ણ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ણ' થી શરૂ થતા 365, મુસ્લિમ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 365
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
નોઉરીન પ્રકાશ 1 ગર્લ
નૌશીન ખુશ; પ્યારા 5 ગર્લ
નામિરા સ્વાદિષ્ટ પાણી; ધર્મનિષ્ઠ મહિલા 3 ગર્લ
નીહા ઝાકળનું ટીપું; તેની ભૂમિકા માટે તારીફ; પ્રિય; વરસાદ; તેજસ્વી; તોફાની 5 ગર્લ
નુસરત મદદ; સહકાર; વિજયી 11 ગર્લ
નામીરહ રાજકુમારી 1 ગર્લ
નાજિયા સલામત 6 ગર્લ
નાજિયા આશાવાદી અને આશાથી ભરેલી; આકાશ; રાણી 6 ગર્લ
નેહલા વર્તમાન; ભેટ 22 ગર્લ
નોઉશિન ખુશ; પ્યારા 11 ગર્લ
નીલમ વાદળી પથ્થર નીલમ; વાદળી પથ્થર; કિમતી પથ્થર 5 ગર્લ
નિહલા વર્તમાન; ભેટ 8 ગર્લ
નૂરજહાઁ વિશ્વની રોશની 6 ગર્લ
નૌશીન ખુશ; પ્યારા 6 ગર્લ
નીમ્રહ શુદ્ધ; ચોખ્ખું 9 ગર્લ
નરગીસ કમળનું ફૂલ; નર્ગિસનું ફૂલ; આંખ 5 ગર્લ
નસીર ખુદાનો સહાયક; મદદરૂપ; રોશન સીતારો 9 ગર્લ
નસીલા મધ જે કાંસકામાંથી વહે છે 2 ગર્લ
નાઝીશ રાજકુમારીની જેમ ઉછરેલા; ખુશ્બુ; ગર્વ 5 ગર્લ
નોરિન રોશની; સન્માન; તેજસ્વી 8 ગર્લ
નસમાં લહર 3 ગર્લ
નાસીફા ન્યાય સંગત; ન્યાયક 5 ગર્લ
નુસૈબા ઉમદા રક્ત રેખા 22 ગર્લ
નાશિકા અવિનાશી 9 ગર્લ
નૌશાબા અમૃત; જીવનનું પાણી 22 ગર્લ
નાકિયા શુદ્ધ; શુદ્ધ; સ્વચ્છ 7 ગર્લ
નાઝાહ સફળ; શુધ્ધતા; નૈતિકતા; સદ્ભાવના 5 ગર્લ
નહિદા સુંદર 11 ગર્લ
નૈન્ઝા બે નેત્રો 11 ગર્લ
નજીના અલ્લાહની દયા; પ્રેમ 3 ગર્લ
નૂરિએન રોશની; સન્માન 9 ગર્લ
નિદા ઊંઘ; રાત 1 ગર્લ
નીમ્ર નરમ; સિંહ 1 ગર્લ
નજમા એક સિતારો; સિતારોના સમૂહની વચ્ચે 3 ગર્લ
નાજનીન સુંદર 8 ગર્લ
નસીમા પ્રમુખ; નસીમનું મહિલા સંસ્કરણ; હલકી વાયુ; સૌમ્ય 3 ગર્લ
નાવેદા ખુશ વસ્તુઓ 2 ગર્લ
નાફીસાહ , નફીસા એક કિંમતી વસ્તુ; રત્ન; રાજકુમારી; શુદ્ધ; શિષ્ટ; ઉત્કૃષ્ટ 1 ગર્લ
નહીયા જે સલાહ આપે છે; સલાહકાર 4 ગર્લ
નહીદા સુંદર 1 ગર્લ
નીગર સુંદર 4 ગર્લ
નીલોફેર કમળ; પાણીમાં થતા કમળની એક જાત 7 ગર્લ
નાઝનીન સુંદર 7 ગર્લ
નાઝન ગર્વ; વ્યર્થ; તોફાની 2 ગર્લ
નૂરીએ પ્રકાશ 4 ગર્લ
નાઝાહા શુધ્ધતા; નૈતિકતા; સદ્ભાવના; છાતી 6 ગર્લ
નૂર્જાહન વિશ્વનો પ્રકાશ 6 ગર્લ
નાગિન કિંમતી પત્થરો; વીટી; આભૂષણ 1 ગર્લ
નીમેરહ સિંહણ; સૌંદર્ય; વિશ્વસનીયતા; નમ્રતા; ભાર 5 ગર્લ
