Baby Names Filter


અ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'અ' થી શરૂ થતા 811, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 811
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
આબન પ્રકાશિત; આઠમો ફારસી મહિનો 1 બોય
આબ્દર તેજ; કાચ જેવો 9 બોય
આબિદ ભગવાનનો ઉપાસક 8 બોય
આદાબ માન આપવું; આશા અને આવશ્યકતા 9 બોય
આદમ અલ્લાહના પહેલા પયગમ્બર 11 બોય
આધીન આજ્ઞાકારી રીતે; નમ્ર 11 બોય
આધીલ સજ્જન; ન્યાયધીશ; ન્યાય પરાયણ 8 બોય
આદિલ સજ્જન; ન્યાયધીશ; ન્યાય પરાયણ 9 બોય
આફા ક્ષમાશીલ 9 બોય
આફાન ક્ષમા કરવું 5 બોય
આફ્રીન પ્રોત્સાહન; તારીફ; દયા 5 બોય
આફતાબ સૂર્ય; સૂર્યપ્રકાશ; ચમકવું 4 બોય
આઘા પ્રારંભિક;ગુરુ; મુખ્ય; વડીલ ભાઈ; અલ્લાહનું બીજું નામ 9 બોય
આહિલ રાજકુમાર 22 બોય
આકી પાનખર; તેજસ્વી 4 બોય
આકીબ અલ્લાહની ભેટ 6 બોય
આકીફ જોડાયેલું; ઇરાદા 1 બોય
આલમ, આલમ બ્રહ્માંડ; આખી દુનિયા 1 બોય
આલી ઉત્કૃષ્ટ; બુલંદ; ઉચ્ચ; લાંબુ 6 બોય
અલી ઉત્કૃષ્ટ; બુલંદ; ઉચ્ચ; ખૂબ ઉત્તમ; ઉમદા 5 બોય
આલિમ જ્ઞાની વ્યક્તિ; સમજદાર; વિદ્વાન; સર્વજ્ઞ; શિખાઉ; ધાર્મિક વિદ્વાન 9 બોય
આમીલ મૂલ્યવાન; દુર્ગમ; ઉન્નત; દ્વાર 9 બોય
આમિર શાસક; શેહઝાદા; શ્રીમંત; સફળ 6 બોય
આમિરાહ રજવાડી; વિપુલ પ્રમાણમાં; વસવાટ 6 બોય-ગર્લ
આકિબ પયગંબર મુહમ્મદનું બીજું નામ, અનુયાયી 3 બોય
આકિલ સમજદાર; હોશિયાર; વિચારશીલ; સંવેદનશીલ 22 બોય
અરીઝ વરસાદ વાળું વાદળ 11 બોય
આરીફ ખુશ્બુ; મહેક; અત્તર 8 બોય
આરિબ સરસ; સ્વસ્થ 22 બોય
આરિફ પરિચિત; વિદ્વાન 8 બોય
આરીશ સૂર્યનું પ્રથમ કિરણ; આકાશ 11 બોય
આરિજ઼ આદરણીય માણસ; બુદ્ધિશાળી 1 બોય
આરમાન આશા અથવા ઇચ્છા; સૈનિક; ઇચ્છા 3 બોય
આર્ઝમ યુદ્ધ; જંગ; ઝઘડો 6 બોય
આરજૂ તમન્ના; આશા; પ્રેમ 4 બોય
આરજૂ તમન્ના; આશા; પ્રેમ 22 બોય
આસ આશા 3 બોય
આસાંલ સાંજ; વાસ્તવિક; શુદ્ધ 8 બોય
આશીફ સાહસ; સાહસિક; એક સક્ષમ પ્રધાન; ક્ષમા આપવાની ગુણવત્તા 8 બોય
આશિમ અનંત;રક્ષક 6 બોય
આશિક તારીફ; પ્રેમિકા; વિવાહ પ્રસ્તાવક 1 બોય
આશિર જીવિત; મોહિત કરવું; મનોહર 11 બોય
આસિફ સાહસ; સાહસિક; એક સક્ષમ પ્રધાન; ક્ષમા આપવાની ગુણવત્તા 9 બોય
આસિમ અનંત;રક્ષક 7 બોય
