ટ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ટ' થી શરૂ થતા 173, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 173
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
તબરેજ઼ પડકારજનક; લાલકારવું 9 બોય
Tauseef (તૌસીફ) Praiser 5 બોય
થમીમ ઉત્તમ; સંપૂર્ણ; સામાન્યીકરણ 11 બોય
તનવીર પ્રબુદ્ધ; પ્રકાશ કિરણો 3 બોય
તસ્કીન શાંતિ 2 બોય
તેસ્લીમ શાંતિ સ્થાપિત કરનાર 6 બોય
તહસીન ખુશખુશાલ; વખાણ; સૌંદર્યકરણ 8 બોય
તાજુદ્દીન ધર્મનો તાજ (ઇસ્લામ) 11 બોય
થાસ્લિમ શુભકામના; અભિવાદન; નાનો સિતારો 11 બોય
તસીફ જે બુદ્ધિશાળી છે 1 બોય
તૌહીદ વિજયી 1 બોય
તાલ્હા વૃક્ષ નો પ્રકાર 6 બોય
તહા શુદ્ધ 3 બોય
તાજ઼ીન પ્રોત્સાહન 8 બોય
તસિન નબીનું નામ; (સ.અ.વ.); સર્વદા મહત્વાકાંક્ષી 1 બોય
ટુરન બેજવાબદાર વ્યક્તિ 2 બોય
તય્યબ શુદ્ધ 2 બોય
તાજ તાજ; તાજ મહેલ 4 બોય
તુફૈલ હિમાયત; મધ્યસ્થતા 6 બોય
તઈબ પસ્તાવો; સુસંગત 5 બોય
તાજીમ સન્માન; આદર 8 બોય
તરીકુએ સવારનો સિતારો; હંમેશા; વિજયી; યોદ્ધો; આબાદ 1 બોય
તાહિર શુદ્ધ; નિર્મળ; શુદ્ધ; સગીર; પાક 3 બોય
તહફીજ પ્રશંસા કરવા ; સમજાવવું 8 બોય
તાજવર રાજા; શાસક; સમ્રાટ; રજવાડી 1 બોય
તામીર ઉપયોગી; ઉત્પાદક 8 બોય
તારાઝ ખડતલ; મજબૂત; આભૂષણ; સજાવટ 22 બોય
તબ્રીદ શાંત કરવા માટે 9 બોય
તહિમ શુદ્ધ 7 બોય
તહેર શુદ્ધ; નિર્મળ; શુદ્ધ; સગીર; પાક 7 બોય
તીફૂર રહમાન દયાળુ દૃષ્ટિ 4 બોય
તાજુલ ઇસ્લામ ઇસ્લામનો તાજ 1 બોય
તાનીમ સમુદ્ર તરંગ 3 બોય
તસ્લીમ શુભકામના; અભિવાદન; નાનો સિતારો 2 બોય
તાવ્સીફ પ્રશંસા 7 બોય
તાય્મુર બહાદુર; મજબૂત; એક મશહૂર રાજા; લોહ 8 બોય
તાઝીમ સન્માન; આદર 7 બોય
તુલીબ સાધકના સંબંધમાં 2 બોય
તુર્હન દયાનું 1 બોય
તેહ્સિન વખાણ; ખુશી 4 બોય
તારીફ દુર્લભ; અસામાન્ય 1 બોય
તરિક પદ્ધતિ; માર્ગ; પ્રણાલી; શૈલી; જીવનની નદી પાર કરનાર; સવારનો સિતારો 3 બોય
તીહામી પયગંબર મોહમ્મદ એક શીર્ષક 6 બોય
તમ્જીદ વખાણ; તૌસીફી 3 બોય
તાહીદ દિલાસો આપવું ; રક્ષા કરવી 7 બોય
Tafazzul (તફજ્જુલ) Courteousness 5 બોય
તફ્હિમ સમજી શકાય તેવું; શાણપણ 4 બોય
