બ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'બ' થી શરૂ થતા 135, મુસ્લિમ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 135
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
બાસિમા હસતું રહેતું 1 ગર્લ
બદાઈ આશ્ચર્ય; ચમત્કાર 8 ગર્લ
બદિયા અસાધારણ; પ્રશંસનીય; અદ્ભુત 8 ગર્લ
બદીઃ , બદિયા અસાધારણ; આશ્ચર્યજનક ; પ્રશંસનીય; અદ્ભુત મૂર્ખ 6 ગર્લ
બદીહા અંતઃ દ્રષ્ટિ; ભેદક માનસિક શક્તિ 7 ગર્લ
બદીયાહ એક સાહિબિયાહનું નામ; રણ 5 ગર્લ
બદ્ર સંપૂર્ણ ચંદ્ર 8 ગર્લ
બદ્રી પ્રસિદ્ધ પરી કથામાં પરી નું નામ સૈફુલ માલૂક ઓ બદ્રી જમલા શપરલમાં 8 ગર્લ
બદરિયા પૂર્ણ ચંદ્રને મળતું આવતું 6 ગર્લ
બદ્રીયાહ ,બદરિયા પૂર્ણ ચંદ્રને મળતું આવતું 11 ગર્લ
બદ્રુણ નીસા મહિલાઓનો પૂર્ણ ચંદ્ર 4 ગર્લ
બદયાહ અસાધારણ; આશ્ચર્યજનક ; પ્રશંસનીય; અદ્ભુત મૂર્ખ 5 ગર્લ
બહા સરસ ભવ્ય; ચમકદાર 4 ગર્લ
બહાર વસંત; ખીલવું 3 ગર્લ
બહાર બનો ખીલતી રાજકુમારી 8 ગર્લ
બહીર ઝાકઝમાળ; તેજસ્વી; ઉમદા મહિલા 4 ગર્લ
બહિયા સારું 3 ગર્લ
બહીજા ખુશી; સુખી; આનંદકારક; આનંદ; શાનદાર; ભવ્ય 22 ગર્લ
બહિજાહ ખુશી; સુખી; આનંદકારક; આનંદ; શાનદાર; ભવ્ય 3 ગર્લ
બહિરા , બહિરા ઝાકઝમાળ; તેજસ્વી; ઉમદા મહિલા 7 ગર્લ
બહિય સારું; સરસ ખુશખુશાલ 1 ગર્લ
બહિયા સારું; સરસ ખુશખુશાલ 11 ગર્લ
બહિયાહ બહિયા સરસ; ખુશખુશાલ 11 ગર્લ
બહિય્યાહ સરસ; ખુશખુશાલ 7 ગર્લ
બહ્જા ખુશી 4 ગર્લ
બૈજા સફેદ; તેજ ; તેજસ્વી 3 ગર્લ
બજીલા સન્માનિત; પ્રતિષ્ઠિત; અત્યાધિક 8 ગર્લ
બકરહ કુમારિકા 6 ગર્લ
બખીતા નસીબદાર; નમસ્કાર 7 ગર્લ
બખ્તાવર નસીબદાર 5 ગર્લ
બકુરા જલ્દી આવવું 9 ગર્લ
બલ્બલા એક પક્ષીનું નામ, બુલબુલ 4 ગર્લ
બલીઘા છટાદાર 4 ગર્લ
બલ્કીસ તેના સમયની પ્રતિષ્ઠિત મહિલા; શેબાની રાણી 7 ગર્લ
બલ્કિસ તેના સમયની પ્રતિષ્ઠિત મહિલા; શેબાની રાણી 6 ગર્લ
Balquees (બલકીસ) The influence of Balquees makes you confident, self-assertive, and independent 1 ગર્લ
બલ્સમ મલમ; બામ 3 ગર્લ
બન એક પ્રકારનું વૃક્ષ 8 ગર્લ
બનફસાજ શિકારી ફૂલો 9 ગર્લ
બનફશા બનાફશા અબ્દુલ્લા અલ-રેમિયાની પુત્રી છે, એક ખૂબ જ દયાળુ અને ઉદાર મહિલા, જેમણે દાનમાં ઘણું આપ્યું હતું 7 ગર્લ
બનફશીહ જાંબલી ફૂલ 1 ગર્લ
બનાન આંગળીની યુક્તિઓ 5 ગર્લ
