અ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'અ' થી શરૂ થતા 389, મુસ્લિમ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 389
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
Aala (આલા) Bounties 6 ગર્લ
આરા આભૂષણ; સજ્જા; પ્રકાશ લાવનાર 3 ગર્લ
અદા સુંદરતા 6 ગર્લ
ઐષા પ્રેમ; જીવવું; સમૃદ્ધ; જીવન 7 ગર્લ
અફ્ષા પયગંબર મોહમ્મદના (પબુહ) પત્ની; સરસ 8 ગર્લ
અહોં હરણ 9 ગર્લ
ઐડા મુલાકાતી; પાછા ફરનાર 6 ગર્લ
Aila (ઐલા) Noble 5 ગર્લ
ઐન આંખ; કિંમતી 6 ગર્લ
એના સુંદર આંખોવાળી મહિલા 7 ગર્લ
ઐની વસંત; ફૂલો; સ્રોત; પસંદ 6 ગર્લ
ઐરા શરૂઆત; સિદ્ધાંત; જીવનનો શ્વાસ 2 ગર્લ
એષા પ્રેમ; જીવવું; સમૃદ્ધ; જીવન 2 ગર્લ
ઐયા ચમત્કાર; કુરાનમાં કલમો 9 ગર્લ
Aiza (ઐઝા) Noble 1 ગર્લ
અલીઃ ઉચ્ચ; ઉમદા; ઉચ્ચતમ સામાજિક સ્થિતિ 22 ગર્લ
અમા મહાપ્રાણ 6 ગર્લ
આના રમતિયાળ; જોઈએ છે 7 ગર્લ
અનઃ ધીરજ; નિશ્ચિતતા 6 ગર્લ
આરા આભૂષણ; સજ્જા; પ્રકાશ લાવનાર 11 ગર્લ
અસ જેવું; સમાન; આશા 3 ગર્લ
ઔશઃ પયગંબર મુહમ્મદના પત્ની 22 ગર્લ
આયા પાક કુરાનનો એક જુમલા 9 ગર્લ
અજા ભર બપોરના સમયનો પડછાયો 1 ગર્લ
આસ્મા આકાશ; ખૂબ ઉત્તમ; કિંમતી 8 ગર્લ
અબ્દા ઉપાસક 8 ગર્લ
અબ્ર ઉદાહરણો; પાઠ 4 ગર્લ
અદ્રા અતિ જ્ઞાન 6 ગર્લ
અફ્યા જોશ; સારું સ્વાસ્થ્ય; પડછાયો 6 ગર્લ
અફ્ઝા શ્રેષ્ઠ 7 ગર્લ
Aiyla (ઐય્લા) Moonlight 3 ગર્લ
અલ્દા ધનાઢ્ય 9 ગર્લ
અલ્મા સફરજન 9 ગર્લ
અલ્યા ખૂબ ઉત્તમ; ઉચ્ચ્તમ સામાજિક પ્રતિષ્ઠા; લાંબી; શક્તિ 3 ગર્લ
અક્સા અંતરાલ; મન; ખુદાની દયા; મસ્જિદ 11 ગર્લ
અર્બ ગરુડ 4 ગર્લ
આસ્મા આકાશ; ખૂબ ઉત્તમ; કિંમતી; પ્રતિષ્ઠા 7 ગર્લ
અસ્મા આકાશ; ખૂબ ઉત્તમ; કિંમતી; પ્રતિષ્ઠા 8 ગર્લ
અથ્યા દયાળુ 1 ગર્લ
અજ્જા યુવાન; માદા હરણ 9 ગર્લ
આબીસ નસીબદાર 5 ગર્લ
આબીશ નસીબદાર 22 ગર્લ
આધીલા પ્રામાણિક; વૈશ્વિક; નિષ્ઠાવાન; ન્યાય 9 ગર્લ
આદીલા પ્રામાણિક; વૈશ્વિક; નિષ્ઠાવાન; ન્યાય 1 ગર્લ
અઈશા જીવન; જીવંતતા; આબાદ જીવન; મહિલાઓનું જીવન 22 ગર્લ
આફિયા ઉત્સાહ; સારા સ્વાસ્થ્ય; સુખાકારી 9 ગર્લ
આફિયા ઉત્સાહ; સારા સ્વાસ્થ્ય; સુખાકારી 7 ગર્લ
આહના આંતરિક પ્રકાશ; અમર; દિવસ દરમિયાન જન્મેલા; સૂર્યનો પ્રથમ ઉદય 8 ગર્લ
આઇમાં નેતા 7 ગર્લ
આઈશા જીવન; જીવંતતા; આબાદ જીવન; મહિલાઓનું જીવન 3 ગર્લ
આલિયા ખૂબ ઉત્તમ; ઉચ્ચ્તમ સામાજિક પ્રતિષ્ઠા; લાંબી; શક્તિ 6 ગર્લ
આલીમઃ જાણવું; બુદ્ધિશાળી; સંગીત અથવા નૃત્યમાં કુશળ; વિદ્વાન; શક્તિ 9 ગર્લ