આસીર મોહિત કરવું; મનોહર; સાથી; સક્રિય 3 બોય
આસમાન સ્વર્ગ; આકાશ 4 બોય
આતિફ સંયુક્ત; જોડાયેલ; સાથે 1 બોય
આતિક પ્રાચીન; ઉમદા 3 બોય
આતિશ ભગવાન ગણેશનું નામ; અગ્નિ; પાક ; શુદ્ધિકરણ; ઝળહળાટ 22 બોય
આઉફ મહેમાન; ખુશ્બુ; સિંહ 11 બોય
આઉસ એક ઝાડનું નામ 6 બોય
આયન જે ધાર્મિક વૃત્તિનું છે; ભગવાનના આશીર્વાદ 6 બોય
Aayid (આયીદ) Trustable 22 બોય
આઈજહ બદલી 8 બોય
આઝાદ મુક્ત; આઝાદ 6 બોય
આઝાન ઈબાદત માટે બોલાવવા 7 બોય
આઝીફ સમીર 7 બોય
આઝીમ મશહૂર; ટોચ; ઉચાઇ; મહાનતા નક્કી 5 બોય
અબાન પ્રકાશિત; આઠમો ફારસી મહિનો 1 બોય
અબાહત સાચો; સચોટ 6 બોય
અબહ્હ અલ-અબાહનું ઉપનામ 2 બોય
અબાન વધુ સ્પષ્ટ 9 બોય
અબસીન સિંધુ નદી 1 બોય
અબ્બાસ સિંહ 8 બોય
અબ્બાદ અલ્લાહનો મહાન ભક્ત 1 બોય
અબ્બાસ સિંહ 7 બોય
અબ્બૂદ અલ્લાહના સમર્પિત ઉપાસક 3 બોય
અબ્બુદ અલ્લાહના સમર્પિત ઉપાસક 3 બોય
અબ્બુદીન ઉપાસકો 8 બોય
અબ્દ સેવક; ભક્ત; ગુલામ 7 બોય
અબ્દાહ અબ્દુરનું નિક નામ - રહેમાન 7 બોય
અબ્દલ ઉચ્ચનો ગુલામ 11 બોય
અબ્દાન અબ્દમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ; એક વ્યક્તિ 4 બોય
અબ્દેઅલી અલીના અનુયાયી 7 બોય
અબ્દુલ જ્ઞાન 4 બોય
અબ્દુલ આખિર અંતિમ નો સેવક 7 બોય
અબ્દુલ આલી સર્વોચ્ચ નો સેવક 1 બોય
અબ્દુલ્લા અલ્લાહ નો સેવક (અલ્લાહ) 8 બોય
અબ્દુલ્લાહ અલ્લાહ નો સેવક (અલ્લાહ) 7 બોય
અબ્દુસ હદીસનો તૌસીફી 11 બોય
આબેદ અલ્લાહનો સેવક ; નિરીક્ષક 3 બોય
Abedin (આબેદીન) Worshippers 8 બોય
અબીદ ભગવાનનો ઉપાસક 8 બોય
અબીલ તંદુરસ્ત; ઘમંડ; શ્વાસ; શ્વાસ લેવો 7 બોય
આબિદ અલ્લાહનો ઉપાસક 7 બોય
અબિદ્યાન ભક્તો 4 બોય
અબિદિન ઉપાસક 3 બોય
અબીદુલ્લાહ અલ્લાહની બંદગી કરનાર 7 બોય
અબીઇલ અલ્લાહ મારા પિતા છે 2 બોય
અબીર ખુશ્બુ; મજબૂત; ગુલાલ 3 બોય
અબીસાલી ઇસ્લામમાં યોદ્ધા 8 બોય
અબ્રદ નમસ્કાર કરવા; ટપાલ 8 બોય
અબ્રામ જરૂરીયાત; મજબૂત પકડ 8 બોય
અબ્રાર ટૂંકું; સુંદર 22 બોય
અબ્રાશ સ્પોટેડ; ગળગળાટ 22 બોય
અબ્રઝ સૌથી મશહૂર; સૌથી વિશિષ્ટ 3 બોય
આબ્રીક ચમકતી તલવાર 3 બોય
અબ્સર આંખો; નજર; દૃશ્યમાન; દ્રષ્ટિ 5 બોય
અબ્સત પહોળું; વિશાળ; વિસ્તૃત 7 બોય
A'rab (અરબ) Bedoin 4 બોય
Showing 1 - 100 of 811