બ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'બ' થી શરૂ થતા 180, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 180
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
બાદી અલગ; સ્પષ્ટ; સાદો; અદ્ભુત; શાનદાર; અનન્ય 8 બોય
બાદીયાહ એક સાહિબિયાહનું નામ; રણ 6 બોય
બાહી યશશ્વી; ભવ્ય; પ્રતિભાશાળી; ચમકદાર 3 બોય
બાહિર ઝાકઝમાળ; બુદ્ધિશાળી 3 બોય
બાલ યુવાન; શિશુ; મજબૂત; શક્તિ; ઉત્સાહ; બ્રિજ; વિજય 7 બોય
બાલીઘ મુખ્ય; છટાદાર; શીખ્યા;જ્વલંત 4 બોય
બાર નિષ્પક્ષ; પાક 4 બોય
બારે તેજસ્વી; ચડિયાતું 9 બોય
બારી અલ્લાહના એક નામ; નરકથી મુક્ત 22 બોય
બારીક ચમકદાર; પ્રકાશ; રોશની; ઝગમગાટ; ચમકવું; ચમકારો; પ્રકાશ; તેજસ્વી 3 બોય
બશીર જોવું ; સમજદાર; સારા સમાચાર લાનાર 4 બોય
બાસિમ હસતું; ખુશ 9 બોય
બાસીર જોવું ; સમજદાર; સારા સમાચાર લાનાર 5 બોય
બબેર સાહસ; સિંહ 1 બોય
બબીક કાયદો; એક રાજા નું નામ 7 બોય
બાબિલ બેબીલોન 8 બોય
બાબરક નાનો તુલસીનું ફૂલ 8 બોય
બદિહ ચમત્કાર 7 બોય
બદી અલગ; સ્પષ્ટ; સાદો; અદ્ભુત; શાનદાર; અનન્ય 7 બોય
બદી અલ ઝમાન સમયનો ચમત્કાર 3 બોય
બાદીઉલ અલામ વિશ્વમાં અનન્ય 4 બોય
બદીઉઝ ઝમાન તે સમયનો એક બુદ્ધિશાળી 1 બોય
બદ્ર અલ દિન ભરોસાનો પૂર્ણ ચંદ્ર 11 બોય
બદ્ર ઉદીન ભરોસાનો પૂર્ણ ચંદ્ર 11 બોય
બદ્રન સૌથી સુંદર 22 બોય
બદરુદ દૂજા અંધકારનો પૂર્ણ ચંદ્ર 5 બોય
બદરુદ્દીન ધર્મનો પૂર્ણ ચંદ્ર (ઇસ્લામ) 5 બોય
બઘવી માળી 6 બોય
બહા સરસ ભવ્ય; ચમકદાર 3 બોય
બહા ઉદીન આસ્થાની મહાનતા 7 બોય
બહત સુંદરતા 5 બોય
બહાઉદ્દીન ધર્મની ચમક (ઇસ્લામ) 1 બોય
બહિન ઉચ્ચ; વિશિષ્ટ; ઉમદા 8 બોય
બહ્હાસ પરીક્ષક 3 બોય
બહિ યશશ્વી; ભવ્ય; પ્રતિભાશાળી; ચમકદાર 2 બોય
બહીલી મશહૂર લોકોનું નામ; સહિત; અબુ અલ-હુસેન મુહમ્મદ; અલ-અશારી અને અબુ ઉમર મુહમ્મદનો વિદ્યાર્થી 5 બોય
બહિર ઝાકઝમાળ; બુદ્ધિશાળી 11 બોય
બહિરન તેજસ્વી 1 બોય
બહીય ઉદીન આસ્થાની મહાનતા 4 બોય
બહિયુદ્દીન ખુશખુશાલ 7 બોય
Bahjat (બહ્જત) Splendors 6 બોય
બહ્લાવાન કલાબાજ 8 બોય
બહમન યોગ્ય સમજ; હિમપ્રપાત; ઇરાની પંચાંગનો 11 મો મહિનો 3 બોય
