મ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'મ' થી શરૂ થતા 384, મુસ્લિમ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 384
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
માદા અંતિમ બિંદુ; જથ્થો 1 ગર્લ
મદીહા પ્રશંસનીય 1 ગર્લ
મદિઅ પ્રશંસનીય 1 ગર્લ
મહ્નીરહ પહેલા એક દંપતીનો જન્મ થયો 1 ગર્લ
મહ્રિન સૂર્યની જેમ અદભૂત અને સુંદર 1 ગર્લ
મહરોશ ચંદ્રનો ટુકડો; સુખદ 1 ગર્લ
મૈદા સુંદર 1 ગર્લ
મૈસૂર સરળતા; સફળ; સદભાગ્ય 1 ગર્લ
માંજીદાહ ભવ્ય; ઉમદા; માનનીય 1 ગર્લ
માંલીકાહ રાણી 1 ગર્લ
મનહ અલ્લાહની ભેટ 1 ગર્લ
મરીં અદ્ભુત મહિલાઓ; ફૂલો; પ્રિય 1 ગર્લ
મર્મર આરસ 1 ગર્લ
મારવાહ મક્કામાં એક પર્વત (અલ-સફા અને અલ-મારવાહ) 1 ગર્લ
મરયમ ઈસાની માતા એ.એસ. 1 ગર્લ
મશાલ પ્રકાશ; તેજસ્વી 1 ગર્લ
માવીશા જીવનનો રહેમત 1 ગર્લ
માંવાદ્દાહ સ્નેહ; પ્રેમ; મિત્રતા 1 ગર્લ
માય્સન સિતારો 1 ગર્લ
મેંદીના સાઉદી અરેબીયાનું એક પાક શહેર 1 ગર્લ
મેહરાજ સરસ યુવતી 1 ગર્લ
મેહરુનિસા લાભકારક 1 ગર્લ
મેનાલ જન્નતનું વિશેષ ફૂલ 1 ગર્લ
મેનની 1 ગર્લ
મેર્સીહા સૌથી સુંદર 1 ગર્લ
મીધાત વખાણ; તારીફ 1 ગર્લ
મીના કિંમતી વાદળી પથ્થર; માછલી; રતન 1 ગર્લ
મિસાલ ઉદાહરણ; નકલ; મશાલ; પ્રકાશ; હળવું; તેજસ્વી; ઝળહળતો 1 ગર્લ
મિસમ હસતું; ખુશ 1 ગર્લ
મોહિદીન ભરોસા માટે પાત્ર 1 ગર્લ
મોસીયા વિશ્વનો વિકાસ કરનાર 1 ગર્લ
મોંના શાંત 1 ગર્લ
મોનિઆ એક શસ્ત્ર; સ્વપ્ન સત્ય પડવું 1 ગર્લ
મોઉંનીરા તે ચમકતી છે 1 ગર્લ
મુબશીરહ સારા સમાચાર 1 ગર્લ
મુહારીબા લડવૈયા; એક જે ફસાઇ જાય છે 1 ગર્લ
મુહીબ્બાહ મનોરમ 1 ગર્લ
મૂકી મશહૂર લોક વાર્તા નાયિકા 1 ગર્લ
મુનાવર તેજસ્વી 1 ગર્લ
મુજાયનઃ આભૂષણ 1 ગર્લ
મહુમ ચાંદની 2 ગર્લ
મજીદા ભવ્ય; પ્રશંસનીય 2 ગર્લ
માંલાકાહ પ્રતિભા 2 ગર્લ
મલિકા પુત્રી; રાણી; માલિક; ગજરા; ચમેલી; માદક દ્રવ્ય 2 ગર્લ
માનાર માર્ગદર્શક રોશની; રોશની ગૃહ 2 ગર્લ
મંશા ઇચ્છા 2 ગર્લ
મરામ ઈચ્છા ; હેતુ; મહાપ્રાણ 2 ગર્લ
મારવા ખુશ્બુદાર છોડ; અલ મારવા શહેર મક્કાની ટેકરીઓમાંથી એક છે 2 ગર્લ
માવાદ્દા મિત્રતા; આત્મીયતા 2 ગર્લ
મવાર ગુલાબનું ફૂલ 2 ગર્લ
