મ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'મ' થી શરૂ થતા 413, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 413
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
માદ જૂની અરબી જાતિનું નામ 1 બોય
માજિન સત્ય નામ; વરસાદ 1 બોય
મહ્જુબ ગુપ્ત; પરોક્ષ 1 બોય
મેહુલ સહનશીલતા 1 બોય
મહલાહ ભવ્ય 1 બોય
માઈર ધાર્મિક 1 બોય
મૈરનાય બેજવાબદાર વ્યક્તિ 1 બોય
મજ્દ ગર્વ 1 બોય
માજ્દી ભવ્ય; પ્રશંસનીય 1 બોય
મૈત્રયા ઉન્નત; ઉપરાંત ; અધિક 1 બોય
માલિક ખિસ્સું; અલ્લાહ; મુખ્ય; નેતા; રાજ; શાસન; માળી; માલિક; પતિ 1 બોય
મણિ એક રત્ન; જે રોકે છે 1 બોય
મંઝર અભિપ્રાય; નજર 1 બોય
મકદાર ભાગ્ય; નશીબ 1 બોય
મશ્કૂર જે આભાર ને લાયક છે 1 બોય
માસૌદ સુખી; શુભેચ્છા 1 બોય
મજહરુલ પ્રારંભિક 1 બોય
મીજાન સંતુલન; ભીંગડા 1 બોય
મહમૂદ ઇસ્લામના પયગંબર 1 બોય
મિહલાલ ખુશ 1 બોય
મીકૈલ અલ્લાહના પ્રતિનિધિનું નામ; માઇકલ નામના પ્રતિનિધિનું નામ 1 બોય
મીન્હજ રસ્તો; રાહ 1 બોય
મીરાં રજવાડી; રાજકુમાર 1 બોય
મોઈજ વિનીત; જે રક્ષણ આપે છે 1 બોય
મોહમદ પયગંબર 1 બોય
મોહમાદ પ્રશંસનીય; પ્રશંસા કરવા 1 બોય
મોમીન જે અલ્લાહમાં માને છે 1 બોય
મુઆત રક્ષિત 1 બોય
મુઈદ આધારભૂત 1 બોય
મુબશીર સારા સમાચાર ના પ્રસારક 1 બોય
મુદાસ્સેર કુરાનમાં એક શબ્દ 1 બોય
મુફાદ લાભ; વ્યાજ 1 બોય
મુહાફિજ-ઉદ-દિન ધર્મનો રક્ષક 1 બોય
મહદહ ક્ષેત્ર 1 બોય
મુહીબ્બ મનોરમ 1 બોય
મુનાફ વિરોધાભાસી સાથે અસંગત 1 બોય
મુન્કાદીર એક હદીસ અધિકારી અને તપસ્વીનું નામ 1 બોય
મુન્સિફ ન્યાયી; નિષ્પક્ષ 1 બોય
મુર્તજા, મુર્તઝા અલીનું એક બીજું નામ; ઉદાર; સ્વીકારવું 1 બોય
મુસ્લીહ સુધારક 1 બોય
મુસ્તાક પ્રબળ; હેતુ; શ્રેષ્ઠ 1 બોય
મુતા આજ્ઞાકારી; શુદ્ધ અથવા મોતી જેવું 1 બોય
મુતી આજ્ઞાકારી; દાતા 1 બોય
મુવાફક સફળ 1 બોય
માજિદ યશસ્વી 2 બોય
માલિક ખિસ્સું; અલ્લાહ; મુખ્ય; નેતા; રાજ; શાસન; માળી; માલિક; પતિ 2 બોય
મહબૂબ પ્રેમિકા; સ્નેહી 2 બોય
માહજન વિસ્ફોટ 2 બોય
મહુદ અલ્લાહનું બીજું નામ; જેની બંદગી થાય છે 2 બોય
