મ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'મ' થી શરૂ થતા 384, મુસ્લિમ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 384
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
મયેશા આજીવન માટે ખુશ 3 ગર્લ
મૈરીન સૂર્યની જેમ અદભૂત અને સુંદર 8 ગર્લ
મયેશા વરદાન રહેમત 8 ગર્લ
મુજનાહ તે મેઘ કે વરસાદ વહન કરે છે 11 ગર્લ
મજના તે મેઘ કે વરસાદ વહન કરે છે 3 ગર્લ
મુજાયનઃ આભૂષણ 1 ગર્લ
મુતાઝાહ હદીસનો તૌસીફી 9 ગર્લ
મુતઃહારહ શુદ્ધ; પાક 9 ગર્લ
મુસ્સારેત સુખ 8 ગર્લ
મુસ્સાહ તેમણે હદીસ સંભળાવી 9 ગર્લ
મુસ્નાહ વરસાદ; વાદળ 22 ગર્લ
મુસ્ન વરસાદ; વાદળ 4 ગર્લ
મુસ્લીમાહ એક શ્રદ્ધાળુ આસ્તિક; પોતાની જાતને અલ્લાહને સમર્પિત કરો 6 ગર્લ
મુસ્કાન હસવું; સુખ 7 ગર્લ
મુસ્કાન હસવું; સુખ 8 ગર્લ
મુશીર સલાહ આપવી; સલાહકાર; માર્ગદર્શિકા 8 ગર્લ
મુશીરહ , મુશિરા સલાહ આપવી; સલાહકાર; માર્ગદર્શિકા 7 ગર્લ
મુશાર્રીફા પ્રામાણિક 6 ગર્લ
મુસ્ફીરહ તેજસ્વી ચહેરો 5 ગર્લ
મુસય્કાહ તેમણે હદીસ સંભળાવી 9 ગર્લ
મુસદ્દીકાહ જે સત્યની પુષ્ટિ કરે છે 7 ગર્લ
મુરુજ ઘાસના મેદાનો 2 ગર્લ
મુર્શીદાહ માર્ગદર્શન 11 ગર્લ
મુર્જનાહ નાના મોતી 5 ગર્લ
મુર્દીય્યાહ પસંદ કરવું 7 ગર્લ
મુક્બલાહ હદીસનો તૌસીફી 3 ગર્લ
મુકાદાસ પાક; ચોખ્ખું 5 ગર્લ
મુન્તાઝ પર્વત 5 ગર્લ
મુન્તાહા અત્યંત; ઉચ્ચતમ પદવી 6 ગર્લ
મુનીજે સૌભાગ્ય લાનાર 7 ગર્લ
મુનીજા ચોખ્ખું; શુધ્ધ 3 ગર્લ
મુનીસાહ અનુકૂળ 4 ગર્લ
મુનીસા સેના નો પ્રમુખ 5 ગર્લ
મુનીરહ ભવ્ય; નૂરની તેજ ચમક; ચમકતી; પ્રજ્વલિત; પ્રગટાવવામાં 3 ગર્લ
મુનીર રોશન કરવા વાળું; પ્રકાશ રેડવો; તેજસ્વી અને ચમકદાર 4 ગર્લ
મુનીબા સરસ; અલ્લાહ સાથે પરામર્શ; અલ્લાહ તરફ આગળ વધ્યો 6 ગર્લ
મુનેઝા ચોખ્ખું; શુધ્ધ 8 ગર્લ
મુનેરહ ભવ્ય; નૂરની તેજ ચમક; ચમકતી; પ્રજ્વલિત; પ્રગટાવવામાં 8 ગર્લ
મુનીઝા ચોખ્ખું; શુધ્ધ 4 ગર્લ
મુનીરહ ભવ્ય; નૂરની તેજ ચમક; ચમકતી; પ્રજ્વલિત; પ્રગટાવવામાં 4 ગર્લ
મુનીરા રોશન કરવા વાળું; પ્રકાશ રેડવો; તેજસ્વી અને ચમકદાર 5 ગર્લ
મુનીબા સરસ; અલ્લાહ સાથે પરામર્શ; અલ્લાહ તરફ આગળ વધ્યો 7 ગર્લ
મુનજ્જહ પાક; ચોખ્ખું; પ્રામાણિક 11 ગર્લ
મુનાવર તેજસ્વી 1 ગર્લ
મુના ઇચ્છા; તમન્ના 4 ગર્લ
મુમીનાહ પાક વિશ્વાસી 7 ગર્લ
મુમીના મનોરમ; મધુર યુવતી 8 ગર્લ
મુમય્યાજ વિશિષ્ટ 8 ગર્લ
મુમૈથ 4 ગર્લ
મુલૂક મલિક, રાજા 6 ગર્લ
મુલાય્કા મલાક્કાનું નાનું સ્વરૂપ; પરિ 3 ગર્લ
