મ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'મ' થી શરૂ થતા 384, મુસ્લિમ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 384
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
માબ તે જગ્યા જ્યાં કોઈ પાછો આવે છે 8 ગર્લ
માદા અંતિમ બિંદુ; જથ્થો 1 ગર્લ
મહ ચંદ્ર 4 ગર્લ
મહા મોટી આંખો; ચંદ્ર જેવા 5 ગર્લ
મૈદા સુંદર 1 ગર્લ
મીર પ્યારું; મૈત્રીપૂર્ણ; પ્રશંસનીય; અનન્ય 6 ગર્લ
મીસ ગર્વ 6 ગર્લ
મિસા ગર્વ સાથે ચાલવું; લહેરાતી ચાલ; સરસ 7 ગર્લ
મીસા ગૌરવ સાથે ચાલવું; લહેરાતી ચાલ; સુંદર 8 ગર્લ
મીશા ગૌરવ સાથે ચાલવું; લહેરાતી ચાલ; સુંદર 6 ગર્લ
મંશા ઇચ્છા 2 ગર્લ
મરીં અદ્ભુત મહિલાઓ; ફૂલો; પ્રિય 1 ગર્લ
માસ અલમાસ માટે; હીરા 6 ગર્લ
મૌરા કડવું 9 ગર્લ
માય અંગ્રેજી વર્ષનો પાંચમો મહિનો; જૂનું અરબી નામ; માયા; વાસ્તુકાર 3 ગર્લ
મિમ અરબી અક્ષરો એમ, મીમ 9 ગર્લ
મીના કિંમતી વાદળી પથ્થર; માછલી; રતન 2 ગર્લ
મીજા ચોથનો ચંદ્ર 5 ગર્લ
મીધા તારીફ 9 ગર્લ
મીના કિંમતી વાદળી પથ્થર; માછલી; રતન 1 ગર્લ
મિશા આજીવન માટે ખુશ 5 ગર્લ
મીશું વફાદાર; પ્રામાણિક 7 ગર્લ
મોચા ચોકલેટી સ્વાદિષ્ટ કોફી 22 ગર્લ
મોંના શાંત 1 ગર્લ
મુફીઃ આજ્ઞાકારી; સુસંગત 4 ગર્લ
મૂકી મશહૂર લોક વાર્તા નાયિકા 1 ગર્લ
મુના ઇચ્છા; તમન્ના 4 ગર્લ
મહ્સા ચંદ્રની જેમ 6 ગર્લ
મજ્હા બદદ્રની લડાઇમાં ભાગ લેનાર એક સાહેબીનું નામ 6 ગર્લ
માર્યા પ્યારું; સુંદર; પયગંબર મુહમ્મદની પત્ની માંથી એક; શુધ્ધતા 22 ગર્લ
માય્સા ગર્વ સાથે ચાલવું; લહેરાતું ચાલવું 5 ગર્લ
મય્સા ગર્વ સાથે ચાલવું; લહેરાતું ચાલવું 6 ગર્લ
મેર્વા મકકાનો એક પર્વત 6 ગર્લ
મિન્હા ભેટ 9 ગર્લ
મીર્ફા સ્મિત 11 ગર્લ
મોહ્ગા ખુશીની રોશની 8 ગર્લ
મુહ્જા હૃદયનું રક્ત; ભાવના 8 ગર્લ
મુસ્ન વરસાદ; વાદળ 4 ગર્લ
માનલ પક્ષી 6 ગર્લ
મારિયા પ્યારું; સુંદર; પયગંબર મુહમ્મદની પત્ની માંથી એક; શુધ્ધતા 5 ગર્લ
મદીહા પ્રશંસનીય 1 ગર્લ
માધીએ પ્રશંસનીય 9 ગર્લ
મદિઅ પ્રશંસનીય 1 ગર્લ
મદીહા પ્રશંસનીય 9 ગર્લ
મદીના સૌંદર્યની ભૂમિ 6 ગર્લ
મહલા બેજવાબદાર વ્યક્તિ 9 ગર્લ
મહામ સંપૂર્ણ ચંદ્ર 9 ગર્લ
માહિર ખુબ જ કુશળ; નિષ્ણાત; ઝડપી; પ્રતિભાશાળી; શક્તિશાળી 6 ગર્લ
મહીને પૃથ્વી; મહાન; ચંદ્ર સંબંધિત 5 ગર્લ