તરીશ તારાઓના અલ્લાહ (ચંદ્ર) 4 બોય
તસ્નીન એક રબ્બાની ઝરણું; એક તરફી ધોધ 5 બોય
તવહીદ અલ્લાહની એકતામાં ભરોસો રાખવો 11 બોય
તઝમ ઉત્તમ; વડીલ 7 બોય
થામેર , થામીર ઉપયોગી; ઉત્પાદક 8 બોય
તૂફ઼ાન તોફાન 8 બોય
તહમીદ સર્વશક્તિમાન અલ્લાહની તારીફ; કૃપાળુ અને દયાળુ અલ્લાહનો આભાર 11 બોય
તામિમ ઉત્તમ; સંપૂર્ણ; સામાન્યીકરણ 3 બોય
તામીર જે ઘટનાકાળ જાણે છે; લાંબુ 7 બોય
તનવીર ખુશખુશાલ; રોશની; સૂચનાત્મક 4 બોય
તાકી જેઓ અલ્લાહનો ડર રાખે છે; ભક્ત; પાક 2 બોય
તકિય ભક્ત; અલ્લાહનો ડર 9 બોય
તારૂક સિતારો 5 બોય
તાવ્કીર સન્માન; આદર 7 બોય
તાય્યીબ સારું; નાજુક 1 બોય
તોકીર માન આપવું 8 બોય
તુફય્લ હિમાયત; મધ્યસ્થતા 22 બોય
તુરાબ માટી; ધૂળ; પૃથ્વી 8 બોય
તમીમ ઉત્તમ; સંપૂર્ણ; સામાન્યીકરણ 2 બોય
તાહિર શુદ્ધ; નિર્મળ; શુદ્ધ; સગીર; પાક 3 બોય
તાજ તાજ; તાજ મહેલ 5 બોય
તબરિક ખૂબ વધારો થવો 8 બોય
તબીદ ઝગમગાટ; વળાંક; ચમકવું 1 બોય
તઃબિર શણગારવા માટે; સુશોભન કરવું 5 બોય
તહજીબ સંસ્કૃતિ 4 બોય
તિએમ્ અલ્લાહ ભગવાન નો સેવક 5 બોય
તજમ્મુલ ગર્વ; ભવ્યતા; વૈભવ 1 બોય
તાજદાર વૈભવ; તાજ; શાસક; રાજા 9 બોય
તાજુદીન્ન ધર્મનો તાજ 3 બોય
તાલૂત બાનુ ઇઝરાયલી સેનાપતિ 2 બોય
તમામ ઉદાર 3 બોય
તાન્વિલ પ્રદાન કરવા માટે; આપવું 8 બોય
તંજીલૂર રહમાન દયા પ્રકટીકરણ 5 બોય
તાકીય્ય પાક; ન્યાય પારાયણ 7 બોય
ટરેક સિતારો; આંખની કીકી; રક્ષક 7 બોય
તાસવ્વર વિચાર; પરિપ્રેક્ષ્ય 7 બોય
તાસીર પ્રભાવ;અસર 5 બોય
તાશ્બીદ કિશોર; યુવાન 1 બોય
તસ્નીન એક રબ્બાની ઝરણું; એક તરફી ધોધ 6 બોય
તય્મુલ્લાહ અલ્લાહ નો સેવક 5 બોય
તાઝીમુદ્દીન ધર્મનું ગર્વ 4 બોય
તાઝુદ્દીન ધર્મનો તાજ (ઇસ્લામ) 9 બોય
થાબિત મજબૂત 6 બોય
થર્વાત ધન; નસીબ; મિલકત 1 બોય
તિલાલ અદ્ભુત 9 બોય
તિરમિજી અબુ ઇસા મુહમ્મદ અલ-તિરમિધિ 5 બોય
તૌફીક નિર્દેશ; પરાક્રમ; હિંમતવાન; નિર્દેશન 11 બોય
તાઈ આજ્ઞાકારી રીતે; ઇચ્છુક 4 બોય
તાલીમ આકાશ; શિક્ષણ; સૂચના 2 બોય
તબ્બાહ મદીના શહેરનું બીજું નામ 7 બોય
તબ્બર પરિવાર; જાતિ; ખાનદાન 8 બોય
તાબનાક ગરમ; તેજસ્વી 4 બોય
તફજ્જુલ હુસૈન હુસેનની તરફેણ 5 બોય
Showing 1 - 100 of 173