બનોઉં નારી 8 ગર્લ
બનું નારી 11 ગર્લ
બનુજાહ સક્રિય મન 3 ગર્લ
બકીલાહ 5 ગર્લ
બરા ઉત્તમ 5 ગર્લ
બારાહ નિર્દોષતા 22 ગર્લ
બારહા ચમકતી ત્વચા 22 ગર્લ
બારીમ ફૂલો; કલી 8 ગર્લ
બરકત રહેમત 9 ગર્લ
બારાત માસુમિયત; નિર્દોષતા 6 ગર્લ
બારીએ માસુમ; નિર્દોષ; ઉત્તમ; આરંભ કરનાર 5 ગર્લ
બરીરહ દયાળુ; વિશ્વાસ લાયક અને સમર્પિત 4 ગર્લ
બારિયા માસુમ; નિર્દોષ; ઉત્તમ; આરંભ કરનાર 22 ગર્લ
બરિઆહ ઉત્તમ 3 ગર્લ
બારીકઅ ફૂલનું ખીલવું; સફળ; મક્કમ 6 ગર્લ
બરીરહ દયાળુ; વિશ્વાસ લાયક અને સમર્પિત 3 ગર્લ
બારીશ વરસાદની મોસમ; વર્ષા ઋતુ; શુદ્ધ 4 ગર્લ
બર્લિન રાજકુમારીઓ 11 ગર્લ
બર્રહ તે પયગંબરના કાકી હતા 3 ગર્લ
બર્રકા ઝડપી; તેજસ્વી; ચમકદાર 4 ગર્લ
બર્રકા વરસાદ 5 ગર્લ
બર્સલા પાંપણ 9 ગર્લ
બર્ઝાહ હદીસનો તૌસીફી 11 ગર્લ
બસારિયા સરસ; પૂર્વ 7 ગર્લ
બસ્બાસ દયા; મુક્તિ 8 ગર્લ
બસીમાહ , બસિમાં હસતું રહેતું 9 ગર્લ
બશીર પાક કુરાનનું બીજું નામ; સારા સમાચાર; સારી ગુણવત્તા 4 ગર્લ
બશીરહ , બશીર ખુશખબર લાવનાર 8 ગર્લ
બશીરહ ખુશખબર લાવનાર 3 ગર્લ
બસીલા બહાદુર; નિર્ભય; હિંમતવાન 8 ગર્લ
બસીલાહ બહાદુર; નિર્ભય 7 ગર્લ
બસીલી સાહસ 7 ગર્લ
બસીમાં હસતું રહેતું 9 ગર્લ
બસીમાહ હસતું રહેતું 8 ગર્લ
બસીનાહ બિલાડીનું બચ્ચું 9 ગર્લ
બસીરા દયાળુ 5 ગર્લ
બસ્મા સ્મિત 9 ગર્લ
બસ્મિન સ્મિત 8 ગર્લ
બસૂસ ઉમદા; રાજવી 8 ગર્લ
બસ્સામાં હસતું રહેતું 11 ગર્લ
બસમા એક મુસ્કાન 1 ગર્લ
બતીના ગુપ્ત; આંતરિક 2 ગર્લ
બતીનાહ ગુપ્ત; આંતરિક 1 ગર્લ
બાતૂલ તપસ્વી કુંવારિકા; અલ્લાહની સાચી મહિલા સાથી; નિર્મળ 2 ગર્લ
બત્રીસ્યિયા બુદ્ધિશાળી 5 ગર્લ
બતુલ તપસ્વી કુંવારિકા; અલ્લાહની સાચી મહિલા સાથી; નિર્મળ 11 ગર્લ
બય્સન ગર્વ સાથે ચાલવું 8 ગર્લ
બજલા ઉદાર મહિલા; સન્માનિત; જેનું સન્માન કરવામાં આવે છે 7 ગર્લ
બઝેઘા તેજસ્વી 5 ગર્લ
બાજીલાહ હોંશિયાર; બુદ્ધિશાળી 5 ગર્લ
બાજીરિયા જે બીજ વાવે છે 1 ગર્લ
બજલા પુરસ્કાર; ઉદાર 6 ગર્લ
બજમ અરા કંપનીની સુંદરતા 8 ગર્લ
બજરિકા ઉચ્ચ; મહાન 11 ગર્લ
બિનીશ દ્રષ્ટિ; નજર; જોવાની માનસિક શક્તિ ; હોંશિયાર; બુદ્ધિશાળી 8 ગર્લ
બેગુમ માનનીય પદવી; રાણી 3 ગર્લ
બેહ્નાઝ સારો સાથી 11 ગર્લ
બેનજીર મેળ વગરનું; અસમાન; અદ્ભુત 3 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 135