અ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'અ' થી શરૂ થતા 389, મુસ્લિમ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 389
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
આદીલા પ્રામાણિક; વૈશ્વિક; નિષ્ઠાવાન; ન્યાય 1 ગર્લ
આકીફાહ હેતુ; વ્યસ્ત; સમર્પિત; અનુરાગી 1 ગર્લ
આયશા આજ્ઞાકારી 1 ગર્લ
આઝમીન એક સિતારો 1 ગર્લ
અદીલા સમાન; નિષ્પક્ષ; પ્રામાણિક 1 ગર્લ
અદિલા , અદીલા સમાન; નિષ્પક્ષ; પ્રામાણિક 1 ગર્લ
અદલા નિષ્પક્ષ; સુંદર મહીલા 1 ગર્લ
ઐશાહ નસીબદાર; વસ્તી 1 ગર્લ
Aiza (ઐઝા) Noble 1 ગર્લ
અલાન નાનો ખડક; રૂપવાન 1 ગર્લ
અલૈહા ઉચ્ચ; ઉન્નત 1 ગર્લ
અલીમાં જાણીતા અથવા વિદ્વાન; સમજદાર 1 ગર્લ
અલીના સરસ; જન્નતનું રેશમ 1 ગર્લ
અલ્લેયાહ નેતા 1 ગર્લ
અલ્મસ એક નાયક 1 ગર્લ
અલવિરા સત્ય વક્તા 1 ગર્લ
અમલિયા મહાપ્રાણ; અલ્લાહનું કાર્ય; યુરોપિયન; કામ; પ્રયત્ન 1 ગર્લ
અમીમાં હૃદયની નજીક, એ વ્યક્તિ જે માર્ગદર્શન આપે છે, પયગંબર (સ.અ.વ.) ની મોટી પુત્રી 1 ગર્લ
અમીનઃ ભરોસાપાત્ર; વફાદાર; આનંદિત; પ્રામાણિક; સુરક્ષિત; સલામત 1 ગર્લ
અમ્માંરહ રહેવાસી 1 ગર્લ
અમરીન પ્યારી યુવતી; શહી અથવા શહઝદા 1 ગર્લ
અંબર અત્તર; વ્હેલનાં પેટમાંથી નીકળતો મીણ જેવો પદાર્થ 1 ગર્લ
અરફા મક્કા નજીકના એક પર્વતનું નામ 1 ગર્લ
અર્જુમંદ ઉમદા; માનનીય 1 ગર્લ
અર્મિન ઈડન બાગનો રહેવાસી 1 ગર્લ
અરકા શુદ્ધ સ્વાદ 1 ગર્લ
અસીય જે નબળાઓની સેવા કરે છે અને તેને સાજા કરે છે 1 ગર્લ
આસિયા જે દર્દીઓનો ઇલાજ કરે છે અને તેમને સુધારે છે; આશાવાદી 1 ગર્લ
અથ્યા દયાળુ 1 ગર્લ
અતીફા સ્નેહ; સહાનુભૂતિ; પ્રેમાળ; સહાનુભૂતિવાળું 1 ગર્લ
આઈશા સજીવ અથવા જીવંત; પેગેમ્બર મોહમ્મદની પત્ની; સુંદર; જિંદગી; જીવંત 1 ગર્લ
અજા ભર બપોરના સમયનો પડછાયો 1 ગર્લ
અજર અગ્નિ; ઈરાની પંચાંગનો 9 મો મહિનો 1 ગર્લ
અજીજા સન્માનિત; કિંમતી; પોષિત ; સારું મિત્ર; સાથી 1 ગર્લ
અજ્હાર ફૂલ; ફૂલો; સૌથી ચમકતો;તેજવી 1 ગર્લ
અજિઆ આરામ 1 ગર્લ
અઝીમન આકાશ; જન્નત 1 ગર્લ
અજમીના નસીબદાર 1 ગર્લ
અજરા કુમારી; સર્વપ્રથમ 1 ગર્લ
આતીફા સ્નેહ; સહાનુભૂતિ; પ્રેમાળ; સહાનુભૂતિવાળું 2 ગર્લ
અબીયા પ્રતિભાશાળી; રમત 2 ગર્લ
અદીવા સુખદ; સજ્જન 2 ગર્લ
આદિના પાક; સદભાગ્ય;નાજુક 2 ગર્લ
ઈ નામ બે ઝરણા 2 ગર્લ
ઐરા શરૂઆત; સિદ્ધાંત; જીવનનો શ્વાસ 2 ગર્લ
એષા પ્રેમ; જીવવું; સમૃદ્ધ; જીવન 2 ગર્લ
