લ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'લ' થી શરૂ થતા 90, મુસ્લિમ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 90 of 90
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
લાઈબાહ લાઇબાહ એ જન્નતમાં સૌથી સુંદર મહિલાઓ છે, તે જન્ન્ત અલ ફિરદૌસમાં હશે 7 ગર્લ
લાઈકાહ લાયક; સુવાચ્ય; સક્ષમ; યોગ્ય 4 ગર્લ
લાલ મોતી; રૂબી; એક કિંમતી પથ્થરનું નામ; લાલ; હૃદય; બાળક; જીવન 8 ગર્લ
લાબિબાહ હોશિયાર; સમજદાર; તેજસ્વી; સમજદાર 9 ગર્લ
લાબીબા સમજદાર; બુદ્ધિશાળી 9 ગર્લ
લાબીબાહ હોશિયાર; સમજદાર; તેજસ્વી; સમજદાર 8 ગર્લ
લદન એક ફુલ 5 ગર્લ
લાઇલા શ્યામ સુંદરતા; રાત 4 ગર્લ
લાફિજા ઊંડો સમુદ્ર 1 ગર્લ
લહીફા મદદનીશ 1 ગર્લ
લિબા સ્વર્ગની સ્ત્રી 7 ગર્લ
લિહા તેજસ્વી; શાનદાર 22 ગર્લ
લીલ રાત્રે 7 ગર્લ
લૈલા રાત્રે જન્મેલા; ગોરી સુંદરતા; પ્રેમિકા 8 ગર્લ
લીલુંમાં તેજસ્વી ચંદ્રની રાત 6 ગર્લ
લિકા હોશિયાર; સ્મિત 22 ગર્લ
લીકાહ લાયક; સુવાચ્ય; સક્ષમ; યોગ્ય 3 ગર્લ
Lakhsha (લખશ) Glittering 6 ગર્લ
લખતા કાનની બુટ્ટી 8 ગર્લ
લાલા ફૂલ 8 ગર્લ
લાલેહ તુલીપ નો છોડ 2 ગર્લ
લાલમાં જમીનનો ટુકડો જે ફક્ત વરસાદમાં જ રક્ષા કરે છે 3 ગર્લ
લાલજારી લાલ - રૂબી; જાર - સોનેરી 7 ગર્લ
લામા હોઠનો કાળાશ 9 ગર્લ
લામાહ ચમકવું 8 ગર્લ
લાંબા રોશની 11 ગર્લ
લમીસ નરમ; શુદ્ધ રેશમ; નાજુક મહિલા 1 ગર્લ
લામિયા શ્યામ હોઠ; પ્રતિભા; મશહૂર ; ચમકદાર 9 ગર્લ
લામિઆહ ચમક 8 ગર્લ
લામિસ નરમ; શુદ્ધ રેશમ; નાજુક મહિલા 9 ગર્લ
લામીસા સ્પર્શ કરવા માટે નરમ 1 ગર્લ
લામીસાહ સ્પર્શ માટે નરમ 9 ગર્લ
લામીયા અંધકાર થઈ જવો 7 ગર્લ
લમ્યા શ્યામ હોઠ; પ્રતિભા; મશહૂર ; ચમકદાર 7 ગર્લ
લાના આનંદિત; નાના ખડક ; લેટિન; ઊન; ગ્રીક; હવાઇયન; આનંદકારક; નાજુક બનવું; નરમ; સંવેદનશીલ 1 ગર્લ
લાનીકા શ્રેષ્ઠ 3 ગર્લ
લારીફા સુંદર અને વિદ્વાન યુવતી 11 ગર્લ
લાસીફ ચમક 3 ગર્લ
લશીરહ ખૂબ બુદ્ધિશાળી 4 ગર્લ
