ર થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ર' થી શરૂ થતા 209, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 209
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
રાફે જીવનસાથી 22 બોય
રાજી કોઈપણ માટે આભારી; સંતોષ; સંતુષ્ટ; ખુશ 1 બોય
રબ ખુદા 3 બોય
રબી વસંત; પવન 22 બોય
રબી વસંત; પવન 3 બોય
રદી સંતુષ્ટ 5 બોય
રીસ શ્રીમંત; અમીર; સરદાર; આગેવાન 3 બોય
રેમ જેની પાસે ઇચ્છા અને સમુદ્ર છે 1 બોય
રફી દયાળુ મિત્ર ; વિશિષ્ટ; મશહૂર 8 બોય
રફી દયાળુ મિત્ર ; વિશિષ્ટ; મશહૂર 7 બોય
રૈદ નેતા 5 બોય
રીફ દયાળુ; ખાનદાની 7 બોય
રીક પાક; પ્રકાશિત; શાંત; નિર્મળ 9 બોય
રીસ શ્રીમંત; અમીર; સરદાર; આગેવાન 2 બોય
રિયા મૂલ્ય ખજાનો; મહેક; પવન; પરમ દ્વારા ધન્ય 9 બોય
રાજા રાજા; આશા 3 બોય
રજા રાજા; આશા 4 બોય
રમી વિરોધી 5 બોય
રૂફ જે બધાનો મિત્ર છે; દયાળુ; મેહરબાન 1 બોય
રજ઼ા સુંદર 1 બોય
રાઝી કોઈપણ માટે આભારી; સંતોષ; સંતુષ્ટ; ખુશ 9 બોય
રીત ચમેલી; સુખદ; શુદ્ધિકરણ; સ્તોત્ર; સમૃદ્ધ; સાર્વત્રિક પુષ્કળ 3 બોય
રેઝા પરિ; આનંદ; ઇચ્છા 5 બોય
રિધા માન આપવું; આવરણ; સંતોષ 4 બોય
રૂહ ભાવના; આત્મા; સારું વર્તન; શુદ્ધ 11 બોય
રૂહ ભાવના; આત્મા; સારું વર્તન; શુદ્ધ 2 બોય
રુખ તાજ; ચહેરો; બિંદુ 22 બોય
રફ્ક ધીરજ; સહનશીલતા; ધૈર્ય 6 બોય
રવ્હ તાજગી; આરામ 5 બોય
રેહ્ઝા અંગ્રેજી; હિન્દી 4 બોય
રૂશ્દ સાચા માર્ગ પર 7 બોય
રૂશ્દી સારા સમાચાર 7 બોય
રાહિલ જે રસ્તો બતાવે છે; ઘેટાં; મુસાફરી; માર્ગદર્શિકા 4 બોય
રામીસ દેખાવડુ 7 બોય
રામિજ઼ પ્રતીક; શેહઝાદા; સન્માનિત; માનનીય 5 બોય
રાતિબ ગોઠવણ કરનાર 6 બોય
રબહ લાભ મેળવનાર 3 બોય
રબર પ્રેમાળ અને સંભાળ કરનાર વ્યક્તિ 22 બોય
રબીસ તાકતવર; નીડર; નિર્ભય 5 બોય
રબીહ વિજેતા; સફળ 11 બોય
રાબિત બંધનકર્તા; બાંધવા માટે 5 બોય
રદીન યુવાન પુરુષ 1 બોય
રફન સરસ; સુશોભિત 22 બોય
રફત ઉન્નતિ 1 બોય
રફાય ઉત્તેજક; ક્રમાંક વધારવા માટે 6 બોય
રફાઝ માર્ગ; રાહ; ટુકડાઓ; ભાગ 7 બોય
રફિક દયાળુ; ખાતરી 1 બોય
રફેય પ્રથમ તપાસનીસ 1 બોય
રફીદ મદદ 11 બોય
રફીએ દયાળુ મિત્ર 3 બોય
રફીક દયાળુ; ખાતરી 9 બોય
રફીક દયાળુ; ખાતરી 6 બોય
રઘીબ , રઘેબ ઇચ્છનીય; રાજી 5 બોય
