ર થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ર' થી શરૂ થતા 209, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 209
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
રિયાસ સ્વર્ગ 9 બોય
રુમન જન્નતમાં ફળ, દાડમ (દાડમ) 22 બોય
રમીજ઼ પ્રતીક; શેહઝાદા; સન્માનિત; માનનીય 5 બોય
રિયાજ઼ અભ્યાસ અથવા બાગ 7 બોય
રેહાન નકામું; ખુશ્બુદાર; એક રાજા; સિતારો 1 બોય
રીઝવાન સ્વીકૃતિ; શાખ 1 બોય
રફીકુલ ઇસ્લામ ઇસ્લામનો મિત્ર 3 બોય
રાહીલ જે રસ્તો બતાવે છે; ઘેટાં; મુસાફરી; માર્ગદર્શિકા 3 બોય
રૌશન પ્રકાશ; તેજસ્વી; બુદ્ધિમાન; પ્રખ્યાત 1 બોય
રબ્બાની દિવ્ય; અલ્લાહ તરફથી 11 બોય
રાઝીન શાંત; ગંભીર; શાંતમનવાળું; શાંતચિત્ત ; સૂક્ષ્મ 6 બોય
રાઝી કોઈપણ માટે આભારી; સંતોષ; સંતુષ્ટ; ખુશ 9 બોય
રફેય પ્રથમ તપાસનીસ 1 બોય
રફન સરસ; સુશોભિત 22 બોય
રહમાન દયાળુ 1 બોય
રહ્માંતુલ્લાહ અલ્લાહની દયા 7 બોય
રમીઝ પ્રતીક; શેહઝાદા; સન્માનિત; માનનીય 4 બોય
રસાલ ખૂણો 6 બોય
રામીસ દેખાવડુ 7 બોય
રિયાન સંતોષ; રાજી 5 બોય
રફીક દયાળુ; ખાતરી 6 બોય
રેહાન સુગંધિત; મધુર સુગંધિત; રાજા; નક્ષત્ર 11 બોય
રઈસ અહમદ ધનવાન ; અમીર; સરદાર 7 બોય
રમીશ ગીત; શાંતિ;આરામ 5 બોય
રાહબર નેતા; માર્ગદર્શિકા; પ્રશિક્ષક 3 બોય
રહીબ ક્ષમાશીલ; દયાળુ 3 બોય
રીનાફ શાંત 3 બોય
રાય્હન તુલસીનો છોડ; અલ્લાહની રહેમત થવી 4 બોય
રસીન શાંત; સ્વસ્થ 7 બોય
રશિક કૃપાળુ; ભવ્ય; મર્મજ્ઞ; ઉત્સાહી; મનોરંજન; સમજદાર; સુંદર 9 બોય
રહેલ જે રસ્તો બતાવે છે; ઘેટાં; મુસાફરી; માર્ગદર્શિકા 8 બોય
રફી દયાળુ મિત્ર ; વિશિષ્ટ; મશહૂર 7 બોય
રશીદ તર્કસંગત; બુદ્ધિશાળી; યોગ્ય રીતે નિર્દેશિત; સાચી શ્રદ્ધા રાખવી 5 બોય
રજ઼ાક ભક્ત; પ્રદાતા 3 બોય
રિયા મૂલ્ય ખજાનો; મહેક; પવન; પરમ દ્વારા ધન્ય 9 બોય
રેમ જેની પાસે ઇચ્છા અને સમુદ્ર છે 1 બોય
Rohail (રોહિલ) Noble 9 બોય
રસીન શાંત; સ્વસ્થ 8 બોય
રીદ્વાન જન્નતનો દ્વાર નો રક્ષક 6 બોય
રામિજ઼ પ્રતીક; શેહઝાદા; સન્માનિત; માનનીય 5 બોય
રબીસ તાકતવર; નીડર; નિર્ભય 5 બોય
રફિક દયાળુ; ખાતરી 1 બોય
રાજીલ જે ઘણું ચાલે છે 6 બોય
રૂફ જે બધાનો મિત્ર છે; દયાળુ; મેહરબાન 1 બોય