લતીફા નાજુક; દયાળુ; સુખદ; મૈત્રીપૂર્ણ 5 ગર્લ
લતીફા નાજુક; દયાળુ; સુખદ; મૈત્રીપૂર્ણ 22 ગર્લ
લાતીફાહ , લતીફા ખાનદાની; દયાળુ; સુખદ; મિત્રપૂર્ણ 8 ગર્લ
લતીફી દયાળુ 3 ગર્લ
લાતીમાહ સુગંધ 1 ગર્લ
લાવીઝા તે યુવતી જે ઇવ અને હબીલ થી જન્મી છે 1 ગર્લ
લ્યાન નમ્રતા; ઉત્કૃષ્ટપણે; નાજુક 9 ગર્લ
લયલી રાત 6 ગર્લ
લાયન નમ્રતા; ઉત્કૃષ્ટપણે; નાજુક 8 ગર્લ
લાઇઆ શ્યામ સુંદરતા; રાત 3 ગર્લ
લયીના કુમળું; કોમલ; સ્થિતિસ્થાપક 8 ગર્લ
લયલા રાત્રે જન્મેલા; ગોરી સુંદરતા; પ્રેમિકા 6 ગર્લ
લય્યાહ વળાંક; મરોડ 9 ગર્લ
લીમ શાંતિ 8 ગર્લ
લીન નરમ 9 ગર્લ
લેઈલા રાત્રે જન્મેલા; ગોરી સુંદરતા; પ્રેમિકા 3 ગર્લ
લેઈલાહ રાત્રે 11 ગર્લ
લતીફા થપથપાવું; પ્રીતિ 8 ગર્લ
લયલા રાત્રે 1 ગર્લ
લિબા સૌથી સુંદર 6 ગર્લ
લિએશા જીવન; મહિલા 9 ગર્લ
લીલાહ અલ્લાહની મુક્ત ઇચ્છા 6 ગર્લ
લીના એક સમર્પિત; નિવિદા; મગદલાની સ્ત્રી; સુપ્ત માં હાજર રહેવા માટે; સંયુક્ત 9 ગર્લ
લીયાના કલા; મૃદુતા 8 ગર્લ
લુ લુઃ મોતી; હદીસનો તૌસીફી 3 ગર્લ
લુબાબા અંદરનો સાર; અંતભાગ; નિષ્કર્ષ 4 ગર્લ
લુબબ શ્રેષ્ઠ વસ્તુ 11 ગર્લ
લુબબા અંદરનો સાર; અંતભાગ; નિષ્કર્ષ 3 ગર્લ
લુબબાહ , લુબાબા અંતરિમ સાર 6 ગર્લ
લુબૈના અંતરિમ સાર 6 ગર્લ
લુબન દેવદારનું ઝાડ; લાંબી ગરદનનો ઉલ્લેખ કરે છે 5 ગર્લ
લુબના ઇચ્છા; તમન્ના 6 ગર્લ
લુબનાહ ઇચ્છા; તમન્ના 5 ગર્લ
લુબેના શુદ્ધતા 1 ગર્લ
લુબલુબાહ પ્રેમાળ; સંવેદનશીલ 7 ગર્લ
લુબના એક વૃક્ષ જે ખુશ્બુ ઉત્પન્ન કરે છે 5 ગર્લ
લુહા ઉપાય 6 ગર્લ
લુજા ખુબ જ ઊંડાઈ ધરાવતું 8 ગર્લ
લુજૈન રજત 22 ગર્લ
લુજૈના રજત 5 ગર્લ
લુજય્ન રજત 2 ગર્લ
લુલુ મોતી 3 ગર્લ
લુંલુઆ મોતી 4 ગર્લ
લુંલુઃ , લુલ્વા મોતી; હદીસનો તૌસીફી 9 ગર્લ
લૂમાં સૂર્યાસ્ત 11 ગર્લ
લુના ચંદ્ર 3 ગર્લ
લુંનાહ તારીખ 2 ગર્લ
લુત્ફના દયાળુ; મદદનીશ 3 ગર્લ
લુત્ફીયા નાજુક; સરસ 4 ગર્લ
લુત્ફીયાહ નાજુક; સરસ 3 ગર્લ
લુત્ફૂન નીસા મહિલાઓની રહેમત 11 ગર્લ
Showing 1 - 90 of 90