રઘીદ આરામ; વિપુલતા; સુખદ 3 બોય
રઘીબ ઈચ્છા; રાજી 9 બોય
રહમ મૌલવીનું નામ; દયાળુ 5 બોય
રાહત આરામ 3 બોય
રહીબ ક્ષમાશીલ; દયાળુ 3 બોય
રાહીલ જે રસ્તો બતાવે છે; ઘેટાં; મુસાફરી; માર્ગદર્શિકા 4 બોય
રહીમ દયાળુ 5 બોય
રહીશ નેતા; મુખ્ય; શ્રીમંત 1 બોય
રહેલ જે રસ્તો બતાવે છે; ઘેટાં; મુસાફરી; માર્ગદર્શિકા 8 બોય
રાહીલ જે રસ્તો બતાવે છે; ઘેટાં; મુસાફરી; માર્ગદર્શિકા 3 બોય
રહીમ દયાળુ 4 બોય
રહીશે મોટી દૌડ 6 બોય
રીહન તુલસીનો છોડ; અલ્લાહની રહેમત પ્રાપ્ત થવી; જન્નતનું ફૂલ 6 બોય
રિયાન સંતોષ; રાજી 5 બોય
રજબ મુસ્લિમ વર્ષનો 7 મો મહિનો 5 બોય
રાજીલ જે ઘણું ચાલે છે 6 બોય
રાજીહ મજબૂત સ્થિતિમાં હોવા; વધુ સ્વીકાર્ય 1 બોય
રકિમ લેખક 8 બોય
રામિજ઼ દયાળુ 8 બોય
રમીજ઼ પ્રતીક; શેહઝાદા; સન્માનિત; માનનીય 5 બોય
રમીહ એક ચમકતો સિતારો 4 બોય
રામીન આજ્ઞાકારી રીતે; લોકોને ભૂખ અને પીડાથી બચાવવા, તેમના જીવનમાં ખુશીઓ લાવવી 1 બોય
રમીશ ગીત; શાંતિ;આરામ 5 બોય
રમીઝ પ્રતીક; શેહઝાદા; સન્માનિત; માનનીય 4 બોય
Raonar (રોનાર) Luster 4 બોય
રકીબ નિરીક્ષક; દરવાન 11 બોય
રકીમ લેખક 4 બોય
રસાન વરસાદની મોસમ 9 બોય
રસાલ ખૂણો 6 બોય
રસિમ આયોજક; રચનાકાર; નિર્માતા 7 બોય
રસીન શાંત; સ્વસ્થ 8 બોય
રસેલ પથ માર્ગદર્શિકા 1 બોય
રશાદ યુવાન ગઝલ; આચારની પ્રામાણિકતા; અખંડીતતા સાથે; સંવેદનશીલ 7 બોય
રાશદ યુવાન ગઝલ; આચારની પ્રામાણિકતા; અખંડીતતા સાથે; સંવેદનશીલ 6 બોય
રશીદ તર્કસંગત; બુદ્ધિશાળી; યોગ્ય રીતે નિર્દેશિત; સાચી શ્રદ્ધા રાખવી 6 બોય
રશીદ તર્કસંગત; બુદ્ધિશાળી; યોગ્ય રીતે નિર્દેશિત; સાચી શ્રદ્ધા રાખવી 5 બોય
રશિક કૃપાળુ; ભવ્ય; મર્મજ્ઞ; ઉત્સાહી; મનોરંજન; સમજદાર; સુંદર 9 બોય
રશને ન્યાયાધીશ 11 બોય
રશુલ ભગવાન શિવ; અલ્લાહના ફરિસ્તા; પયગંબર; ફરિસ્તા 7 બોય
રસીખ સુસ્થાપિત; સુવ્યવસ્થિત 3 બોય
રસીલ સારું; સંદેશાવાહક 5 બોય
રસીમ આયોજક; રચનાકાર; નિર્માતા 6 બોય
રસીન શાંત; સ્વસ્થ 7 બોય
રસૂલ ભગવાન શિવ; અલ્લાહનો સંદેશવાહક; પયગંબર; ફરિસ્તા 8 બોય
રસૂલ ભગવાન શિવ; અલ્લાહનો સંદેશવાહક; પયગંબર; ફરિસ્તા 8 બોય
રતીબ ગોઠવણ કરનાર 5 બોય
રૌનક સુંદરતા; કૃપા; મોહ 9 બોય
Showing 1 - 100 of 209