સ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'સ' થી શરૂ થતા 477, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 477
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
સાબિર ધેર્યવાન; સહનશીલ 5 બોય
સાદ સારા નશીબ; ખુશ 7 બોય
સાદાહ ખુશી 7 બોય
સા'અદહ ખુશી 7 બોય
સાદી વિવાહ 7 બોય
સાદુદ્દીન ધર્મની સફળતા (ઇસ્લામ) 5 બોય
સાદુલ્લાહ અલ્લાહ ની ખુશી 7 બોય
સાફી શુદ્ધ; ચોખ્ખું; સ્ફટિક 9 બોય
સાફિર રાજદૂત; ઉદાર; સંદેશાવાહક; મધ્યસ્થી 9 બોય
સાહિબ માલિક; સજ્જન; સાથી 22 બોય
સાહિર જાગૃત; જાદુગર; સાવધ; રાત્રિ 11 બોય
સાઈક એક જે જમણા રસ્તા પર ચાલે છે 2 બોય
સાજિદ ચંદ્ર જે અલ્લાહની ઈબાદત કરે છે 8 બોય
સાલ બાર મહિનાનો સમાવેશ કરેલું વર્ષ 6 બોય
સાલિહ સારું; ન્યાયા પરાયણ; સલામત; પૂર્ણ; નિર્દોષ 5 બોય
સામર અલ્લાહનો સમાવેશ કરીને; ફળ; પરિણામ; વિરોધાભાસ; પુત્ર 8 બોય
સામી મશહૂર ઉચ્ચ; બળ; ઉત્કૃષ્ટ; સમાન 7 બોય
સામીર સવારની સુગંધ; સાથીનું મનોરંજન; પવન 7 બોય
સાકીબ ચમકતો સિતારો 22 બોય
સારિયાહ રાત્રે વાદળો ; એક પયગંબરના સાથી નું નામ 1 બોય
સાયેદ નેતા; ખુદા; સરસ 1 બોય
સાયીર નાવિક 1 બોય
સબ સિંહ 4 બોય
સબકુએ આનંદિત છે; વિશિષ્ટ હોવું 3 બોય
સબવૂન વહેલી સવારે 9 બોય
સબ્બાગ રંગ 22 બોય
સબ્બર ખૂબ ધૈર્યવાન 7 બોય
સબ્બીર પાક; સરસ; ધૈર્યવાન 6 બોય
સબીહ સરસ; હદીસની તૌસિફી; સુખદ; શોખીન 22 બોય
સાબિર ધેર્યવાન; સહનશીલ 5 બોય
સભા આકર્ષક; સરસ સુખદ પરોઢ ની જેમ તેજસ્વી 5 બોય
સબિબાહ પાણી જે રેડવામાં આવે છે 6 બોય
સબીહ , સબિહ સરસ; હદીસની તૌસિફી; સુખદ; શોખીન 7 બોય
સબીલ રસ્તો; માર્ગ 7 બોય
સબીક અલ્લાહનું બીજું નામ; પ્રાથમિક; પ્રથમ 3 બોય
સબીર ધેર્યવાન; સહનશીલ 22 બોય
સાબિત મજબૂત; કાયમ 6 બોય
સબૂર ગંભીર; સહનશીલ; ધૈર્ય રાખવું; સંરક્ષણ 7 બોય
સબોઉર ધૈર્યવાન 22 બોય
સબર ધીરજ 4 બોય
સબૂર ગંભીર; સહનશીલ; ધૈર્ય રાખવું; સંરક્ષણ 7 બોય
સબુરહ હદીસનો તૌસીફી 7 બોય
સાદ સારા નસીબ 6 બોય
સાદ અલ દિન સદ્ભાવના 1 બોય
સાદ અલ દિન સદ્ભાવના 1 બોય
સાદાત દયા; સન્માન; સુખ; આનંદ; ખુબ ખુશ 1 બોય
