ર થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ર' થી શરૂ થતા 209, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 209
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
રાજી કોઈપણ માટે આભારી; સંતોષ; સંતુષ્ટ; ખુશ 1 બોય
રદીન યુવાન પુરુષ 1 બોય
ર'એદ નેતા 1 બોય
રેમ જેની પાસે ઇચ્છા અને સમુદ્ર છે 1 બોય
રફાકત મિત્રતા; સખતાઈ 1 બોય
રફત ઉન્નતિ 1 બોય
રફિક દયાળુ; ખાતરી 1 બોય
રફેય પ્રથમ તપાસનીસ 1 બોય
રહીશ નેતા; મુખ્ય; શ્રીમંત 1 બોય
રહમાન દયાળુ 1 બોય
રાજીહ મજબૂત સ્થિતિમાં હોવા; વધુ સ્વીકાર્ય 1 બોય
રામીન આજ્ઞાકારી રીતે; લોકોને ભૂખ અને પીડાથી બચાવવા, તેમના જીવનમાં ખુશીઓ લાવવી 1 બોય
રસેલ પથ માર્ગદર્શિકા 1 બોય
રતિયાહ વિદ્વાન 1 બોય
રૂફ જે બધાનો મિત્ર છે; દયાળુ; મેહરબાન 1 બોય
રૌશન પ્રકાશ; તેજસ્વી; બુદ્ધિમાન; પ્રખ્યાત 1 બોય
રાયીસ ધનાઢ્ય 1 બોય
રજ઼ા સુંદર 1 બોય
રેહાન નકામું; ખુશ્બુદાર; એક રાજા; સિતારો 1 બોય
રીઝવાન સ્વીકૃતિ; શાખ 1 બોય
રોવેલ ફૂલ 1 બોય
રુકન સ્તંભ; આધાર; સહકાર 1 બોય
રીસ શ્રીમંત; અમીર; સરદાર; આગેવાન 2 બોય
રૂહ ભાવના; આત્મા; સારું વર્તન; શુદ્ધ 2 બોય
રુસ્તમ વિશાળ; ખૂબ લાંબું; પોલાદમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ; મજબૂત; સારી રીતે નિર્મિત 2 બોય
રબ ખુદા 3 બોય
રબહ લાભ મેળવનાર 3 બોય
રબી વસંત; પવન 3 બોય
રબિઆહ લીલોતરી 3 બોય
રીસ શ્રીમંત; અમીર; સરદાર; આગેવાન 3 બોય
રફીએ દયાળુ મિત્ર 3 બોય
રફીકુલ ઇસ્લામ ઇસ્લામનો મિત્ર 3 બોય
રઘીદ આરામ; વિપુલતા; સુખદ 3 બોય
રહમ દિલ દયાળુ હૃદય 3 બોય
રાહત આરામ 3 બોય
રાહબર નેતા; માર્ગદર્શિકા; પ્રશિક્ષક 3 બોય
રહીબ ક્ષમાશીલ; દયાળુ 3 બોય
રાહીલ જે રસ્તો બતાવે છે; ઘેટાં; મુસાફરી; માર્ગદર્શિકા 3 બોય
રાજા રાજા; આશા 3 બોય
રશીદુદ્દીન યોગ્ય રીતે નિર્દેશિત વ્યક્તિ 3 બોય
રસીખ સુસ્થાપિત; સુવ્યવસ્થિત 3 બોય
રોઉંનક , રૌનક પ્રકાશ; સુખી 3 બોય
રાય્યન સંતોષ; રાજી 3 બોય
રજ઼ાક ભક્ત; પ્રદાતા 3 બોય
રીત ચમેલી; સુખદ; શુદ્ધિકરણ; સ્તોત્ર; સમૃદ્ધ; સાર્વત્રિક પુષ્કળ 3 બોય
રેહ્યાજ઼ અભ્યાસ 3 બોય