નરમીન એક ફૂલ; નાજુક; નરમ; મુલાયમ; નમ્ર 7 ગર્લ
નાજિહા શુદ્ધ; પ્રામાણિક; સફળ; આબાદ 5 ગર્લ
નાઝ્મીન પ્રકાશ 5 ગર્લ
નૌરા પ્રકાશ; ફૂલ 1 ગર્લ
નાબીહા સતેજ; પ્રામાણિક 9 ગર્લ
નાબરા શિખર; દુર્લભ; કિંમતી 9 ગર્લ
નાગિઆ બચાવેલું 5 ગર્લ
નકિયા શુદ્ધ; શુદ્ધ; સ્વચ્છ 4 ગર્લ
નરમીન એક ફૂલ; નાજુક; નરમ; મુલાયમ; નમ્ર 6 ગર્લ
નસ્ર મદદનીશ 8 ગર્લ
નગીના રત્ન 1 ગર્લ
નૈફાહ તે એક મશહૂર મહિલાનું નામ હતું જેને લોકો તેની દયા અને ઉદારતા માટે ચાહતા હતા, લોકોએ વિવિધ બાબતોમાં તેની સલાહ લીધી. 3 ગર્લ
નશા ખુશ્બુ; અત્તર 7 ગર્લ
નશિતા મહેનતુ અને જીવનભર 9 ગર્લ
નિલોફર કમળ; કમળનું ફૂલ; એક ફૂલ 4 ગર્લ
નોયા એક કે જે સુંદર રીતે સજ્જ છે 1 ગર્લ
Nabeela (નાબીલા) Noble 22 ગર્લ
નાડા ઝાકળ; ઉદારતા; દાનશીલતા 11 ગર્લ
નાફેસા એક કિંમતી વસ્તુ; રત્ન; રાજકુમારી; શુદ્ધ; શિષ્ટ; ઉત્કૃષ્ટ 1 ગર્લ
નાજીદા બેજવાબદાર વ્યક્તિ 3 ગર્લ
નાજીહા શુદ્ધ; પ્રામાણિક; સફળ; આબાદ 7 ગર્લ
નાતીકા એક વાણી સાથે સંપન્ન 8 ગર્લ
નાઝ્લી નાજુક; મહિલા 8 ગર્લ
નુદ્રત અનન્ય 6 ગર્લ
નુજ્હા આનંદી સફર; પર્યટન બિંદુ 7 ગર્લ
નાફિયા લાભકારક; ફાયદાકારક 22 ગર્લ
નીલા વિજેતા; પ્રાપ્ત કરનાર 7 ગર્લ
નાઈલાહ કઈંક ખાસ; હસ્તગત કરનાર; મેળવનાર; જે સફળ થાય છે 1 ગર્લ
નાજિરા પસંદ; સમાન; મળતું; નિરીક્ષક; અવેક્ષક 7 ગર્લ
નજલા મોટી નેત્રો વાળું 11 ગર્લ
નાજ્વા ગુપ્ત બાબત; ગુપ્ત વાતચીત 4 ગર્લ
નાયીલા નાઇલ નદીની રાણી 8 ગર્લ
નય્યારા ચળકતી; રોશન 4 ગર્લ
નિય્યત હેતુ; નિશ્ચય 4 ગર્લ
નૂરા રોશની; પ્રકાશિત કરવું 9 ગર્લ
નૌફ એક પર્વત પરનું ઉચ્ચ સ્થાન 2 ગર્લ
નજીફા શુદ્ધ; ચોખ્ખું; સાફ; પાક 3 ગર્લ
નાજીદાહ હિંમત; અનુગામી; સહાય 3 ગર્લ
નાફાય જેનો લાભ થાય છે 2 ગર્લ
નાફ્લાહ અધિશેષ; વધારે પડતું 6 ગર્લ
નામ ભેટ; વર્તમાન; રહેમત; અહેસાન 11 ગર્લ
નાકિબાહ નેતા; સરદાર; મુખ્ય 8 ગર્લ
નાર્જીસ નર્ગિસનું ફૂલ કે તેનો છોડ 8 ગર્લ
નસીબ દોષ; ઉમદા; સંબંધી 1 ગર્લ
નાસ્માહ સમીર 2 ગર્લ
નજિઆહ સાથી; વિજયી 5 ગર્લ
નાઝો સરસ; રમતિયાળ અથવા કાલ્પનિક 2 ગર્લ
નીદા બોલાવવું 2 ગર્લ
નીહાદ ઉંચાઈ; ઉભા થવું; અવાજ; પ્રકૃતિ; મન; હૃદય; ઠરાવ 9 ગર્લ
નોર્હન પ્રકાશ 7 ગર્લ
નોશિન મનોહર વસ્તુ; પ્યારું; સુખદ; સ્વપ્ન 8 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 365