મ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'મ' થી શરૂ થતા 384, મુસ્લિમ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 384
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
મરયમ અદ્ભુત મહિલાઓ; ફૂલો; પ્રિય 8 ગર્લ
મુનીઝા ચોખ્ખું; શુધ્ધ 4 ગર્લ
મલ્લિકા ચમેલી; માળા; રાણી; દીકરી 5 ગર્લ
મેહ્નાઝ ચંદ્રની જેમ ગર્વિત 4 ગર્લ
મેહરીન પ્રેમાળ પ્રકૃતિ 5 ગર્લ
મીનલ એક કિંમતી રત્ન; પથ્થર 22 ગર્લ
મહામ સંપૂર્ણ ચંદ્ર 9 ગર્લ
માહિર ખુબ જ કુશળ; નિષ્ણાત; ઝડપી; પ્રતિભાશાળી; શક્તિશાળી 6 ગર્લ
માસીરા સારા કાર્યો કરનાર 7 ગર્લ
મિન્નત રહેમત; દયા; તરફેણ; ભેટ 8 ગર્લ
મેહ્જબિન ચંદ્ર જેવું સરસ ; પ્રિય વ્યક્તિ 9 ગર્લ
મિશા આજીવન માટે ખુશ 5 ગર્લ
મોહસીના ન્યાય પારાયણ 7 ગર્લ
મહ્રિન સૂર્યની જેમ અદભૂત અને સુંદર 1 ગર્લ
મીજા ચોથનો ચંદ્ર 5 ગર્લ
મુબીના જે કંઈક પ્રકાશિત કરે છે; દેખાય છે; એક જે પ્રકાશિત કરે છે; સમતલ જમીન 6 ગર્લ
મિન્હા ભેટ 9 ગર્લ
મિરલ ઝળહળતો સમુદ્ર; સ્વતંત્ર 8 ગર્લ
મૈરીન સૂર્યની જેમ અદભૂત અને સુંદર 8 ગર્લ
મદીહા પ્રશંસનીય 9 ગર્લ
મહનૂર ચંદ્રનું તેજ; ચંદ્રની રોશની 3 ગર્લ
મેહરુનિસા સુંદર મહિલા 9 ગર્લ
મર્જિયા સ્વીકૃત; સુખી; એક 3 ગર્લ
મરૂફા પ્રસિદ્ધ; જાણીતું; મશહૂર 6 ગર્લ
મહ્વીશ ચંદ્રની જેમ સુંદર 9 ગર્લ
મૈમૂના શુભ; ધન્ય 9 ગર્લ
માન્સૂરા સહાય કરવા માટે; વિજયી 6 ગર્લ
માવીશા જીવનનો રહેમત 1 ગર્લ
મલિહા બળવાન; સુંદર; નમકીન અથવા સુશોભિત અથવા ભૂરો રંગ; સુખદ ; ચાલાક; તાર્કિક 8 ગર્લ
મયેશા આજીવન માટે ખુશ 3 ગર્લ
મેહરિશ અદ્ભુત ગંધ (મહેક) 8 ગર્લ
મુફીઃ આજ્ઞાકારી; સુસંગત 4 ગર્લ
મેહરૂન નિસા મહિલાઓનો સુરજ 5 ગર્લ
મિસા ગર્વ સાથે ચાલવું; લહેરાતી ચાલ; સરસ 7 ગર્લ
મરયમ ઈસાની માતા એ.એસ. 1 ગર્લ
મુફિદા ઉપયોગી; સહાયક; લાભકારક; ફાયદાકારક 9 ગર્લ
માબ તે જગ્યા જ્યાં કોઈ પાછો આવે છે 8 ગર્લ
મહદીયા અલ્લાહ દ્વારા માર્ગદર્શન 7 ગર્લ
મહ્વીશ ચંદ્રની જેમ સુંદર 8 ગર્લ
મારીહા ખુશ; ખુશખુશાલ 5 ગર્લ
મરિયન શુદ્ધતા 9 ગર્લ
માસૂમા નિર્દોષ 5 ગર્લ
મેહના વાદળ 5 ગર્લ
મજના તે મેઘ કે વરસાદ વહન કરે છે 3 ગર્લ
મહક મધુર સુવાસ; મધુર સુગંધ; આભા; સુગંધ 2 ગર્લ
મહ્વિન સૂર્યપ્રકાશ 5 ગર્લ
મરીં અદ્ભુત મહિલાઓ; ફૂલો; પ્રિય 1 ગર્લ
મહરોશ ચંદ્રનો ટુકડો; સુખદ 1 ગર્લ
મહ્રુખ ચંદ્ર જેવો ચહેરો; સરસ 8 ગર્લ
