ર થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ર' થી શરૂ થતા 209, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 209
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
રુવ્વાદ પ્રવર્તક; સંશોધકો; માર્ગદર્શિકા 9 બોય
રુવાય્ફી ઉચ્ચ 4 બોય
રુવાય્ફે ઉચ્ચ; શ્રેષ્ઠ; શ્રેષ્ઠતમ 9 બોય
રુવેદ ધીરે ચાલવું 11 બોય
રુવીદ ધીરે ચાલવું 4 બોય
રુસ્તમ વિશાળ; ખૂબ લાંબું; પોલાદમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ; મજબૂત; સારી રીતે નિર્મિત 2 બોય
રૂશ્દી સારા સમાચાર 7 બોય
રૂશ્દ સાચા માર્ગ પર 7 બોય
રુશન પ્રબુદ્ધ 9 બોય
રુમન જન્નતમાં ફળ, દાડમ (દાડમ) 22 બોય
રુમાન જન્નતમાં ફળ, દાડમ (દાડમ) 5 બોય
રુક્નુદ દિન ધર્મનો આધાર (ઇસ્લામ) 8 બોય
રુકન સ્તંભ; આધાર; સહકાર 1 બોય
રૂખમ સફેદ પથ્થર; આરસ 9 બોય
રુખીલાહ માદા ઘેટાંનું એક સહા નામ 8 બોય
રુખ તાજ; ચહેરો; બિંદુ 22 બોય
રુકાનાહ દ્રઢ; નક્કર 11 બોય
રુહુલ કુદુસ પાક પંચાંગની આત્મા 9 બોય
રુહુલ હક સત્યની આત્મા 7 બોય
રુહાન દયાળુ; આધ્યાત્મિક 9 બોય
રૂહ ભાવના; આત્મા; સારું વર્તન; શુદ્ધ 2 બોય
રોવેલ ફૂલ 1 બોય
રોશંક રોશની; તેજ 5 બોય
રૂહુલ્લાહ અલ્લાહની ભાવના; એક વિશેષ નામ 11 બોય
રૂહુલ અમીન આસ્થાવાનોની આત્મા 9 બોય
રૂહ ભાવના; આત્મા; સારું વર્તન; શુદ્ધ 11 બોય
રૂફહ આઘાતજનક 9 બોય
રોનક સુંદરતા; કૃપા; મોહ 11 બોય
રોનક સુંદરતા; કૃપા; મોહ 5 બોય
Rohail (રોહિલ) Noble 9 બોય
રોહાબ જે પોતાનું વચન પાળે છે 8 બોય
રોબિલ ઉડાન 3 બોય
રીઝવાન સ્વીકૃતિ; શાખ 1 બોય
રિજ઼વી ફરિસ્તા; જન્નતનો રક્ષક; સારા સમાચાર લાનાર 3 બોય
રિજ઼વાન સ્વીકૃતિ; શાખ 9 બોય
રિજક અલ્લાહ અલ્લાહથી આજીવિકા 5 બોય
રિજક આજીવિકા; અલ્લાહની દયા 7 બોય
રિય્યાન નાનો રાજા 11 બોય
રિયાજુલ ઇસ્લામ ઇસ્લામનો બાગ 4 બોય
રિયાજ઼ અભ્યાસ અથવા બાગ 7 બોય
રિયાસત નિયમ; વર્ચસ્વ 3 બોય
રિયાસ સ્વર્ગ 9 બોય
રીયાહ આરામ 7 બોય
રિયાધ બાગ 11 બોય
રિયાદ બાગ 3 બોય
રીયાઝ અભ્યાસ અથવા બાગ 8 બોય
રિસાય જોખમ; કાળો ગુલાબ; સૌથી ઓછું; એક 9 બોય
રીન્શિના 3 બોય
રીનાફ શાંત 3 બોય
રીમોન દાડમ 6 બોય
રિહાન ભગવાન દ્વારા પસંદ કરેલું; ભગવાન વિષ્ણુ; દુશ્મનોનો વિનાશ કરનાર 6 બોય
