ર થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ર' થી શરૂ થતા 286, મુસ્લિમ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 286
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
રાબિયા વસંત; વસંતઋતુ; બાગ 3 ગર્લ
રાબીયાહ રાજકુમારી, રાણી 11 ગર્લ
રૈદા તપાસ કરનાર; માર્ગદર્શિકા; નેતા 7 ગર્લ
રાઈના સુંદર રાજકુમારી; રાત; પાક ; શુદ્ધ; રાણી 8 ગર્લ
રામીન આજ્ઞાકારી, જે લોકોને ભૂખથી બચાવે છે, અને પીડા લોકોના જીવનમાં આનંદ લાવે છે 3 ગર્લ
રાણા ભવ્ય; પ્રતિમા; નરમ; આનંદ રત્ન; ટકટકી;; આકાર 8 ગર્લ
રાની રાણી 7 ગર્લ
રાશિદા અલીમ; પરિપક્વ; બુદ્ધિશાળી; મહાન 7 ગર્લ
રાવિયા વાર્તાકાર;કથા વાચક;પાઠ કરનાર; પ્રસારિત કરવું 6 ગર્લ
રબાબ સફેદ પથ્થર; એક સાધન 6 ગર્લ
રબૈલ ફૂલનો પડદો 7 ગર્લ
રબ્બીયા વસંત ઋતુ 4 ગર્લ
રાબીયા બાગ; પ્રસિદ્ધ;અલ્લાહના કાયદા અનુસાર 5 ગર્લ
રાભ્યા બંદગી 1 ગર્લ
રાબિયા બગીચો; પ્રખ્યાત; ધાર્મિક 22 ગર્લ
રબીહા વિજેતા; સફળ 3 ગર્લ
રબીતઃ બંધનકર્તા; ગાંઠ 5 ગર્લ
રાબીયા વસંત; વસંતઋતુ; બાગ 11 ગર્લ
રબ્વા ટેકરી 9 ગર્લ
રદેયાહ તૃપ્ત; સંતુષ્ટ 8 ગર્લ
રાધિઆ સુખદ; સંમત થવું; સંતુષ્ટ 5 ગર્લ
રધિયા સુખદ; સંમત થવું; સંતુષ્ટ 4 ગર્લ
રાધ્વા મદીનામાં એક પર્વતનું નામ; સંતોષ 1 ગર્લ
રદિઅ સુખદ; સંમત થવું; સંતુષ્ટ 6 ગર્લ
રદિફા જે શરમથી ભરેલું છે 3 ગર્લ
રદિય આવરી લેવું; પરબિડીયું 4 ગર્લ
રાદવા મદીનામાં એક પર્વતનું નામ; સંતોષ 2 ગર્લ
રિસા નેતા; મુખ્ય; રાજકુમારી; ફૂલ 22 ગર્લ
રિસાહ આકાશ; ઉમદા મહિલા 3 ગર્લ
રેહા સુગંધ અત્તર; ખુશ્બુ 6 ગર્લ
રાએલીહ સૂર્ય ના કિરણો 5 ગર્લ
રેશા ગુલાબનું ફૂલ 7 ગર્લ
રફા સુખ; આબાદી 8 ગર્લ
રફલ 2 ગર્લ
રફિઃ વિશિષ્ટ; ઉત્કૃષ્ટ; ખૂબ સરસ 8 ગર્લ
રફિકાહ મિત્ર; નરમ હૃદયનો; સાથી 7 ગર્લ
રફિયા ઉચ્ચ; ઉન્નત; ઉત્તમ 8 ગર્લ
રફીઃ વિશિષ્ટ; ઉત્કૃષ્ટ; ખૂબ સરસ 7 ગર્લ
રફીડા ભેટ 3 ગર્લ
રફીકા એક ઘનિષ્ઠ મિત્ર; સાથી 1 ગર્લ
રફીક એક ઘનિષ્ઠ મિત્ર; સાથી 7 ગર્લ
રફીકાહ મિત્ર; નરમ હૃદયનો; સાથી 6 ગર્લ
રાફરફ ગાદી; નેત્ર રક્ષક 5 ગર્લ
રઘાદ સુખદ 3 ગર્લ
રઘડા આરામ; વિપુલતા; આબાદી 4 ગર્લ
રાઘ્દ સુખદ 11 ગર્લ
રઘીબા ઇચ્છનીય; ઈચ્છુક; રાજી 1 ગર્લ
