ટ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ટ' થી શરૂ થતા 173, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 173
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
તબીદ ઝગમગાટ; વળાંક; ચમકવું 1 બોય
તહમીદ સર્વશક્તિમાન અલ્લાહની તારીફ; કૃપાળુ અને દયાળુ અલ્લાહનો આભાર 1 બોય
તૈમુર બહાદુર; મજબૂત; એક મશહૂર રાજા; લોહ 1 બોય
તજમ્મુલ ગર્વ; ભવ્યતા; વૈભવ 1 બોય
તજમ્મુલ હુસૈન હુસેનની સુંદરતા 1 બોય
તાજુલ ઇસ્લામ ઇસ્લામનો તાજ 1 બોય
તાજવર રાજા; શાસક; સમ્રાટ; રજવાડી 1 બોય
તાલાબ માંગ; લોકપ્રિય 1 બોય
તલાત રૂપ; ચહેરો; દેખાવ; નજર; 1 બોય
તલાલ સારું; પ્રશંસાપાત્ર 1 બોય
તાલીમ આકાશ; શિક્ષણ; સૂચના 1 બોય
તારીફ દુર્લભ; અસામાન્ય 1 બોય
તારિફ , તારીફ દુર્લભ; અસામાન્ય 1 બોય
તરીકુએ સવારનો સિતારો; હંમેશા; વિજયી; યોદ્ધો; આબાદ 1 બોય
તસિન નબીનું નામ; (સ.અ.વ.); સર્વદા મહત્વાકાંક્ષી 1 બોય
તાશ્બીદ કિશોર; યુવાન 1 બોય
તસીફ જે બુદ્ધિશાળી છે 1 બોય
તૌહીદ વિજયી 1 બોય
તાવાસ એક પક્ષીનું નામ 1 બોય
તાય્યીબ સારું; નાજુક 1 બોય
થર્વાત ધન; નસીબ; મિલકત 1 બોય
તોલ્વાક દરેકનો અધિકાર 1 બોય
તોર્યલ તલવારબાજ 1 બોય
તોતી પોપટ 1 બોય
તુર્હન દયાનું 1 બોય
ટુરિઅલૈ બેજવાબદાર વ્યક્તિ 1 બોય
તાલીમ આકાશ; શિક્ષણ; સૂચના 2 બોય
તાલૂબ ઇચ્છા 2 બોય
તાલૂત બાનુ ઇઝરાયલી સેનાપતિ 2 બોય
તમીમ ઉત્તમ; સંપૂર્ણ; સામાન્યીકરણ 2 બોય
તન્ની ચર્મ નો કામદાર; ચર્મશોધક 2 બોય
તાકી જેઓ અલ્લાહનો ડર રાખે છે; ભક્ત; પાક 2 બોય
તસ્કીન શાંતિ 2 બોય
તસ્લીમ શુભકામના; અભિવાદન; નાનો સિતારો 2 બોય
તય્યબ શુદ્ધ 2 બોય
તુલીબ સાધકના સંબંધમાં 2 બોય
ટુરન બેજવાબદાર વ્યક્તિ 2 બોય
તાહિર શુદ્ધ; નિર્મળ; શુદ્ધ; સગીર; પાક 3 બોય
તહા શુદ્ધ 3 બોય
તાહિર શુદ્ધ; નિર્મળ; શુદ્ધ; સગીર; પાક 3 બોય
તાજુદીન્ન ધર્મનો તાજ 3 બોય
તમામ ઉદાર 3 બોય
તામિમ ઉત્તમ; સંપૂર્ણ; સામાન્યીકરણ 3 બોય
તમ્જીદ વખાણ; તૌસીફી 3 બોય
તાનીમ સમુદ્ર તરંગ 3 બોય
તનવીર પ્રબુદ્ધ; પ્રકાશ કિરણો 3 બોય
તંજીમ સંગઠન; વ્યવસ્થા 3 બોય
તરાઝ તાકતવર; મજબૂત; શણગાર; સજાવટ 3 બોય