રેશ્બીન વિશિષ્ટ; સિતારા નો રાજા 3 બોય
રીનાફ શાંત 3 બોય
રીન્શિના 3 બોય
રિયાદ બાગ 3 બોય
રિયાસત નિયમ; વર્ચસ્વ 3 બોય
રિજ઼વી ફરિસ્તા; જન્નતનો રક્ષક; સારા સમાચાર લાનાર 3 બોય
રોબિલ ઉડાન 3 બોય
રાહિલ જે રસ્તો બતાવે છે; ઘેટાં; મુસાફરી; માર્ગદર્શિકા 4 બોય
રાહીલ જે રસ્તો બતાવે છે; ઘેટાં; મુસાફરી; માર્ગદર્શિકા 4 બોય
રહીમ દયાળુ 4 બોય
રજા રાજા; આશા 4 બોય
રમીહ એક ચમકતો સિતારો 4 બોય
રમીઝ પ્રતીક; શેહઝાદા; સન્માનિત; માનનીય 4 બોય
Raonar (રોનાર) Luster 4 બોય
રકીમ લેખક 4 બોય
રશીદ -ઉદ -દિન બુદ્ધિશાળી આસ્તિક વ્યક્તિ 4 બોય
રાય્હન તુલસીનો છોડ; અલ્લાહની રહેમત થવી 4 બોય
રેહ્ઝા અંગ્રેજી; હિન્દી 4 બોય
રેશ્તિન પ્રામાણિક 4 બોય
રિધા માન આપવું; આવરણ; સંતોષ 4 બોય
રિયાજુલ ઇસ્લામ ઇસ્લામનો બાગ 4 બોય
રુવીદ ધીરે ચાલવું 4 બોય
રુવાય્ફી ઉચ્ચ 4 બોય
રામિજ઼ પ્રતીક; શેહઝાદા; સન્માનિત; માનનીય 5 બોય
રબીસ તાકતવર; નીડર; નિર્ભય 5 બોય
રાબિત બંધનકર્તા; બાંધવા માટે 5 બોય
રદી સંતુષ્ટ 5 બોય
રફી -ઉદ -દિન ધર્મનો મહાન વ્યક્તિ 5 બોય
રઘીબ , રઘેબ ઇચ્છનીય; રાજી 5 બોય
રહમ મૌલવીનું નામ; દયાળુ 5 બોય
રહીમ દયાળુ 5 બોય
રૈદ નેતા 5 બોય
રિયાન સંતોષ; રાજી 5 બોય
રાજા અલ -કરીમ પ્રકારની આશા 5 બોય
રજબ મુસ્લિમ વર્ષનો 7 મો મહિનો 5 બોય
રમીજ઼ પ્રતીક; શેહઝાદા; સન્માનિત; માનનીય 5 બોય
રમી વિરોધી 5 બોય
રમીશ ગીત; શાંતિ;આરામ 5 બોય
રકુઈબ સૌથી વધુ જોવાયેલ 5 બોય
રશીદ તર્કસંગત; બુદ્ધિશાળી; યોગ્ય રીતે નિર્દેશિત; સાચી શ્રદ્ધા રાખવી 5 બોય
રસીલ સારું; સંદેશાવાહક 5 બોય
રતીબ ગોઠવણ કરનાર 5 બોય
રવૂફ઼ પ્રેમની ગુલામી 5 બોય
રવ્હ તાજગી; આરામ 5 બોય
રયાન પીણું દ્વારા લલચાવવું; સ્વર્ગનો દરવાજો 5 બોય
રાયહાન તુલસીનો છોડ; અલ્લાહની રહેમત પ્રાપ્ત થવી; જન્નતનું ફૂલ 5 બોય
રઝમ સિંહ 5 બોય
રાઝીન શાંત; ગંભીર; શાંતમનવાળું; શાંતચિત્ત ; સૂક્ષ્મ 5 બોય
રેહમાન દયાળુ 5 બોય
રેમલથ શક્તિશાળી પ્રતીકવાદ, ભાગ્ય અને નસીબ 5 બોય
રેઝા પરિ; આનંદ; ઇચ્છા 5 બોય
રિધ્વન સ્વીકૃતિ; શાખ 5 બોય
રિજક અલ્લાહ અલ્લાહથી આજીવિકા 5 બોય
રોનક સુંદરતા; કૃપા; મોહ 5 બોય
Showing 1 - 100 of 209