મજીદ યશસ્વી 2 બોય
માલિક ઉસ્તાદ; અલ્લાહ; મુખ્ય; નેતા; વર્ચસ્વ; શાસન 2 બોય
માર્સાદ ઇબ્ને અબુ મર્સાદ અલ-ઉન્વી પયગંબર પીબીયુના એક સાથી હતા જેણે બદદ્ર લડતમાં ભાગ લીધો હતો અને તેનું નામ આપવામાં આવ્યું હતું. 2 બોય
મિસમ હસતું; ખુશ 2 બોય
મોક્બુલ મંજૂર 2 બોય
મુઅધ સંરક્ષક; એક સાથીનું નામ 2 બોય
મુજીબ જવાબદાર 2 બોય
મુસીબ ફારસીમાં સફરજન નો અર્થ પણ મહાન યોદ્ધા છે. 2 બોય
માબાદ બંદગીનું સ્થળ 3 બોય
માબ્રુક નસીબદાર; સમૃધ્ધ 3 બોય
મહાવીર 3 બોય
મહફૂઝ સંરક્ષિત; સલામત; રક્ષિત 3 બોય
મહમૂદ પ્રશંસા 3 બોય
મહોમેટ પ્રશંશાપાત્ર 3 બોય
માકિન મજબૂત; દ્રઢ 3 બોય
મકરમ ઉદાર; ઉમદા 3 બોય
મલંગ રહસ્યવાદી 3 બોય
મમ્દૌહ જેની તારીફ થાય છે; તારીફ; ગર્વ આપવું 3 બોય
મામૂર વસવાટ; સંસ્કારી 3 બોય
મંસૂરૂદ્દીન ધર્મ નો વિજેતા (ઇસ્લામ) 3 બોય
મંઝૂર મંજૂર; સ્વીકાર્ય 3 બોય
મકબૂલ સ્વીકારવું; લોકપ્રિય 3 બોય
મકબૂલ સ્વીકારવું; લોકપ્રિય 3 બોય
મકસૂદ ઇરાદો; લક્ષિત; વસ્તુ; દરખાસ્ત 3 બોય
મકસુદ ઇરાદો; લક્ષિત; વસ્તુ; દરખાસ્ત 3 બોય
મરજૌક અલ્લાહની દયા; સદ્ભાગ્ય 3 બોય
મતીન મજબૂત; તાકતવર;નક્કર 3 બોય
માંવ્દૂદ પ્યારું; જોડાયેલ 3 બોય
મેહદ પ્રશિક્ષક; હાડી 3 બોય
મેહદી એક ફુલ 3 બોય
મેહ્વીશ ચાંદની પર સૌથી સુંદર ચહેરો; ચમકતો સિતારો 3 બોય
મીફ્તઃ ચાવી 3 બોય
મિલાદ જન્મ; જન્મદિવસ 3 બોય
મિન્હાલ સુંદર ફુલ 3 બોય
મીક્દાદ એક સર નું નામ 3 બોય
મીકદમ લડાઈ માં અગ્રણી 3 બોય
મીર જહાન વિશ્વનો રાજા 3 બોય
મીરાજુલ ધૈર્યવાન 3 બોય
મોસ્તાફા એક ને પસંદ કરવો 3 બોય
મોતાઝ ગર્વ 3 બોય
મુઅદ સંરક્ષક; એક સાથીનું નામ 3 બોય
મુંમેર વરિષ્ઠ 3 બોય
મુબસ્સીર નિરીક્ષક 3 બોય
મુદર એક અબજ જનજાતિ 3 બોય
મુફીઝ દાતા 3 બોય
મુહાફિજ જે રક્ષા કરે છે 3 બોય
મુહસિન સહાયક; પરોપકાર; ઉદાર 3 બોય
મુઈન સમર્થકો; સહાયક; મદદ કરનાર 3 બોય
મુજાહિદ અલ્લાહના માર્ગે ચાલતો યોદ્ધો; એક યોદ્ધો 3 બોય
મુખ્લીસ વફાદાર; પ્રામાણિક 3 બોય
મુખ્તાર પસંદ કરવું 3 બોય
Showing 1 - 100 of 413