હ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'હ' થી શરૂ થતા 246, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 246
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
હાદિ માર્ગદર્શિકા; નિયામક; નેતા 6 બોય
હાદી સુધારવા માટે માર્ગદર્શિકા 3 બોય
હાફીઝ રક્ષક; જેમણે કુરાનને સ્મરણ કર્યું છે 6 બોય
હાઇજ પ્રાપ્તકર્તા 9 બોય
હાલાહ કિરણોનું બીમ 22 બોય
હાલીમ હળવું; ખાનદાની; વિનાશક; ધૈર્યવાન; યુવાન 8 બોય
હામિદ દુઆ (અલ્લાહ); પ્યારું(અલ્લાહ);મિત્ર; તારીફ; પ્રશંસાપાત્ર 9 બોય
હાનિ સુખી; ખુશી; સંમત થવું; સુખદ 6 બોય
હારીજ ક્ષિતિજ; મજબૂત; સુરક્ષિત; રક્ષિત 11 બોય
હારીસ હળ વાહક; ખેડૂત; મિત્ર 11 બોય
હારૂન ઉચ્ચ અથવા ઉચ્ચતમ; એક પયગંબરનું નામ (હારૂન) 9 બોય
હાશિમ ઉદારતા; પયગંબર ના દાદા; નિર્ણાયક 5 બોય
હાશીર સંગ્રાહક; એકત્રિત કરનાર 1 બોય
હાતિમ ન્યાયાધીશ 7 બોય
હાઝીક બુદ્ધિશાળી; સક્ષમ 8 બોય
હબબ હેતુ; ધ્યેય; સમાપ્ત 5 બોય
હબશ ગિની મરઘી; ગિનિ મરઘું 3 બોય
હબ્બાબ અનુકૂળ; મનોરમ 7 બોય
હબીબુલ્લાહ અલ્લાહના પ્યારા; અલ્લાહના સાથી; સૌને પ્રિય 5 બોય
Habeel (હબિલ) Allah accepted the name of one of the sons of Sayyidina Aadam his sacrifice but that of Qabeel, his brother rejected 6 બોય
હબીબ પ્રિય 22 બોય
હબીબુલ્લાહ અલ્લાહના પ્યારા; અલ્લાહના સાથી; સૌને પ્રિય 4 બોય
હબીસ હદીસનો તૌસીફી 3 બોય
હદાદ પ્રજનન શક્તિના સીરિયન અલ્લાહ; હર્ષ 9 બોય
Hadahid (હદાહિદ) Hoopoes 8 બોય
હદલ શાંતિપૂર્ણ 8 બોય
હદ્બર સુંદર 7 બોય
હડાદ લુહાર 22 બોય
હદ્દક સમજદાર 8 બોય
હદી માર્ગદર્શિકા; નિયામક; નેતા 5 બોય
હાદી માર્ગદર્શિકા; નિયામક; નેતા 22 બોય
હદીદ પાક કુરાનની 57 મી સૂરા; લોહ; છટાદાર 8 બોય
હદીર સારી રીતે વ્યવસ્થિત 4 બોય
હદીસ પયગંબર મુહમ્મદનું કથન 5 બોય
હદોં હિથરની ટેકરી 6 બોય
હદ્રમી નોંધપાત્ર પુરુષો 9 બોય
હેલાહ અસાધારણ 8 બોય
હાંફી ઉદાર 6 બોય
હફીદ સમજદાર 1 બોય
હાફ઼િજ઼ રક્ષક; જેમણે કુરાનને સ્મરણ કર્યું છે 5 બોય
હફીઝુલ્લાહ અલ્લાહની સ્મરણ 5 બોય
હફસ સિંહ; સિંહનું બાળક 7 બોય
હૈબ મહાનતા 2 બોય
હૈબા ગુરુત્વાકર્ષણ 22 બોય
હૈબહ વૈભવ 11 બોય