બહરમ વિજયી; મંગળ 7 બોય
બહ્રવાર સિંહનું હૃદય 9 બોય
બહુ લાકડી; એક પીરનું નામ 5 બોય
બહ્ઝ બિન હકીમનું નામ 1 બોય
બૈલૂલ તાજગી 3 બોય
બજાલા ઉદાર મહિલા; સન્માનિત; જેનું સન્માન કરવામાં આવે છે 9 બોય
Bajdan (બજદન) Residnt 5 બોય
બાકીત પ્રેમી; જાની 8 બોય
બખિત નસીબદાર; નમસ્કાર 6 બોય
બખ્શ ભેટ; સદભાગ્ય; આપવા માટે 22 બોય
બખ્ત રાવણ ભાગતું નસીબ 9 બોય
બખ્તરી ઇબ્ને અલ-મુખ્તાર 7 બોય
બખ્તાવર સૌભાગ્ય લાનાર 4 બોય
બકીર જલ્દી 5 બોય
બક્કર જે વહેલી સવારે નીકળે છે 8 બોય
બકર જૂનું અરબી નામ 5 બોય
બકરી જે વહેલું કામ શરૂ કરે છે 5 બોય
બક્ષ ઉસ્તાદની ભેંટ; નસીબ; દાતા 5 બોય
બકુર અકાળે; જલ્દી આવનાર 8 બોય
બાલાઘ પાક કુરાનનું બીજું નામ 22 બોય
બલય કંકણાકૃતિ; નેવ 5 બોય
બલીઘ મુખ્ય; છટાદાર; શીખ્યા;જ્વલંત 4 બોય
બલીલ ભેજ; એક પયગંબર 1 બોય
બલીઘ મુખ્ય; છટાદાર; શીખ્યા;જ્વલંત 3 બોય
બલજ પ્રસન્ન 7 બોય
બનાહ ઊંચું અને આકર્ષક 9 બોય
બંદર બંદર; જિલ્લાની રાજધાની 22 બોય
બંસીલ બેજવાબદાર વ્યક્તિ 22 બોય
બકા ઉત્તરજીવિત્તા; અમરત્વ 3 બોય
બાકી અમર 3 બોય
બકર અનિવાર્ય; સિંહ; પ્રચંડ 3 બોય
બાકી સ્થિર; સદાકાળ 2 બોય
બકીર જલ્દી 11 બોય
બરાજ સુંદર 5 બોય
બરકાતુલ્લાહ અલ્લાહ ની રહેમત 9 બોય
બરાક વીજળી 3 બોય
બરાયેક ધન્ય 9 બોય
બરાઝ સુંદર 3 બોય
બારી અલ્લાહના એક નામ; નરકથી મુક્ત 22 બોય
બારીદ પ્રતિનિધિ; ભાગીદાર; વાદળ 8 બોય
બારીક ચમકદાર; પ્રકાશ; રોશની; ઝગમગાટ; ચમકવું; ચમકારો; પ્રકાશ; તેજસ્વી 3 બોય
બરેષમ રેશમ 4 બોય
બરહમાહ યુવા 7 બોય
બરહી આભાર 11 બોય
બારી અલ્લાહના એક નામ; નરકથી મુક્ત 3 બોય
બરિદ પ્રતિનિધિ; ભાગીદાર; વાદળ 7 બોય
બરિકા ફૂલનું ખીલવું; સફળ; મક્કમ 7 બોય
Barikah (બારીકાહ) Onw who strives 5 બોય
બારીક ચમકદાર; પ્રકાશ; રોશની; ઝગમગાટ; ચમકવું; ચમકારો; પ્રકાશ; તેજસ્વી 11 બોય
બરીર વફાદાર 3 બોય
બારની તરુણ; યુવાન 8 બોય
બારકહ પ્રકાશની ચમક 11 બોય
બર્કાશ જેનો અવાજ ખૂબ જ મનમોહક છે 3 બોય
બર્ર નિષ્પક્ષ; પાક 3 બોય
બર્રક ચમકતું; તેજ; બુદ્ધિશાળી 3 બોય
બર્યલ સફળ 5 બોય
બરજન જોઈ શકાય તેવું 8 બોય
Showing 1 - 100 of 180