મીના કિંમતી વાદળી પથ્થર; માછલી; રતન 2 ગર્લ
મહક મધુર સુવાસ; મધુર સુગંધ; આભા; સુગંધ 2 ગર્લ
મુજીબા જવાબ આપનાર; પ્રતિવાદી 2 ગર્લ
મુરુજ ઘાસના મેદાનો 2 ગર્લ
મહ નૂર ચંદ્રનું તેજ; ચંદ્રની રોશની 3 ગર્લ
મહબૂબા પ્રેમિકા; સ્નેહી 3 ગર્લ
મહફુજાહ રક્ષિત 3 ગર્લ
મહનૂર ચંદ્રનું તેજ; ચંદ્રની રોશની 3 ગર્લ
મહ્પરહ ચંદ્રનો ટુકડો 3 ગર્લ
મહ્વુશ ચંદ્રની જેમ સુંદર 3 ગર્લ
મજીદા ભવ્ય; પ્રશંસનીય 3 ગર્લ
મકારીમ સારા અને માનનીય પાત્રનું 3 ગર્લ
માલધ સલામતી; આશ્રય 3 ગર્લ
મલિકા ફરિસ્તા; પ્રેમી; પ્રેમાળ 3 ગર્લ
મલિકા પુત્રી; રાણી; માલિક; ફૂલનો હાર 3 ગર્લ
મમતા મૂલ્ય ખજાનો; મહેક; પવન; પરમ દ્વારા ધન્ય 3 ગર્લ
મનાર માર્ગદર્શક રોશની; રોશની ગૃહ 3 ગર્લ
મનર રીતભાતનો મેળો: પ્રકાશ ગૃહ 3 ગર્લ
મકબૂલાહ ભૂતકાળની એક મશહૂર મહિલા 3 ગર્લ
મારીયાહ સોનેરી રંગ 3 ગર્લ
માર્જન પરવાળું 3 ગર્લ
માર્જનાહ કિંમતી પત્થરો 3 ગર્લ
માર્જની પરવાળા નો રંગ 3 ગર્લ
મરકૂમ લેખક; કલ્પના; સારી રીતે વ્યાખ્યાયિત 3 ગર્લ
મર્જિયા સ્વીકૃત; સુખી; એક 3 ગર્લ
મશ્હુદા વર્તમાન; પ્રગટ 3 ગર્લ
મશૂદાહ સાબિતી 3 ગર્લ
માંસ્તુરા રક્ષિત 3 ગર્લ
માંવારા શ્રેષ્ઠતર 3 ગર્લ
માંવ્હીબા ક્ષમતાઓ 3 ગર્લ
માંવ્સૂફા વર્ણન લાયક 3 ગર્લ
માય અંગ્રેજી વર્ષનો પાંચમો મહિનો; જૂનું અરબી નામ; માયા; વાસ્તુકાર 3 ગર્લ
માય્સૂન સુંદર ચહેરો અને શરીરનું 3 ગર્લ
માય્યાસાહ ગર્વિત ચાલ સાથે ચાલવું 3 ગર્લ
મેહેરૂન આકર્ષક 3 ગર્લ
મેરાબ રાજા શાઉલની મોટી પુત્રી 3 ગર્લ
મીનુયારા 3 ગર્લ
મિશેલ પ્રકાશ 3 ગર્લ
મોનેર ચમકદાર પ્રકાશ; નિર્દેશક પ્રકાશ 3 ગર્લ
મુઅજ્જમા ઉચ્ચ; માનનીય 3 ગર્લ
મુબશ્શારા સારા સમાચાર આપનારા 3 ગર્લ
મુબસ્સીરહ એક જે ટિપ્પણી કરે છે 3 ગર્લ
મુહ્સીનાહ સેવાભાવી અને દયાળુ 3 ગર્લ
મુએદા સુધારક; શિક્ષક; મુ નું મહિલા સંસ્કરણ 3 ગર્લ
મુખ્લીસાહ સમર્પિત; વિશ્વાસુ 3 ગર્લ
મુલાય્કા મલાક્કાનું નાનું સ્વરૂપ; પરિ 3 ગર્લ
મુનીરહ ભવ્ય; નૂરની તેજ ચમક; ચમકતી; પ્રજ્વલિત; પ્રગટાવવામાં 3 ગર્લ
મુનીજા ચોખ્ખું; શુધ્ધ 3 ગર્લ
મુક્બલાહ હદીસનો તૌસીફી 3 ગર્લ
મજના તે મેઘ કે વરસાદ વહન કરે છે 3 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 384