ણ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ણ' થી શરૂ થતા 365, મુસ્લિમ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 365
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
નાફી અનુકૂળ 22 ગર્લ
નાજ઼ ગર્વ; લાવણ્ય; યુવાન; સૌમ્ય; હાવભાવ 6 ગર્લ
નાબા સૂર; મશહૂર; સારું; પાક 9 ગર્લ
નાડા ઝાકળ; ઉદારતા; દાનશીલતા 11 ગર્લ
નાદા ઝાકળ; ઉદારતા; દાનશીલતા 3 ગર્લ
નાફીઃ લાભકારક 3 ગર્લ
નિદા એક અપ્સરા 2 ગર્લ
નૈલા હસ્તગત કરનાર; પ્રાપ્ત 1 ગર્લ
નેમા આશીર્વાદ; સુખદ જીવન જીવો; એક સાથે સંબંધિત 2 ગર્લ
નૈન આંખ 2 ગર્લ
નીર ચળકતી; મહાન 7 ગર્લ
નાજા સફળ 8 ગર્લ
નાજી રક્ષક; સલામત 8 ગર્લ
નામ ભેટ; વર્તમાન; રહેમત; અહેસાન 11 ગર્લ
નાકા શુદ્ધતા; શુદ્ધિકરણ; સ્પષ્ટતા 6 ગર્લ
નશા ખુશ્બુ; અત્તર 7 ગર્લ
નૌરા પ્રકાશ; ફૂલ 1 ગર્લ
નવા સૂર; મશહૂર; સારું; પાક 11 ગર્લ
નાઝો સરસ; રમતિયાળ અથવા કાલ્પનિક 2 ગર્લ
નેદા અવાજ; પોકાર 6 ગર્લ
નીમા શ્રીમંત પરિવારમાં જન્મ , કબીરના માતા; સમાયોજિત કરવા માટે; માપી લેવું ; લઘુ; નાના 2 ગર્લ
નિદા ઊંઘ; રાત 1 ગર્લ
નીદા બોલાવવું 2 ગર્લ
નિગ નઝર; દ્રષ્ટી 22 ગર્લ
નીહા ઝાકળનું ટીપું; તેની ભૂમિકા માટે તારીફ; પ્રિય; વરસાદ; તેજસ્વી; તોફાની 5 ગર્લ
નિસા રાત; સ્ત્રીઓ; સ્વપ્ન 7 ગર્લ
નૂની ઝડપી 4 ગર્લ
નૂર પ્રકાશ; ફરિસ્તા 8 ગર્લ
નૂરા રોશની; પ્રકાશિત કરવું 9 ગર્લ
નોશી મનોરમ 11 ગર્લ
નૌફ એક પર્વત પરનું ઉચ્ચ સ્થાન 2 ગર્લ
નોયા એક કે જે સુંદર રીતે સજ્જ છે 1 ગર્લ
નુહા શાણપણ; મન 8 ગર્લ
નુહાં શાણપણ; મન 9 ગર્લ
નુમા સુંદર અને સુખદ 4 ગર્લ
નુર રોશની; પ્રકાશિત કરવું 9 ગર્લ
નીલા વિજેતા; પ્રાપ્ત કરનાર 7 ગર્લ
નગ્મા નાગદેવતા; ગીત; ધૂન અથવા એક રાગ 9 ગર્લ
નૈન્ઝા બે નેત્રો 11 ગર્લ
નાજ્વા ગુપ્ત બાબત; ગુપ્ત વાતચીત 4 ગર્લ
નાજ્ય આશાવાદી અને આશાથી ભરેલી; આકાશ; રાણી 6 ગર્લ
નમ્ર સ્વાદિષ્ટ પાણી 2 ગર્લ
નસ્ર મદદનીશ 8 ગર્લ
નાસ્યા શુદ્ધ; શુદ્ધ; સૌથી સુંદર એક; સુધારક; સલાહકાર 6 ગર્લ
નાવ્ફા વધુ; અધિશેષ; શક્તિ 9 ગર્લ
નાઝ્લી નાજુક; મહિલા 8 ગર્લ
નાઝ્ય સલામત; મનોરમ 3 ગર્લ
નીદ્ડા ઉદાર; એક ખજાનોની સાથે; સ્થિર; સખત મહેનત 5 ગર્લ
નીજ્હું રાત્રે 8 ગર્લ
નીમ્ર નરમ; સિંહ 1 ગર્લ
નિસ્સા મહિલા જેવું 8 ગર્લ
નુદ્ર દુર્લભતા; અનિશ્ચિતતા 22 ગર્લ