મુખ્લીસાહ સમર્પિત; વિશ્વાસુ 3 ગર્લ
મુખ્લીસા સમર્પિત; વિશ્વાસુ 4 ગર્લ
મુકાર્રમાં સન્માનિત; માનનીય 7 ગર્લ
મૂકી મશહૂર લોક વાર્તા નાયિકા 1 ગર્લ
મુજીબા જવાબ આપનાર; પ્રતિવાદી 2 ગર્લ
મુજહિદા એક જે સંઘર્ષ કરે છે; પ્રયત્ન 4 ગર્લ
મુઇજ્જા બુલંદ; ઉચ્ચ; મજબૂત; એનાયત કરાયો હતો; સશક્તિકરણ 6 ગર્લ
મુએદા સુધારક; શિક્ષક; મુ નું મહિલા સંસ્કરણ 3 ગર્લ
મુહતદ દિગ્દર્શિત 22 ગર્લ
મુહ્સીનાહ સેવાભાવી અને દયાળુ 3 ગર્લ
મુહરા યુવતી; એક મહિલા જાતની 7 ગર્લ
મુહજહ હૃદયનું રક્ત; ભાવના 7 ગર્લ
મુહજા હૃદયનું રક્ત; ભાવના 9 ગર્લ
મુહ્જા હૃદયનું રક્ત; ભાવના 8 ગર્લ
મુહીબ્બાહ મનોરમ 1 ગર્લ
મુહય્યા મુખાકૃતિ; ચહેરો; રૂપ 4 ગર્લ
મુહારીબા લડવૈયા; એક જે ફસાઇ જાય છે 1 ગર્લ
મુહબ્બત પ્રેમ; સ્નેહ 5 ગર્લ
મુઘીરહ હસનની પુત્રી, તે હદીસની તૌસીફી હતી 4 ગર્લ
મુઘિસાહ તે મદદ કરે છે 6 ગર્લ
મુફ્તીયાત સહાયક; રહેમત 9 ગર્લ
મુફિદા ઉપયોગી; સહાયક; લાભકારક; ફાયદાકારક 9 ગર્લ
મુફીઃ આજ્ઞાકારી; સુસંગત 4 ગર્લ
મુફીદાહ , મુફિદા ઉપયોગી; સહાયક; લાભકારક; ફાયદાકારક 9 ગર્લ
મુફઝ્ઝાલાહ પસંદ કરવું; પસંદ કરેલ; પ્રિય 7 ગર્લ
મુએરહ હજાજ બિન હસન અલ-જમિમિની બહેનનું નામ હતું 8 ગર્લ
મુએનાહ મદદનીશ 4 ગર્લ
મુબિનાહ જે કંઈક પ્રકાશિત કરે છે; દેખાય છે; એક જે પ્રકાશિત કરે છે; સમતલ જમીન 5 ગર્લ
મુબીના જે કંઈક પ્રકાશિત કરે છે; દેખાય છે; એક જે પ્રકાશિત કરે છે; સમતલ જમીન 6 ગર્લ
મુબિનાહ જે કંઈક પ્રકાશિત કરે છે; દેખાય છે; એક જે પ્રકાશિત કરે છે; સમતલ જમીન 6 ગર્લ
મુબીના જે કંઈક પ્રકાશિત કરે છે; દેખાય છે; એક જે પ્રકાશિત કરે છે; સમતલ જમીન 7 ગર્લ
મુબસ્સીરહ એક જે ટિપ્પણી કરે છે 3 ગર્લ
મુબસ્સેન 22 ગર્લ
મુબશ્શારા સારા સમાચાર આપનારા 3 ગર્લ
મુબશીરહ સારા સમાચાર 1 ગર્લ
મુબરકાહ ધન્ય 4 ગર્લ
મુબારક આભારી; ભાગ્યશાળી; નસીબદાર 5 ગર્લ
મુઅજ્જજ તાકતવર; મજબૂત 6 ગર્લ
મુઅજ્જમા ઉચ્ચ; માનનીય 3 ગર્લ
મુઅજ્જા બુલંદ; ઉચ્ચ; મજબૂત; એનાયત કરાયો હતો; સશક્તિકરણ 7 ગર્લ
મુઆજહ હદીસનો તૌસીફી 7 ગર્લ
મોઉંનીરા તે ચમકતી છે 1 ગર્લ
મોનિઆ એક શસ્ત્ર; સ્વપ્ન સત્ય પડવું 1 ગર્લ
મોંના શાંત 1 ગર્લ
મોસીયા વિશ્વનો વિકાસ કરનાર 1 ગર્લ
મોર્ઝીના સોનું; નાના મોતી 6 ગર્લ
મોનેર ચમકદાર પ્રકાશ; નિર્દેશક પ્રકાશ 3 ગર્લ
મોમીના વફાદાર; સત્ય પર ભરોસો રાખવો 11 ગર્લ
મોહસીના ન્યાય પારાયણ 7 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 384