મહલા સહનશીલ 9 ગર્લ
મહુઆ એક નશીલુ ફૂલ 8 ગર્લ
મહુમ ચાંદની 2 ગર્લ
મૈલીહા સરસ ઘાટા રંગનું 8 ગર્લ
મૈમાંના અધિકાર; જમણી બાજુ 7 ગર્લ
મૈમૂના શુભ; ધન્ય 9 ગર્લ
મૈસૂર સરળતા; સફળ; સદભાગ્ય 1 ગર્લ
મૈઝાહ સમજદાર 4 ગર્લ
મજદા મહિમા; સન્માન; ઉદાર ચારિત્ર્ય 11 ગર્લ
મજીદા ભવ્ય; પ્રશંસનીય 3 ગર્લ
મજીદા ભવ્ય; પ્રશંસનીય 2 ગર્લ
મકીના સક્ષમ 22 ગર્લ
માલધ સલામતી; આશ્રય 3 ગર્લ
મલહા સૌંદર્ય; રહેમત; લાવણ્ય 9 ગર્લ
મલિકા ફરિસ્તા; પ્રેમી; પ્રેમાળ 3 ગર્લ
માલક ફરિસ્તા 11 ગર્લ
મલીહા બળવાન; સુંદર; નમકીન અથવા સુશોભિત અથવા ભૂરો રંગ; સુખદ ; ચાલાક; તાર્કિક 9 ગર્લ
મલિકા પુત્રી; રાણી; માલિક; ફૂલનો હાર 3 ગર્લ
મલહા અલ્લાહનું નામ 8 ગર્લ
મલિહા બળવાન; સુંદર; નમકીન અથવા સુશોભિત અથવા ભૂરો રંગ; સુખદ ; ચાલાક; તાર્કિક 8 ગર્લ
મલિકા પુત્રી; રાણી; માલિક; ગજરા; ચમેલી; માદક દ્રવ્ય 2 ગર્લ
મલકા રાણી 11 ગર્લ
માંમૂના ભરોસાપાત્ર; પ્રામાણિક 9 ગર્લ
મમતા મૂલ્ય ખજાનો; મહેક; પવન; પરમ દ્વારા ધન્ય 3 ગર્લ
મનાલ પ્રાપ્તિ; સિદ્ધિ; એક પક્ષી 6 ગર્લ
મનાર માર્ગદર્શક રોશની; રોશની ગૃહ 3 ગર્લ
માનબ અંશ 4 ગર્લ
મનલ પ્રાપ્તિ; સિદ્ધિ; એક પક્ષી 5 ગર્લ
માનાર માર્ગદર્શક રોશની; રોશની ગૃહ 2 ગર્લ
મનર રીતભાતનો મેળો: પ્રકાશ ગૃહ 3 ગર્લ
મંડલ ખુશ્બુદાર લાકડું 9 ગર્લ
મનહ અલ્લાહની ભેટ 1 ગર્લ
મંઝૂર ની મંજૂરી; પસંદ 4 ગર્લ
મરામ ઈચ્છા ; હેતુ; મહાપ્રાણ 2 ગર્લ
માંરબ તમન્ના; અરમાન; હેતુ; ઉપયોગ 8 ગર્લ
મરહ સુખ; આનંદ 5 ગર્લ
મારિયા પ્યારું; સુંદર; પયગંબર મુહમ્મદની પત્ની માંથી એક; શુધ્ધતા 6 ગર્લ
મારીબ ઇચ્છા 7 ગર્લ
મારીહા ખુશ; ખુશખુશાલ 5 ગર્લ
મારિયા પ્યારું; સુંદર; પયગંબર મુહમ્મદની પત્ની માંથી એક; શુધ્ધતા 4 ગર્લ
મરૂફા પ્રસિદ્ધ; જાણીતું; મશહૂર 6 ગર્લ
મારૂફ પ્રખ્યાત; જાણીતું; વિખ્યાત; મશહુર 11 ગર્લ
મારવા ખુશ્બુદાર છોડ; અલ મારવા શહેર મક્કાની ટેકરીઓમાંથી એક છે 2 ગર્લ
મશાલ પ્રકાશ; તેજસ્વી 1 ગર્લ
માશેલ પ્રકાશ 22 ગર્લ
મશિયા તમન્ના; ઇચ્છા; (અલ્લાહ) 6 ગર્લ
માસીરા સારા કાર્યો કરનાર 7 ગર્લ
માંસૂદા સુખી; શુભેચ્છા 5 ગર્લ
માસૂમા નિર્દોષ 5 ગર્લ
માંસૂન સલામતી; સારી રીતે સંરક્ષિત 5 ગર્લ
માતીના મજબૂત; નક્કર 22 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 384