હ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'હ' થી શરૂ થતા 246, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 246
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
હાદિ માર્ગદર્શિકા; નિયામક; નેતા 6 બોય
હાદી સુધારવા માટે માર્ગદર્શિકા 3 બોય
હાનિ સુખી; ખુશી; સંમત થવું; સુખદ 6 બોય
હદી માર્ગદર્શિકા; નિયામક; નેતા 5 બોય
હાદી માર્ગદર્શિકા; નિયામક; નેતા 22 બોય
હદોં હિથરની ટેકરી 6 બોય
હાંફી ઉદાર 6 બોય
હૈબ મહાનતા 2 બોય
હૈબા ગુરુત્વાકર્ષણ 22 બોય
હજી પ્રવાસી 1 બોય
હામી રક્ષક; આશ્રયદાતા; સમર્થકો; તારણહાર 22 બોય
હની સુખની 6 બોય
હાંફી શાળા નો અનુયાયી 11 બોય
હાની સુખી; ખુશ; સંતુષ્ટ; સુખદ 5 બોય
હક સત્ય; ખરેખર; વાસ્તવિક; યોગ્ય 8 બોય
હીર શક્તિશાળી; શક્તિ; હીરો; અંધકાર 9 બોય
હેંડ ઊંટોનના જૂથ જે 100 થી 200 છે 22 બોય
હૂદ સર્વશક્તિમાન પયગંબર નુ એક નામ; 11માં એક પયગંબર શીર્ષક 6 બોય
Houd (હૌદ) A prophet's name; 3 બોય
હોંડા માર્ગદર્શન આપવું 22 બોય
હૂબ પ્રેમ 4 બોય
હુદ સર્વશક્તિમાન પયગંબર નુ એક નામ; 11માં એક પયગંબર શીર્ષક 6 બોય
હમ્દ તારીફ; પ્રશંસા કરવા 8 બોય
હમ્જા સિંહ 22 બોય
હસ્ક પર્વતનું શિખર 3 બોય
હય્ય જીવંત; જીવવું 5 બોય
હેલ્મી મોતી, મણકો; મૂળભૂત તૃણમણિ 11 બોય
હિલ્મી ખાનદાની; શાંત 6 બોય
હિર્જ અલ્લાહનું બીજું નામ; આશ્રય સ્થળ 7 બોય
હોસ્ની સૌંદર્ય; શ્રેષ્ઠતા 11 બોય
હમ્જા હુમ્ઝા નામ એ અરબી મૂળાક્ષરોમાંનું એક છે 6 બોય
હાફીઝ રક્ષક; જેમણે કુરાનને સ્મરણ કર્યું છે 6 બોય
હાઇજ પ્રાપ્તકર્તા 9 બોય
હાલાહ કિરણોનું બીમ 22 બોય
હાલીમ હળવું; ખાનદાની; વિનાશક; ધૈર્યવાન; યુવાન 8 બોય
હામિદ દુઆ (અલ્લાહ); પ્યારું(અલ્લાહ);મિત્ર; તારીફ; પ્રશંસાપાત્ર 9 બોય
હારીજ ક્ષિતિજ; મજબૂત; સુરક્ષિત; રક્ષિત 11 બોય
હારીસ હળ વાહક; ખેડૂત; મિત્ર 11 બોય
હારૂન ઉચ્ચ અથવા ઉચ્ચતમ; એક પયગંબરનું નામ (હારૂન) 9 બોય
હાશિમ ઉદારતા; પયગંબર ના દાદા; નિર્ણાયક 5 બોય
હાશીર સંગ્રાહક; એકત્રિત કરનાર 1 બોય
હાતિમ ન્યાયાધીશ 7 બોય
હાઝીક બુદ્ધિશાળી; સક્ષમ 8 બોય
હબબ હેતુ; ધ્યેય; સમાપ્ત 5 બોય
હબશ ગિની મરઘી; ગિનિ મરઘું 3 બોય
Habeel (હબિલ) Allah accepted the name of one of the sons of Sayyidina Aadam his sacrifice but that of Qabeel, his brother rejected 6 બોય