મશિયા તમન્ના; ઇચ્છા; (અલ્લાહ) 6 ગર્લ
માંઝીયાહ શ્રેષ્ઠતા; યોગ્યતા; ગુણવત્તા 11 ગર્લ
મુઇજ્જા બુલંદ; ઉચ્ચ; મજબૂત; એનાયત કરાયો હતો; સશક્તિકરણ 6 ગર્લ
મુનીરા રોશન કરવા વાળું; પ્રકાશ રેડવો; તેજસ્વી અને ચમકદાર 5 ગર્લ
મુનીજે સૌભાગ્ય લાનાર 7 ગર્લ
મુસ્ફીરહ તેજસ્વી ચહેરો 5 ગર્લ
મહલા બેજવાબદાર વ્યક્તિ 9 ગર્લ
મલિકા ફરિસ્તા; પ્રેમી; પ્રેમાળ 3 ગર્લ
મારીયાહ સોનેરી રંગ 3 ગર્લ
માર્જન પરવાળું 3 ગર્લ
માજનહ યશસ્વી 9 ગર્લ
મોહિદીન ભરોસા માટે પાત્ર 1 ગર્લ
મુબશીરહ સારા સમાચાર 1 ગર્લ
મુનીર રોશન કરવા વાળું; પ્રકાશ રેડવો; તેજસ્વી અને ચમકદાર 4 ગર્લ
મહ જબીન સરસ; ચંદ્ર જેવું લલાટ 4 ગર્લ
મહ્નાઝ ચંદ્રનો મહિમા 9 ગર્લ
મહરોજ જેનો ચંદ્ર જેવો ચહેરો છે 9 ગર્લ
મૈદા સુંદર 1 ગર્લ
મજદા મહિમા; સન્માન; ઉદાર ચારિત્ર્ય 11 ગર્લ
મલિકા પુત્રી; રાણી; માલિક; ફૂલનો હાર 3 ગર્લ
મલકા રાણી 11 ગર્લ
મકબૂલા સ્વીકૃત; પ્રવેશ આપ્યો; મંજૂર 4 ગર્લ
માર્યા પ્યારું; સુંદર; પયગંબર મુહમ્મદની પત્ની માંથી એક; શુધ્ધતા 22 ગર્લ
માય અંગ્રેજી વર્ષનો પાંચમો મહિનો; જૂનું અરબી નામ; માયા; વાસ્તુકાર 3 ગર્લ
મૈમૂના , માય્મુનાહ શુભ; ધન્ય 6 ગર્લ
મજીદા ભવ્ય; પ્રશંસનીય 9 ગર્લ
મેહેરૂન આકર્ષક 3 ગર્લ
મિસમ હસતું; ખુશ 1 ગર્લ
મુફ્તીયાત સહાયક; રહેમત 9 ગર્લ
મુનીબા સરસ; અલ્લાહ સાથે પરામર્શ; અલ્લાહ તરફ આગળ વધ્યો 6 ગર્લ
મલિકા પુત્રી; રાણી; માલિક; ગજરા; ચમેલી; માદક દ્રવ્ય 2 ગર્લ
મનલ પ્રાપ્તિ; સિદ્ધિ; એક પક્ષી 5 ગર્લ
મહુમ ચાંદની 2 ગર્લ
મૈસરહ સરળતા; આરામ; ધન; પર્યાપ્તતા 7 ગર્લ
મૈઝાહ સમજદાર 4 ગર્લ
માંમૂના ભરોસાપાત્ર; પ્રામાણિક 9 ગર્લ
માંનાહીલ તાજા પાણીનું ઝરણું 4 ગર્લ
મારવા ખુશ્બુદાર છોડ; અલ મારવા શહેર મક્કાની ટેકરીઓમાંથી એક છે 2 ગર્લ
માય્સા ગર્વ સાથે ચાલવું; લહેરાતું ચાલવું 5 ગર્લ
માય્સમ સુંદર 9 ગર્લ
માંઝીન સત્ય નામ; વરસાદ 9 ગર્લ
માજનીં સોનાની ઝગમગાટ 6 ગર્લ
Memoona (મેમૂના) Gleefulness 4 ગર્લ
મીરહ જોગવાઈઓ; પુરવઠા 4 ગર્લ
મીશાલ્લ પ્રકાશ; સરસ; આકર્ષક 11 ગર્લ
મોમીના વફાદાર; સત્ય પર ભરોસો રાખવો 11 ગર્લ
મોસીયા વિશ્વનો વિકાસ કરનાર 1 ગર્લ
મુઆજહ હદીસનો તૌસીફી 7 ગર્લ
મુઅજ્જમા ઉચ્ચ; માનનીય 3 ગર્લ
મુર્શીદાહ માર્ગદર્શન 11 ગર્લ
મુજાયનઃ આભૂષણ 1 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 384