તરિક પદ્ધતિ; માર્ગ; પ્રણાલી; શૈલી; જીવનની નદી પાર કરનાર; સવારનો સિતારો 3 બોય
તય્સીર ફાયદો 3 બોય
તાઝ્નીમ જન્નત માં એક બાગ 3 બોય
થમન ભાવ; કુશળ 3 બોય
થાકિબ વેધન 3 બોય
તોબીઅસ સિતારા સાથે જન્મેલા 3 બોય
તાઈ આજ્ઞાકારી રીતે; ઇચ્છુક 4 બોય
તાબનાક ગરમ; તેજસ્વી 4 બોય
તફ્હિમ સમજી શકાય તેવું; શાણપણ 4 બોય
તહજીબ સંસ્કૃતિ 4 બોય
તીફૂર રહમાન દયાળુ દૃષ્ટિ 4 બોય
તાજ તાજ; તાજ મહેલ 4 બોય
તાલુંમ સહાનુભૂતિ રાખવી 4 બોય
તમીઝ -ઉદ -દિન ધર્મનો તફાવત 4 બોય
Tanveer (તનવીર) Enlightened; Rays of light 4 બોય
તનવીર ખુશખુશાલ; રોશની; સૂચનાત્મક 4 બોય
તરીશ તારાઓના અલ્લાહ (ચંદ્ર) 4 બોય
તાવ્ફિક સફળતા; સમાધાન; અલ્લાહ દ્વારા મદદ 4 બોય
તેઇલાહ શક્તિ 4 બોય
તાઝીમુદ્દીન ધર્મનું ગર્વ 4 બોય
તેહ્સિન વખાણ; ખુશી 4 બોય
તાજ તાજ; તાજ મહેલ 5 બોય
તાબ્રીઝ કદરૂપું પાતળું માનસિક 5 બોય
Tafazzul (તફજ્જુલ) Courteousness 5 બોય
તફજ્જુલ હુસૈન હુસેનની તરફેણ 5 બોય
તઃબિર શણગારવા માટે; સુશોભન કરવું 5 બોય
તહૂર શુદ્ધતા 5 બોય
તઈબ પસ્તાવો; સુસંગત 5 બોય
તિએમ્ અલ્લાહ ભગવાન નો સેવક 5 બોય
તંજીલૂર રહમાન દયા પ્રકટીકરણ 5 બોય
તારૂક સિતારો 5 બોય
તાસીર પ્રભાવ;અસર 5 બોય
તસ્નીન એક રબ્બાની ઝરણું; એક તરફી ધોધ 5 બોય
Tauseef (તૌસીફ) Praiser 5 બોય
તવ્ફીક સફળતા; સમાધાન; અલ્લાહ દ્વારા મદદ 5 બોય
તય્મુલ્લાહ અલ્લાહ નો સેવક 5 બોય
થાસ્થાહિર શાંત 5 બોય
થયેર બળવાખોર 5 બોય
તિરમિજી અબુ ઇસા મુહમ્મદ અલ-તિરમિધિ 5 બોય
તુહિનસુર્રા બરફની જેમ સફેદ 5 બોય
તાલ્હા વૃક્ષ નો પ્રકાર 6 બોય
તલિશ પૃથ્વીના ખુદા; પર્વતો; ઝગમગાટ; તેજસ્વી 6 બોય
તલ્લીન અવશોષિત 6 બોય
તમીઝ વિવેકબુદ્ધિ;સમજ; શિષ્ટાચાર; ભેદ; વિશેષ 6 બોય
તાસદ્દુક તરફેણ; પરોપકાર 6 બોય
તાસદ્દુક હુસૈન હુસેનનો પરોપકાર 6 બોય
તસ્નીન એક રબ્બાની ઝરણું; એક તરફી ધોધ 6 બોય
તૌસિક઼ મજબૂતીકરણ 6 બોય
તેસ્લીમ શાંતિ સ્થાપિત કરનાર 6 બોય
થાબિત મજબૂત 6 બોય
થાવ્બન પયગંબરના જીવનસાથીનું નામ 6 બોય
તીહામી પયગંબર મોહમ્મદ એક શીર્ષક 6 બોય
Showing 1 - 100 of 173