ણ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ણ' થી શરૂ થતા 228, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 228
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
નાબીહ વિશિષ્ટ; મશહૂર; અતિ ઉત્કૃષ્ટ 8 બોય
નાધીર તાજું; પ્રિય; દુર્લભ; શિખર 1 બોય
નાદિર તાજું; પ્રિય; દુર્લભ; શિખર 11 બોય
ના' ઇલ હસ્તગત કરનાર; કમાવનાર; વાદળી; વિજેતા; લાભ મેળવનાર 1 બોય
નાહિદ સલામત; મનોરમ 6 બોય
નાકીદ વિવેચક; સમીક્ષા કરનાર; ખામી શોધનાર 1 બોય
નાસે ચોખ્ખું; શુદ્ધ; સફેદ 4 બોય
નાસિહ સલાહકાર; શુભેચ્છા 7 બોય
નાસિક પાક; ભક્ત 1 બોય
નાથિમ ગોઠવણ કરનાર; સમાધાન 3 બોય
નાયબ દુર્લભ; અપ્રાપ્ય; કિંમતી 8 બોય
નાઝીમ ગોઠવણ કરનાર; સમાધાન 1 બોય
નબીહ વિશિષ્ટ; મશહૂર; અતિ ઉત્કૃષ્ટ 8 બોય
નબીલ વિશિષ્ટ; ઉદાર 3 બોય
નાભન વિશિષ્ટ; ઉત્કૃષ્ટ 22 બોય
નબી બખ્શ પયગંબર ની ભેટ 3 બોય
નાબીઘ ચતુર; હોશિયાર 5 બોય
નાબીઘાહ બુદ્ધિશાળી 5 બોય
નભન , નાબીહ વિશિષ્ટ; મશહૂર; અતિ ઉત્કૃષ્ટ 11 બોય
નબીલ ઉમદા; ઉદાર; મોર 2 બોય
નાબીઉલ્લાહ પયગંબર નુહનું એક વિશેષ નામ 8 બોય
નાદિમ , નદીમ મૈત્રીપૂર્ણ; મનોરંજન; મિત્ર કે સાથી 11 બોય
નાદીન નદીઓના અલ્લાહ; મહાસાગર 7 બોય
નાદેર દુર્લભ 6 બોય
નાધીર તાજું; પ્રિય; દુર્લભ; શિખર 9 બોય
નદીમ મૈત્રીપૂર્ણ; મનોરંજન; મિત્ર કે સાથી 5 બોય
નાદિર તાજું; પ્રિય; દુર્લભ; શિખર 1 બોય
નાદર સમૃદ્ધિ 1 બોય
નઈમ આરામ; પ્રેમ; સરળતા 2 બોય
નિમુલ્લાહ અલ્લાહની રહેમત; બધનો આનંદ 11 બોય
નેફ વધારાની; અધીશેષ 8 બોય
નફીસ શુદ્ધતા; શુદ્ધ; કિંમતી 5 બોય
નફી અનુકૂળ 3 બોય
નફીસ શુદ્ધતા; શુદ્ધ; કિંમતી 22 બોય
નાફીઝુર 5 બોય
નાગીબ ઉમદા; બુદ્ધિશાળી 6 બોય
નાગૂર રાજ્ય; શુદ્ધ 7 બોય
નહિ પયગંબર મુહમ્મદનું બીજું નામ 5 બોય
નહિયન સ્ટોપર 11 બોય
નાહિદ માનનીય; ઉદારતા 9 બોય
નાહીલ 8 બોય
નહિયન સમજદાર 9 બોય
નાહ્યાં સ્ટોપર 9 બોય
નીબ નાયબ 8 બોય
નૈફ ઉચ્ચ; બુલંદ; મશહૂર 3 બોય
નીમ આરામ; પ્રેમ; સરળતા 1 બોય
નૈરબ 9 બોય
નજીર નાનો સિતારો 8 બોય
નજમ સિતારો 3 બોય
નજીબ ઉમદા વંશના ; હોશિયાર 1 બોય
નજીદ હાઇલેન્ડ 3 બોય
નાજીહ અવાજ; સારો અભિપ્રાય; સફળ 7 બોય
નજી રક્ષક; સલામત 7 બોય