રઘીબાહ ઈચ્છા; ઇચ્છુક 9 ગર્લ
રાહા શાંતિપૂર્ણ 1 ગર્લ
રહના મધુર તુલસી 7 ગર્લ
રહીમા માયાળુ; સાથી; દયાળુ 6 ગર્લ
રહિમાહ દયાળુ; સાથી 5 ગર્લ
રાહેલા તે રસ્તો બતાવે છે 9 ગર્લ
રહીફા તીવ્ર; રહિફનું મહિલા સંસ્કરણ 7 ગર્લ
રહીલા જે મુસાફરી કરે છે 4 ગર્લ
રહીલાહ જે મુસાફરી કરે છે 3 ગર્લ
રહીમા માયાળુ; સાથી; દયાળુ 5 ગર્લ
રહીમાહ દયાળુ; સાથી 4 ગર્લ
રાહિક અમૃત 8 ગર્લ
રહલા સુખી; પ્રમોદ; આનંદિત 22 ગર્લ
રાહમાં દયાળુ; ઝહીર; દયાકરવી 5 ગર્લ
રાહમાં દયાળુ; ઝહીર; દયાકરવી 6 ગર્લ
રહ્માહ કરુણા; દયા 4 ગર્લ
રૈદા તપાસ કરનાર; માર્ગદર્શિકા; નેતા 6 ગર્લ
રીદાહ નેતા; અગ્રેસર 5 ગર્લ
રિહા ખુશ્બુ; મહક 1 ગર્લ
રિહાના ગુલાબની ખુશ્બુ 7 ગર્લ
રાયમા આનંદદાયક 6 ગર્લ
રીના એક સુંદર રાજકુમારી; રાત 7 ગર્લ
રિકા શુદ્ધ; શુદ્ધ; સુસ્થિર; શાંત; સુંદર 1 ગર્લ
રીકાહ ચોખ્ખું; પાક ; અનિયંત્રિત 9 ગર્લ
રૈતહ હદીસનો તૌસીફી 3 ગર્લ
રૈઝેલ ગુલાબનું ફૂલ 8 ગર્લ
રાજા આશાવાદી 2 ગર્લ
રાજીના બુદ્ધિશાળી અને સુંદર 9 ગર્લ
રાજી કોઈપણ માટે આભારી; સંતોષ; સંતુષ્ટ; ખુશ 2 ગર્લ
રાજિયા તૃપ્ત રાજી; આશા; આશાવાદી 3 ગર્લ
રાજીહા શ્રેષ્ઠતર; વડા 11 ગર્લ
રજીની રાત્રે 7 ગર્લ
રાજિયા ખુશી; સંતુષ્ટ; આશા; અપેક્ષા; ઇચ્છા; સુર્ય઼; નિષ્ણાત અથવા કુશળ; અગ્નિ 1 ગર્લ
રાજીયાહ આશા; આશા ભરેલી 9 ગર્લ
રાજમ મદીનામાં એક પર્વતનું નામ; આશા 6 ગર્લ
રજવા મદીનામાં એક પર્વતનું નામ; આશા 8 ગર્લ
રખાસ નરમ અને નાજુક;કોમળ 22 ગર્લ
રખીલાહ એક સહબીયત આર.એ.નું નામ 6 ગર્લ
રાખીમાં નરમ; સુખદ; મધુર 7 ગર્લ
રાખ્શી સરસ ચહેરા વાળું ; આકર્ષક 11 ગર્લ
રાખ્શીન્દા સુખી; તેજસ્વી 3 ગર્લ
રાકીના દ્રઢ; નિયમિત 9 ગર્લ
રામીન આજ્ઞાકારી, જે લોકોને ભૂખથી બચાવે છે, અને પીડા લોકોના જીવનમાં આનંદ લાવે છે 11 ગર્લ
રમિસાહ સમજદાર 7 ગર્લ
રમીશ ગુલાબનો સમૂહ 7 ગર્લ
રામિયા સુંદર; આનંદકારક; મોહિત કરવું; અતિસુંદર; રાત 6 ગર્લ
રમીધા સફેદ ગુલાબ 9 ગર્લ
રમીસા સફેદ ગુલાબ 7 ગર્લ
રમીઝા બુદ્ધિશાળી; શાંત અને સમજદાર 5 ગર્લ
રામશ સરસ; ચંદ્રની જેમ 6 ગર્લ
Ramza (રામઝા) Coquette 5 ગર્લ
રમ્ઝીલા જન્નત માં ફૂલો 9 ગર્લ
રમ્ઝિયા ભેટ 5 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 286