મ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ Unisex ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'મ' થી શરૂ થતા 18, મુસ્લિમ Unisex નામ છે
Showing 1 - 18 of 18
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
માલિ વિશિષ્ટ; ઉત્કૃષ્ટ; માન્યવર 9 બોય-ગર્લ
માંધાત તારીફ; પ્રશંસા કરવા 2 બોય-ગર્લ
મહાસીન સૌંદર્ય; અત્તર 11 બોય-ગર્લ
મહિન પૃથ્વી; સુંદર અથવા પાતળા પોત 1 બોય-ગર્લ
માહિર ખુબ જ કુશળ; નિષ્ણાત; ઝડપી; પ્રતિભાશાળી; શક્તિશાળી 5 બોય-ગર્લ
મિસરા સરળતા; આરામ 8 બોય-ગર્લ
મૈસૂન સુંદર ચહેરો અને શરીરનું 5 બોય-ગર્લ
મારામ ઈચ્છા ; હેતુ; મહાપ્રાણ 1 બોય-ગર્લ
મસર્રત સુખ; ઉલ્લાસ; આનંદ 1 બોય-ગર્લ
મશાલ રોશની; તેજસ્વી 9 બોય-ગર્લ
માંવાહીબ ભેટ; પ્રતિભા 3 બોય-ગર્લ
મીન્નાહ દયા; કૃપા; રહેમત 5 બોય-ગર્લ
મિરાજ દેશની જમીન (માટી) 6 બોય-ગર્લ
મુબીન સ્પષ્ટ; સાથી 5 બોય-ગર્લ
મુકાર્રમ સન્માનિત 6 બોય-ગર્લ
મુખ્તાર પસંદ કરવું 11 બોય-ગર્લ
મુનવ્વર પ્રબુદ્ધ; રોશન 6 બોય-ગર્લ
મુયાસ્સાર નશીબદાર; સુવિધા 9 બોય-ગર્લ
Showing 1 - 18 of 18