હબીબ પ્રિય 22 બોય
હબીસ હદીસનો તૌસીફી 3 બોય
હદાદ પ્રજનન શક્તિના સીરિયન અલ્લાહ; હર્ષ 9 બોય
હદલ શાંતિપૂર્ણ 8 બોય
હડાદ લુહાર 22 બોય
હદીદ પાક કુરાનની 57 મી સૂરા; લોહ; છટાદાર 8 બોય
હદીર સારી રીતે વ્યવસ્થિત 4 બોય
હદીસ પયગંબર મુહમ્મદનું કથન 5 બોય
હેલાહ અસાધારણ 8 બોય
હફીદ સમજદાર 1 બોય
હાફ઼િજ઼ રક્ષક; જેમણે કુરાનને સ્મરણ કર્યું છે 5 બોય
હફસ સિંહ; સિંહનું બાળક 7 બોય
હૈબહ વૈભવ 11 બોય
હૈદર સિંહ; અલીનું શીર્ષક 5 બોય
હૈદેર સિંહ 9 બોય
હીકલ વાર્તા 6 બોય
હીરુમ પાક 7 બોય
હીથમ યુવાન ગરુડ 6 બોય
હજીબ દ્વારપાલ, ચોકીદાર; બેલીફ 3 બોય
હાજિદ આરામ કરતી વ્યક્તિ 5 બોય
હાજિર અલ્લાહનું બીજું નામ; વર્તમાન; તૈયાર 1 બોય
હકમ પંચ; ન્યાયાધીશ 7 બોય
હકાન રાજનીતિ ; નેતા 8 બોય
હકીમ સંવેદનશીલ; શાસક; રાજ્યપાલ; ભાઈ 7 બોય
હાકેમ સંવેદનશીલ; શાસક; રાજ્યપાલ; ભાઈ 2 બોય
હૈકીમ સંવેદનશીલ; શાસક; રાજ્યપાલ; ભાઈ 6 બોય
હલીફ સાથી; સંબંધિત 1 બોય
હલીમ હળવું; ખાનદાની; વિનાશક; ધૈર્યવાન; યુવાન 8 બોય
હલીફ સાથી; સંબંધિત 9 બોય
હલીલ સ્વચ્છ 6 બોય
હલીમ હળવું; ખાનદાની; વિનાશક; ધૈર્યવાન; યુવાન 7 બોય
હલુલ ભારે 9 બોય
હમાલ ભોળું 8 બોય
હમદી પ્રશંશાપાત્ર 8 બોય
હમેદ દુઆ (અલ્લાહ); પ્યારું(અલ્લાહ);મિત્ર; તારીફ; પ્રશંસાપાત્ર 22 બોય
હમીદ દુઆ (અલ્લાહ); પ્યારું(અલ્લાહ);મિત્ર; તારીફ; પ્રશંસાપાત્ર 9 બોય
હમીમ મિત્ર; નજીકનો મિત્ર 9 બોય
હામિદ દુઆ (અલ્લાહ); પ્યારું(અલ્લાહ);મિત્ર; તારીફ; પ્રશંસાપાત્ર 8 બોય
હમીમ મિત્ર; નજીકનો મિત્ર 8 બોય
હમીઝ હોશિયાર; તેજસ્વી 3 બોય
હમૂદ જે અલ્લાહની તારીફ કરે છે 11 બોય
હનાફી સાચો ભક્ત 3 બોય
હનાશ એ જ નામના વ્યક્તિએ હદીતનો પાઠ કર્યો 6 બોય
હનીફ પ્રામાણિક; સત્ય; સાચો આસ્તિક 3 બોય
હનીફ પ્રામાણિક; સત્ય; સાચો આસ્તિક 11 બોય
હંઝલ ઈશ્વર તરફથી ભેટ 8 બોય
હકકી એક વ્યક્તિ જે સત્યને ન્યાય આપે છે, પ્રામાણિક છે 7 બોય
હરાજ મનોરંજક; હાસ્યરસ-પ્રધાન 9 બોય
હરીફ તીખું; કડક 7 બોય
હરિશ હળ વાહક; ખેડૂત; મિત્ર 1 બોય
હરીઝ ક્ષિતિજ; મજબૂત; સુરક્ષિત; રક્ષિત 8 બોય
હારૂન ઉચ્ચ અથવા ઉચ્ચતમ; એક પયગંબરનું નામ (હારૂન) 8 બોય
હર્ષિત સરસ; મિત્ર; કોલેજ; સહ-કર્મચારી 11 બોય
હૈરત બે દૂતોમાંથી એક એ બાબેલ મોકલ્યો 5 બોય
Showing 1 - 100 of 246