સદાદ ઉપયોગ કરવા યોગ્ય વસ્તુ; નસીબદાર હાથ 11 બોય
સદ્દામ એક જે સંઘર્ષ કરે છે; મહાન શાસક 6 બોય
સદીદ યોગ્ય; લાયક; દોષરહિત; સાચો 2 બોય
સદીમ ઝાકળ; ભૂલ 2 બોય
સાદીક ભરોસાપાત્ર; વૈભવી 6 બોય
સધામ ગર્વ 1 બોય
સદીદ યોગ્ય; લાયક; દોષરહિત; સાચો 1 બોય
સાદિક ભરોસાપાત્ર; વૈભવી 8 બોય
સદીન આઝાદ; આછો પીળો રંગ; યુવાન હરણ 2 બોય
સાદિક઼ ભરોસાપાત્ર; વૈભવી 5 બોય
સદીર હુકમ આપ્યો; ચીપકાવું; નિમણૂક 6 બોય
સદિત સખત મહેનત અને મજબૂત 8 બોય
સદનમ 7 બોય
સદૂક પ્રામાણિક; સત્યવાદી; નિષ્ઠાવાન 8 બોય
સદર હૃદય 6 બોય
સદર મુખ્ય; નેતા; ન્યાયાધીશ 7 બોય
સદરી મુખ્ય અથવા નેતા અથવા ન્યાયાધીશ; વિજેતા 6 બોય
સદરુદ્દીન ઇસ્લામની આસ્થા માં મોખરે વ્યક્તિ 4 બોય
સદુહ ગાયક; ગાવાનું 8 બોય
સદુલ ખલક સૃષ્ટિ માટે રહેમત 7 બોય
સાદું ખુશ 5 બોય
સીબ અધિકાર; યોગ્ય; સુધારો 5 બોય
સઈદ આનંદકારક; સારું; ખુશ 7 બોય
સિદુઝ ઝમાન ઉંમરના સૌથી નસીબદાર 1 બોય
સીલ હુમલો કરનાર 6 બોય
સફર પ્રવાસ 9 બોય
સફદર બહાદુર; એક હિંસક યોદ્ધો 22 બોય
સાફિર રાજદૂત; ઉદાર; સંદેશાવાહક; મધ્યસ્થી 9 બોય
સફ્ફાહ ખૂની; લોહી વહાવનાર 5 બોય
સફર કંસારો 6 બોય
સફ્ફી કેસર અથવા પીળો અથવા કિંમતી અથવા ઝગમગાટ; શ્રેષ્ઠ મિત્ર 5 બોય
સફી શુદ્ધ; ચોખ્ખું; સ્ફટિક 8 બોય
સફીર રાજદૂત; ઉદાર; સંદેશાવાહક; મધ્યસ્થી 8 બોય
સફીઉદ્દીન વિશ્વાસ નો શુદ્ધ ભાવ 6 બોય
સફીઉલ્લાહ શુદ્ધ અલ્લાહ નું 8 બોય
સફીય કેસર અથવા પીળો અથવા કિંમતી અથવા ઝગમગાટ; શ્રેષ્ઠ મિત્ર 6 બોય
સફિય અલ દિન વિશ્વસનીય શ્રેષ્ઠ મિત્ર 1 બોય
સફિય -અલ્લાહ અલ્લાહની પસંદ કરેલ 4 બોય
સફીય્ય પસંદ કરવું 4 બોય
સાફટ સુટેવ; ગુણવત્તા 1 બોય
સફૂહ અલ્લાહની ઇચ્છા 1 બોય
સફુલ ઇસ્લામ ઇસ્લામની તલવાર 5 બોય
સફ્વાન ખડકો 1 બોય
સફ્વાહ , સફ્વાત શ્રેષ્ઠ; ઉત્તમ 11 બોય
સાગર સમુદ્ર; મહાસાગર 1 બોય
સઘીર નાનું; ઓછું 9 બોય
સઘીર અલી નાનો અલી 3 બોય
Sagubar (સગુબર) Genius 6 બોય
સહબાહ સાથી 22 બોય
સહબુદિન 8 બોય
સહલ સરળ 5 બોય
સહર પરોઢ, સવાર; ચાંદની 2 બોય
સાહરુ ફૂલ 5 બોય
સાહબાન શક્તિશાળી; મજબૂત; મહત્વપૂર્ણ 9 બોય
Showing 1 - 100 of 477