અલીના સરસ; જન્નતનું રેશમ 2 ગર્લ
અમાની વસંત ઋતુ; નેતા; સૂઝથી ભરપુર 2 ગર્લ
અમીના ભરોસાપાત્ર; વફાદાર; આનંદિત; પ્રામાણિક; સુરક્ષિત; સલામત 2 ગર્લ
અમ્મારા ચમકતો સિતારો 2 ગર્લ
અનીદા જિદ્દી 2 ગર્લ
અન્માર ચિત્તો 2 ગર્લ
અરીજ સુખદ મહેક; ખુશ્બુ; સૌરભ 2 ગર્લ
અશિઅ જીવન 2 ગર્લ
અતિફા સ્નેહ; સહાનુભૂતિ; પ્રેમાળ; સહાનુભૂતિવાળું 2 ગર્લ
અવની પૃથ્વી 2 ગર્લ
અજરા કુમારી; સર્વપ્રથમ 2 ગર્લ
આઈશા જીવન; જીવંતતા; આબાદ જીવન; મહિલાઓનું જીવન 3 ગર્લ
આલીયાહ ઉચ્ચ; વિશિષ્ટ; ઉંચુ; શક્તિ 3 ગર્લ
આમીના ભરોસાપાત્ર; વફાદાર; આનંદિત; પ્રામાણિક; સુરક્ષિત; સલામત 3 ગર્લ
આરા આભૂષણ; સજ્જા; પ્રકાશ લાવનાર 3 ગર્લ
આયાત ઘણા સંકેતો અને પુરાવા; કુરાનમાં કલમો; શાહી 3 ગર્લ
અબીહા પિતાનો 3 ગર્લ
અદીના પાક; સદભાગ્ય;નાજુક 3 ગર્લ
અફની અવિનાશી 3 ગર્લ
અફ્રિદા બનાવ્યુ હતું. પ્રસ્તુત 3 ગર્લ
Aiyla (ઐય્લા) Moonlight 3 ગર્લ
અક્લિમાં સરસ; આદમની એક પુત્રી 3 ગર્લ
અલાલેહ ફૂલ 3 ગર્લ
અલીયા ખૂબ ઉત્તમ; ઉચ્ચ્તમ સામાજિક પ્રતિષ્ઠા; લાંબી; શક્તિ 3 ગર્લ
અલ્લાહ ચડતા; ઉન્નત 3 ગર્લ
અલ્શાફા સારું; ઘરેલું; પ્યારું; પ્રેમ લાયક; વિશ્વાસ લાયક 3 ગર્લ
અલુદ્ર કુમારી 3 ગર્લ
અલ્યા ખૂબ ઉત્તમ; ઉચ્ચ્તમ સામાજિક પ્રતિષ્ઠા; લાંબી; શક્તિ 3 ગર્લ
અમના વફાદાર; ભરોસો કરવો 3 ગર્લ
અમીના ભરોસાપાત્ર; વફાદાર; આનંદિત; પ્રામાણિક 3 ગર્લ
અમરીના આકાશ; સુંદર યોદ્ધો 3 ગર્લ
અણીદા પૌરાણિક પાત્ર 3 ગર્લ
અનાન વાદળ ; ખુશ 3 ગર્લ
અનાવિયા શાહી અથવા રાણી-સદ્રીશ; સુંદર બાળક 3 ગર્લ
અકિલાહ એક બુદ્ધિશાળી; સમજદાર; સતેજ મહિલા 3 ગર્લ
અરીબાહ વિનોદી; હોશિયાર; સંવેદનશીલ 3 ગર્લ
આરઝૂ હેતુ; ઇચ્છા 3 ગર્લ
આરજૂ હેતુ; ઇચ્છા 3 ગર્લ
અસ જેવું; સમાન; આશા 3 ગર્લ
અસિરહ મદદનીશ 3 ગર્લ
અશ્બાહ પાણીની જેમ પાક ; મોતી 3 ગર્લ
અસ્લીના સિતારો 3 ગર્લ
અસરા જન્નતની નદી 3 ગર્લ
અતિકાહ વૃદ્ધ; સરસ; સેવાભાવી; મનોરમ 3 ગર્લ
આટોચા એસ્પાર્ટો ઘાસ 3 ગર્લ
આયાત ઘણા સંકેતો અને પુરાવા; કુરાનમાં કલમો; શાહી 3 ગર્લ
આયેહ સંકેત; વિશેષ 3 ગર્લ
અઝબા પ્યારું; ઝડપી; સરસ 3 ગર્લ
અઝીતા રાજકુમારી 3 ગર્લ
અજકા પવિત્ર 3 ગર્લ
આબીરહ ઝડપથી ભાગતું; અસ્થાયી; ક્ષણિક 4 ગર્લ
આકિલહ એક બુદ્ધિશાળી; સમજદાર; સતેજ મહિલા 4 ગર્લ
આસિયા જે દર્દીઓનો ઇલાજ કરે છે અને તેમને સુધારે છે; આશાવાદી 4 ગર્લ
આતીરહ સુગંધિત 4 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 389