રિફાત ઉંચાઈ; ઉચ્ચ; વિકાસ 9 બોય
રીફાઇ 7 બોય
રીફાહ ત્રીસ સાથીઓના નામ; મહાનતા 6 બોય
રિફાહ ત્રીસ સાથીઓના નામ; મહાનતા 7 બોય
રીદ્વાન જન્નતનો દ્વાર નો રક્ષક 6 બોય
રિધ્વન સ્વીકૃતિ; શાખ 5 બોય
રિધા માન આપવું; આવરણ; સંતોષ 4 બોય
રિઆજ બાગ; ઈબાદત 9 બોય
ર્હેનીશ બારમાસી નદી 9 બોય
રેઝુલ કરીમ સૌથી ઉદાર (અલ્લાહ) નો સંતોષ 9 બોય
રેઝા પરિ; આનંદ; ઇચ્છા 5 બોય
રેશ્તિન પ્રામાણિક 4 બોય
રેશ્બીન વિશિષ્ટ; સિતારા નો રાજા 3 બોય
રેમલથ શક્તિશાળી પ્રતીકવાદ, ભાગ્ય અને નસીબ 5 બોય
રેહ્ઝા અંગ્રેજી; હિન્દી 4 બોય
રેહ્યાજ઼ અભ્યાસ 3 બોય
રેહ્મત -ઉલ્લાહ અલ્લાહ ની સર્વશક્તિમાન રહેમત 11 બોય
રેહમાત દયા 11 બોય
રેહમાન દયાળુ 5 બોય
રેહમા સ્નેહી 9 બોય
રેહાન નકામું; ખુશ્બુદાર; એક રાજા; સિતારો 1 બોય
રેહમ નાના; હળવો વરસાદ; ઝરમર વરસાદ; દયા 9 બોય
રેહાન સુગંધિત; મધુર સુગંધિત; રાજા; નક્ષત્ર 11 બોય
રીત ચમેલી; સુખદ; શુદ્ધિકરણ; સ્તોત્ર; સમૃદ્ધ; સાર્વત્રિક પુષ્કળ 3 બોય
રઝ્ઝાક ભક્ત; પ્રદાતા 8 બોય
રઝીક ખુદાનું બીજું એક નામ; સંગ્રહ 8 બોય
રાઝીન શાંત; ગંભીર; શાંતમનવાળું; શાંતચિત્ત ; સૂક્ષ્મ 5 બોય
રાઝી કોઈપણ માટે આભારી; સંતોષ; સંતુષ્ટ; ખુશ 9 બોય
રાઝીન શાંત; ગંભીર; શાંતમનવાળું; શાંતચિત્ત ; સૂક્ષ્મ 6 બોય
રઝમ સિંહ 5 બોય
રજ઼ાક ભક્ત; પ્રદાતા 3 બોય
રજાન સંવેદનશીલતા અને સમ્માન; શાંત 7 બોય
રજ઼ા સુંદર 1 બોય
રાય્યન સંતોષ; રાજી 3 બોય
રાયન લોથરના લોકોની ભૂમિ 22 બોય
રાય્હન તુલસીનો છોડ; અલ્લાહની રહેમત થવી 4 બોય
રાયહાન તુલસીનો છોડ; અલ્લાહની રહેમત પ્રાપ્ત થવી; જન્નતનું ફૂલ 5 બોય
રાયીસ ધનાઢ્ય 1 બોય
રયાન પીણું દ્વારા લલચાવવું; સ્વર્ગનો દરવાજો 5 બોય
રવ્માન સારા રમૂજી વાક્યો 7 બોય
રવ્હ તાજગી; આરામ 5 બોય
રવૂફ઼ પ્રેમની ગુલામી 5 બોય
રૌશન પ્રકાશ; તેજસ્વી; બુદ્ધિમાન; પ્રખ્યાત 1 બોય
રૌનક સુંદરતા; કૃપા; મોહ 9 બોય
રોઉંનક , રૌનક પ્રકાશ; સુખી 3 બોય
રૂફ જે બધાનો મિત્ર છે; દયાળુ; મેહરબાન 1 બોય
રતિયાહ વિદ્વાન 1 બોય
રતીબ ગોઠવણ કરનાર 5 બોય
રસૂલ એદિલ ફરિસ્તા; સંદેશાવાહક; પયગંબર મુહમ્મદનું બીજું નામ 7 બોય
Showing 1 - 100 of 209