઉદાર 3 બોય
તામિમ ઉત્તમ; સંપૂર્ણ; સામાન્યીકરણ 3 બોય
તમીમ ઉત્તમ; સંપૂર્ણ; સામાન્યીકરણ 2 બોય
તામીર જે ઘટનાકાળ જાણે છે; લાંબુ 7 બોય
તમીઝ વિવેકબુદ્ધિ;સમજ; શિષ્ટાચાર; ભેદ; વિશેષ 6 બોય
તમીઝ -ઉદ -દિન ધર્મનો તફાવત 4 બોય
તમ્જીદ વખાણ; તૌસીફી 3 બોય
તમ્મામ ઉદાર 7 બોય
તાની સોમવારે જન્મેલ 8 બોય
તાનીમ સમુદ્ર તરંગ 3 બોય
તન્ની ચર્મ નો કામદાર; ચર્મશોધક 2 બોય
Tanveer (તનવીર) Enlightened; Rays of light 4 બોય
તનવીર પ્રબુદ્ધ; પ્રકાશ કિરણો 3 બોય
તાન્વિલ પ્રદાન કરવા માટે; આપવું 8 બોય
તનવીર ખુશખુશાલ; રોશની; સૂચનાત્મક 4 બોય
તંજીમ સંગઠન; વ્યવસ્થા 3 બોય
તંજીલૂર રહમાન દયા પ્રકટીકરણ 5 બોય
તાકાદ્દમ શ્રદ્ધા; પવિત્રતા 7 બોય
તાકી જેઓ અલ્લાહનો ડર રાખે છે; ભક્ત; પાક 2 બોય
તાકીઉદ્દીન અલ્લાહ નો ઉપાસક 9 બોય
તકિય ભક્ત; અલ્લાહનો ડર 9 બોય
તાકીય્ય પાક; ન્યાય પારાયણ 7 બોય
તરાઝ તાકતવર; મજબૂત; શણગાર; સજાવટ 3 બોય
તારીફ દુર્લભ; અસામાન્ય 1 બોય
તરિક પદ્ધતિ; માર્ગ; પ્રણાલી; શૈલી; જીવનની નદી પાર કરનાર; સવારનો સિતારો 3 બોય
તરીશ તારાઓના અલ્લાહ (ચંદ્ર) 4 બોય
ટરેક સિતારો; આંખની કીકી; રક્ષક 7 બોય
તરાહ વૃક્ષ નો પ્રકાર 9 બોય
તારિફ , તારીફ દુર્લભ; અસામાન્ય 1 બોય
તારિક઼ પદ્ધતિ; માર્ગ; પ્રકાર; વ્યવહાર; જીવનની નદી પાર કરનાર; સવારનો સિતારો 11 બોય
તરીકુએ સવારનો સિતારો; હંમેશા; વિજયી; યોદ્ધો; આબાદ 1 બોય
તરૂણ જોડાણ; યુવાન; યુવાની; અજર; સજ્જન 11 બોય
તારૂક સિતારો 5 બોય
તાસદ્દુક તરફેણ; પરોપકાર 6 બોય
તાસદ્દુક હુસૈન હુસેનનો પરોપકાર 6 બોય
Showing 1 - 100 of 173