નાજિબ ઉમદા વંશના ; હોશિયાર 9 બોય
નજીબ -ઉદ -દિન પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ 7 બોય
નજીબુલ્લાહ અલ્લાહનો પ્રતિષ્ઠિત સેવક 9 બોય
નાજીહ અવાજ; સારો અભિપ્રાય; સફળ 6 બોય
નાજીલ્લાહ અલ્લાહ દ્વારા બચાવ 4 બોય
નાજીઉલ્લાહ અલ્લાહનો ખાસ મિત્ર 7 બોય
નાજ્જર સુથાર 9 બોય
નાજ્જાશ રિયો નિગ્રોનો એક સાપ 9 બોય
નાજ્જી એક ઘનિષ્ઠ મિત્ર; વિશ્વાસુ મિત્ર 8 બોય
નજ્મ અલ દિન વિશ્વસનીય સિતારો 6 બોય
નજ્મ ઉદીન આસ્થાનો સિતારો 6 બોય
નાજ્મુદ્દાવ્લાહ રાજ્યનો સિતારો 4 બોય
નજમુદ્દીન ધર્મનો સિતારો (ઇસ્લામ) 9 બોય
નાહિદ સલામત 5 બોય
નાકાશ શાંત 9 બોય
નકિર નિંદાકારક 8 બોય
ન'મન જૂનું અરબી નામ 7 બોય
નામદાર પ્રખ્યાત; જાણીતું; વિખ્યાત; મશહુર 6 બોય
નામિર શુદ્ધ; ચિત્તો; વાઘ; દીપડો 11 બોય
નામીક લેખક; રચાયિતા 3 બોય
નામીર શુદ્ધ; ચિત્તો; વાઘ; દીપડો 1 બોય
નામૂદ દ્રષ્ટાંત; પ્રતિકૃતિ; આદર્શ 8 બોય
નામવર પ્રખ્યાત 6 બોય
નંગિયલ માનનીય 4 બોય
નકીબ નેતા; રાષ્ટ્રપતિ; મુખ્ય; અગ્રણી 8 બોય
નકી શુદ્ધ 5 બોય
નકીબ નેતા; રાષ્ટ્રપતિ; મુખ્ય; અગ્રણી 7 બોય
નાકીદ વિવેચક; સમીક્ષા કરનાર; ખામી શોધનાર 9 બોય
નાકિત સલીહ બિન અસમનું આ નામ હતું 7 બોય
નક્કાશ ચિત્રકાર; કલાકાર 6 બોય
નક્કાશ ચિત્રકાર; કલાકાર 5 બોય
નારતેં સફેદ ફૂલ 6 બોય
નાસર મદદ; સહકાર 8 બોય
નસીફ કેવળ 5 બોય
નસીમ તાજી હવાનો શ્વાસ, સવારની હવા; પવન 3 બોય
નસીર, નસીર અલ્લાહનો મદદનીશ; તે મદદ કરે છે; સહાયક;મિત્ર; ઘટસ્ફોટ કરનાર; ઘોષણા કરનાર; રક્ષક; સમર્થકો 8 બોય
નસીરુદ્દીન ધર્મનો રક્ષક; વિશ્વાસ રક્ષક (ઇસ્લામ) 6 બોય
નાસેર અલ્લાહનો મદદનીશ; તે મદદ કરે છે; સહાયક;મિત્ર; ઘટસ્ફોટ કરનાર; ઘોષણા કરનાર; રક્ષક; સમર્થકો 3 બોય
નાશઃ , નાશત મોટા થવું; યુવાની 6 બોય
નાશિત મહેનતુ; ગતિશીલ; હાજર; સક્રિય 9 બોય
નાશી સલાહકાર 6 બોય
નશિર અલ્લાહનો મદદનીશ; તે મદદ કરે છે; સહાયક;મિત્ર; ઘટસ્ફોટ કરનાર; ઘોષણા કરનાર; રક્ષક; સમર્થકો 6 બોય
નશીત મહેનતુ; ગતિશીલ; હાજર; સક્રિય 8 બોય
નાશવાન પ્રસન્ન; ઉત્તેજિત 8 બોય
નસીબ દોષ; ઉમદા; સંબંધી 9 બોય
નસીફ કેવળ 22 બોય
નસીહ સલાહકાર; શુભેચ્છા 6 બોય
Showing 1 - 100 of 228