હૈદર સિંહ; અલીનું શીર્ષક 5 બોય
હૈદેર સિંહ 9 બોય
હીકલ વાર્તા 6 બોય
હીરુમ પાક 7 બોય
હીથમ યુવાન ગરુડ 6 બોય
હજી પ્રવાસી 1 બોય
હજીબ દ્વારપાલ, ચોકીદાર; બેલીફ 3 બોય
હાજિદ આરામ કરતી વ્યક્તિ 5 બોય
હાજિર અલ્લાહનું બીજું નામ; વર્તમાન; તૈયાર 1 બોય
હજ્જાજ ભ્રમણકક્ષા; આંખનું સોકેટ; દલીલ 4 બોય
હજ્વેરી હજવરનું; એક પીરનું નામ 1 બોય
હકમ પંચ; ન્યાયાધીશ 7 બોય
હકાન રાજનીતિ ; નેતા 8 બોય
હકીમ સંવેદનશીલ; શાસક; રાજ્યપાલ; ભાઈ 7 બોય
હાકેમ સંવેદનશીલ; શાસક; રાજ્યપાલ; ભાઈ 2 બોય
હૈકીમ સંવેદનશીલ; શાસક; રાજ્યપાલ; ભાઈ 6 બોય
હલીફ સાથી; સંબંધિત 1 બોય
હલીમ હળવું; ખાનદાની; વિનાશક; ધૈર્યવાન; યુવાન 8 બોય
હલીફ સાથી; સંબંધિત 9 બોય
હલીલ સ્વચ્છ 6 બોય
હલીમ હળવું; ખાનદાની; વિનાશક; ધૈર્યવાન; યુવાન 7 બોય
હલ્લાજ કપાસ મેળવનાર 8 બોય
હલુલ ભારે 9 બોય
હલવાની હલવાઈ 5 બોય
હમાલ ભોળું 8 બોય
હમલાહ ભોળું 8 બોય
હમ્દ તારીફ; પ્રશંસા કરવા 8 બોય
હમ્દાસ્ત સાથી; જે નજીકમાં રહે છે 3 બોય
હમધ્ય સહાનુભૂતિ; દયા 5 બોય
હમદી પ્રશંશાપાત્ર 8 બોય
હમેદ દુઆ (અલ્લાહ); પ્યારું(અલ્લાહ);મિત્ર; તારીફ; પ્રશંસાપાત્ર 22 બોય
હમીદ દુઆ (અલ્લાહ); પ્યારું(અલ્લાહ);મિત્ર; તારીફ; પ્રશંસાપાત્ર 9 બોય
હમિદુલ્લાહ સર્વ પ્રશંસનીય નો સેવક 9 બોય
હમીમ મિત્ર; નજીકનો મિત્ર 9 બોય
હામી રક્ષક; આશ્રયદાતા; સમર્થકો; તારણહાર 22 બોય
હામિદ દુઆ (અલ્લાહ); પ્યારું(અલ્લાહ);મિત્ર; તારીફ; પ્રશંસાપાત્ર 8 બોય
હમીમ મિત્ર; નજીકનો મિત્ર 8 બોય
હમીઝ હોશિયાર; તેજસ્વી 3 બોય
હમ્માદ જે અલ્લાહની બંદગી કરે છે 22 બોય
હમમમ મહાન માણસ; મુખ્ય; નાયક 22 બોય
હમૂદ જે અલ્લાહની તારીફ કરે છે 11 બોય
હમરાઝ રહસ્ય જાણનાર; ભરોસો 5 બોય
હમરાઝ રહસ્ય જાણનાર; ભરોસો 4 બોય
હમ્શાદ હંમેશા વિજયી 9 બોય
હમ્જા સિંહ 22 બોય
હમજાદ બિરાદર; સાથી 8 બોય
હમજાહ સિંહ; પયગંબર ના કાકા નું નામ 3 બોય
હનાફી સાચો ભક્ત 3 બોય
હની સુખની 6 બોય
હનાશ એ જ નામના વ્યક્તિએ હદીતનો પાઠ કર્યો 6 બોય
હન્બલ શુદ્ધતા 2 બોય
હનીફ પ્રામાણિક; સત્ય; સાચો આસ્તિક 3 બોય
હાંફી શાળા નો અનુયાયી 11 બોય
હાની સુખી; ખુશ; સંતુષ્ટ; સુખદ 5 બોય
હનીફ પ્રામાણિક; સત્ય; સાચો આસ્તિક 11 બોય
Showing 1 - 100 of 246