ર્હેનીશ બારમાસી નદી 9 બોય
રીફાહ ત્રીસ સાથીઓના નામ; મહાનતા 6 બોય
રીયાઝ અભ્યાસ અથવા બાગ 8 બોય
રોહાબ જે પોતાનું વચન પાળે છે 8 બોય
રોવેલ ફૂલ 1 બોય
ર'એદ નેતા 1 બોય
રહમ મૌલવીનું નામ; દયાળુ 5 બોય
રકિમ લેખક 8 બોય
રશીદ તર્કસંગત; બુદ્ધિશાળી; યોગ્ય રીતે નિર્દેશિત; સાચી શ્રદ્ધા રાખવી 6 બોય
રઝમ સિંહ 5 બોય
રિઆજ બાગ; ઈબાદત 9 બોય
રોનક સુંદરતા; કૃપા; મોહ 11 બોય
રુસ્તમ વિશાળ; ખૂબ લાંબું; પોલાદમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ; મજબૂત; સારી રીતે નિર્મિત 2 બોય
રુવ્વાદ પ્રવર્તક; સંશોધકો; માર્ગદર્શિકા 9 બોય
રજ઼ા સુંદર 1 બોય
રફીદ મદદ 11 બોય
રઘીબ ઈચ્છા; રાજી 9 બોય
રીક પાક; પ્રકાશિત; શાંત; નિર્મળ 9 બોય
રસીમ આયોજક; રચનાકાર; નિર્માતા 6 બોય
રસૂલ ભગવાન શિવ; અલ્લાહનો સંદેશવાહક; પયગંબર; ફરિસ્તા 8 બોય
રવૂફ઼ પ્રેમની ગુલામી 5 બોય
રઝીક ખુદાનું બીજું એક નામ; સંગ્રહ 8 બોય
રિફાહ ત્રીસ સાથીઓના નામ; મહાનતા 7 બોય
રોબિલ ઉડાન 3 બોય
રાઝીન શાંત; ગંભીર; શાંતમનવાળું; શાંતચિત્ત ; સૂક્ષ્મ 5 બોય
રાતિબ ગોઠવણ કરનાર 6 બોય
રફાકત મિત્રતા; સખતાઈ 1 બોય
રામિજ઼ દયાળુ 8 બોય
રમીહ એક ચમકતો સિતારો 4 બોય
રસાન વરસાદની મોસમ 9 બોય
રસીખ સુસ્થાપિત; સુવ્યવસ્થિત 3 બોય
રેહ્મત -ઉલ્લાહ અલ્લાહ ની સર્વશક્તિમાન રહેમત 11 બોય
રેહ્ઝા અંગ્રેજી; હિન્દી 4 બોય
રિયાદ બાગ 3 બોય
રુક્નુદ દિન ધર્મનો આધાર (ઇસ્લામ) 8 બોય
રફાય ઉત્તેજક; ક્રમાંક વધારવા માટે 6 બોય
રહીશે મોટી દૌડ 6 બોય
રજબ મુસ્લિમ વર્ષનો 7 મો મહિનો 5 બોય
રશાદ યુવાન ગઝલ; આચારની પ્રામાણિકતા; અખંડીતતા સાથે; સંવેદનશીલ 7 બોય
રાશદાન નિર્દેશન; ન્યાય 11 બોય
રસિયાહ ઊંચું 9 બોય
રતીબ ગોઠવણ કરનાર 5 બોય
રવ્માન સારા રમૂજી વાક્યો 7 બોય
રેશ્તિન પ્રામાણિક 4 બોય
રિયાસત નિયમ; વર્ચસ્વ 3 બોય
રિજક આજીવિકા; અલ્લાહની દયા 7 બોય
રૂહુલ અમીન આસ્થાવાનોની આત્મા 9 બોય
રૂશ્દ સાચા માર્ગ પર 7 બોય
રુવેદ ધીરે ચાલવું 11 બોય
રસીલ સારું; સંદેશાવાહક 5 બોય
રબર પ્રેમાળ અને સંભાળ કરનાર વ્યક્તિ 22 બોય
રબિહાહ વિજેતા 11 બોય
રહમ દિલ દયાળુ હૃદય 3 બોય
રૈદ નેતા 5 બોય
રમાદન હિજરીનો 9 મોં મહિનો 7 બોય
રકીમ લેખક 4 બોય
Showing 1 - 100 of 209