નુજ્હા આનંદી સફર; પર્યટન બિંદુ 7 ગર્લ
નાસીમાં પ્રમુખ; નસીમનું મહિલા સંસ્કરણ; હલકી વાયુ; સૌમ્ય 22 ગર્લ
નાજિરા પસંદ; સમાન; મળતું; નિરીક્ષક; અવેક્ષક 7 ગર્લ
નાબહા ખ્યાતિ; ઉદાર ચારિત્ર્ય; બુદ્ધિશાળી 9 ગર્લ
નાબીહા સતેજ; પ્રામાણિક 9 ગર્લ
Nabeela (નાબીલા) Noble 22 ગર્લ
નાબિસા આકાશ; હંમેશા નવું 2 ગર્લ
નાબીહા સતેજ; પ્રામાણિક 8 ગર્લ
Nabila (નાબીલા) Noble 3 ગર્લ
નાબરા શિખર; દુર્લભ; કિંમતી 9 ગર્લ
નાદેશ નદીઓન દેવતા; મહાસાગર; આશા 6 ગર્લ
નાધિમાં નજીકનો મિત્ર 6 ગર્લ
નદિયા પ્રારંભ કરવું; અગ્ર ; કાળું; ઉદાર 2 ગર્લ
નાદીદા હરીફ; બરાબર 6 ગર્લ
નદીમાં એક ઘનિષ્ઠ મિત્ર; સાથી 6 ગર્લ
નાદિરા શિખર 11 ગર્લ
નાદિયા શરૂઆત; પ્રથમ; કાળું 9 ગર્લ
નાદર દુર્લભ; અનન્ય 2 ગર્લ
નાદયા પ્રારંભ કરવું; અગ્ર ; કાળું; ઉદાર 9 ગર્લ
નઈમા રહેમત; સુખદ જીવન જીવો; એક સાથે સંબંધિત 3 ગર્લ
નાફાય જેનો લાભ થાય છે 2 ગર્લ
નાફેસા એક કિંમતી વસ્તુ; રત્ન; રાજકુમારી; શુદ્ધ; શિષ્ટ; ઉત્કૃષ્ટ 1 ગર્લ
નાફેસા પ્રેમ 8 ગર્લ
નાફિયા લાભકારક; ફાયદાકારક 22 ગર્લ
નફીસા એક કિંમતી વસ્તુ; રત્ન; રાજકુમારી; શુદ્ધ; શિષ્ટ; ઉત્કૃષ્ટ 5 ગર્લ
નાગિન કિંમતી પત્થરો; વીટી; આભૂષણ 1 ગર્લ
નાઘિન મોતી 9 ગર્લ
નાઘમાં રાગ; ગીત 8 ગર્લ
નાગિઆ બચાવેલું 5 ગર્લ
નગીના રત્ન 1 ગર્લ
નહલ નાના છોડ 9 ગર્લ
નાહર દિવસ 6 ગર્લ
નાહિદ માનનીય; ઉદારતા 1 ગર્લ
નહિદા સુંદર 11 ગર્લ
નહીદા સુંદર 1 ગર્લ
નહીયા જે સલાહ આપે છે; સલાહકાર 4 ગર્લ
નહીઝા ઉચ્ચ; મહેનતુ 5 ગર્લ
નાહલા પાણી પીવું 9 ગર્લ
નૈફાહ તે એક મશહૂર મહિલાનું નામ હતું જેને લોકો તેની દયા અને ઉદારતા માટે ચાહતા હતા, લોકોએ વિવિધ બાબતોમાં તેની સલાહ લીધી. 3 ગર્લ
નૈલાહ , નીલા કંઈક વિશેષ; હસ્તગત કરનાર; પ્રાપ્તકર્તા;જે સફળ થાય છે 1 ગર્લ
નૈમાહ , નીમા આરામ; સુખસુવિધા; પ્રેમ; શાંતિ; સુખી, સુખી જીવન જીવે છે 3 ગર્લ
નજાહ સફળ; શુધ્ધતા; નૈતિકતા; સદ્ભાવના 8 ગર્લ
નજફ ઇરાકમાં શહેર 5 ગર્લ
નજાત બચાવ; પ્રકાશન; સલામતી 1 ગર્લ
નાજિયા આશાવાદી અને આશાથી ભરેલી; આકાશ; રાણી 8 ગર્લ
નાજીબા ઉમદા; ખૂબ ઉત્તમ; ઉદાર; વિશેષ 1 ગર્લ
નાજીદા બેજવાબદાર વ્યક્તિ 3 ગર્લ
નાજીહા શુદ્ધ; પ્રામાણિક; સફળ; આબાદ 7 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 365