આલિશા ભગવાન દ્વારા સુરક્ષિત; સ્વર્ગનું રેશમ 6 ગર્લ
આલિયા ખૂબ ઉત્તમ; ઉચ્ચ્તમ સામાજિક પ્રતિષ્ઠા; લાંબી; શક્તિ 22 ગર્લ
આમાલ ઝડપી; આશા; શુદ્ધ; મહેનતુ; આશાવાદી; અપેક્ષા; તેજસ્વી;અલ્લાહનુંબીજું નામ; શુદ્ધ 11 ગર્લ
આમની શુભેચ્છાઓ; વસંતની મોસમ (વસંત ઋતુ ) 22 ગર્લ
આમારા ઘાસ; અમર; અપ્રકાશિત ફૂલ 8 ગર્લ
આમીના ભરોસાપાત્ર; વફાદાર; આનંદિત; પ્રામાણિક; સુરક્ષિત; સલામત 22 ગર્લ
આમીના ભરોસાપાત્ર; વફાદાર; આનંદિત; પ્રામાણિક; સુરક્ષિત; સલામત 3 ગર્લ
આમિરા રજવાડી; વિપુલ પ્રમાણમાં; વસવાટ 7 ગર્લ
આનીસા બંધ; ઘનિષ્ઠ; સારો મિત્ર; સતત; અંધકાર વિના; પ્રકાશ;અખંડ; ઉદાર; વફાદાર; બંધ 9 ગર્લ
આરિફા ઇસ્લામને માન્યતા આપતી મહિલાઓ 9 ગર્લ
આસિયા જે દર્દીઓનો ઇલાજ કરે છે અને તેમને સુધારે છે; આશાવાદી 4 ગર્લ
આસીમા અનંત; રક્ષક; આરોપી; કેન્દ્રીય 8 ગર્લ
આસમા આકાશ; ખૂબ ઉત્તમ; કિંમતી 9 ગર્લ
આતીફા સ્નેહ; સહાનુભૂતિ; પ્રેમાળ; સહાનુભૂતિવાળું 2 ગર્લ
આતિકા ફૂલો; ખુશ્બુ 7 ગર્લ
આતિકઃ દયાળુ સ્નેહ 6 ગર્લ
આયના દર્પણ 7 ગર્લ
આયાત ઘણા સંકેતો અને પુરાવા; કુરાનમાં કલમો; શાહી 3 ગર્લ
આયેશા સજીવ અથવા જીવંત; પેગેમ્બર મોહમ્મદની પત્ની; સુંદર; જિંદગી; જીવંત 6 ગર્લ
આયશા આજ્ઞાકારી 1 ગર્લ
આઝિન સુંદરતા 7 ગર્લ
અબાલ જંગલી ગુલાબ 7 ગર્લ
અબાસઃ અલ માહદીની પુત્રી 5 ગર્લ
અબીલા સુંદર બનવું 8 ગર્લ
અબીર ખુશ્બુ; મજબૂત; ગુલાલ 22 ગર્લ
અબીરા ગુલાબ અને ચંદનના પાંદડીઓની સુવાસ; મજબૂત; વીર 5 ગર્લ
આબિયા મહાન 4 ગર્લ
આબિદા ઉપાસક 8 ગર્લ
અબિદઃ ઉપાસક; ચુસ્ત અનુયાયી 7 ગર્લ
અબીહા પિતાનો 3 ગર્લ
અબીરા ગુલાબ અને ચંદનના પાંદડીઓની સુવાસ; મજબૂત; વીર 22 ગર્લ
અબીયા પ્રતિભાશાળી; રમત 2 ગર્લ
અબલા સજ્જ; સંપૂર્ણ રચના 7 ગર્લ
અબલા સજ્જ; સંપૂર્ણ રચના 8 ગર્લ
અદારા કુમારી 7 ગર્લ
અદિબા એક સાહિત્યિક વ્યક્તિ; સંસ્કારી; શિષ્ટ 9 ગર્લ
અદીલા સમાન; નિષ્પક્ષ; પ્રામાણિક 1 ગર્લ
અદીના પાક; સદભાગ્ય;નાજુક 3 ગર્લ
અદીવા સુખદ; સજ્જન 2 ગર્લ
આદિબા એક સાહિત્યિક વ્યક્તિ; સંસ્કારી; શિષ્ટ 8 ગર્લ
અદિલા , અદીલા સમાન; નિષ્પક્ષ; પ્રામાણિક 1 ગર્લ
આદિના પાક; સદભાગ્ય;નાજુક 2 ગર્લ
અદલા નિષ્પક્ષ; સુંદર મહીલા 9 ગર્લ
અદલા નિષ્પક્ષ; સુંદર મહીલા 1 ગર્લ
અફફ પવિત્રતા 5 ગર્લ
અફિફા પ્રામાણિક; સત્ય 6 ગર્લ
અફિયા ઉત્સાહ; સારા સ્વાસ્થ્ય; સુખાકારી 8 ગર્લ
અફીફા પ્રામાણિક; સત્ય 5 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 389