શ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'શ' થી શરૂ થતા 156, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 156
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
શોઈબ તે સાચો રસ્તો બતાવે છે; શોએબ ઇસ્લામના પયગંબર હતા 9 બોય
શબીર ધર્મનિષ્ઠ; સુંદર 4 બોય
શફિક , શફીક પ્રેમાળ; કરુણાસભર; નરમ; માફી માંગવી; સંવેદનશીલ; દયાળુ 4 બોય
શોએબ મશહૂર; હંમેશા વિજયી; અત્યંત પ્રિય; દયાળુ 22 બોય
શેઝીન રાજકુમાર 9 બોય
શાઝ અદ્દભુત; ઘણા બધામાં એક 1 બોય
શાબાઝ સરસ; સુંદર; હોશિયાર; અલ્લાહ દ્વારા રક્ષિત; આત્મવિશ્વાસ; દયાળુ 3 બોય
શાફિર રાજદૂત; ઉદાર; સંદેશાવાહક; મધ્યસ્થી 8 બોય
શાહિદ મધ; સાક્ષી; મૂળ 4 બોય
શામિલ વ્યાપક; પૂર્ણ; સુલેહશાંતિ કરાવનાર 8 બોય
શામ્માસ બદર પર અલ્લાહના માર્ગે શહીદ થયેલા પયગંબર પબુહના સાથી બિન ઉસ્માન અલ-મખઝુમી આર.એ. 2 બોય
શબ્બીર પાક; સરસ; ધૈર્યવાન 5 બોય
શાહીર જાણીતું; શિવાજીના શાસન દરમિયાન કવિઓ અથવા શાયરોનું પરંપરાગત સંગીત વગાડનારા લોકોનું એક જૂથ. 1 બોય
શાદાબ લીલો; તાજુ; પલાળેલું; સદાબહાર 8 બોય
શહજાદ રાજાઓના પુત્ર 4 બોય
શાહબાઝ સફેદ બાજ; રાજા 11 બોય
શકેબ ધીરજ 1 બોય
શાહીના ખાનદાની; નિવિદા; બાજ 6 બોય
શાહજેબ રાજાનો તાજ, રાજા જેવો 11 બોય
શમીમ ખુશ્બુ; ખુશ્બુિત; પ્રામાણિક; વાસ્તવિક;શુદ્ધ; સત્ય 9 બોય
શમશુ, શમશાદ સુંદર 1 બોય
શિરાઝ મનોરમ 1 બોય
શયાન હોશિયાર; સૌજન્ય 6 બોય
શર્જીલ સરસ 6 બોય
શહરુલ ચંદ્ર 6 બોય
શાજિબ સુંદર 11 બોય
શૈએલ તારાઓની જેમ તેજસ્વી 9 બોય
શરિફ , શરીફ પ્રામાણિક;માનનીય; ઉમદા; વિશિષ્ટ; સજ્જન; સદાચારી;શુદ્ધ; પાક; સદ્ગુણ 6 બોય
શકીલ સુંદર 7 બોય
શુજાથ એક સારા ખાનદાનથી સંબંધિત; મિત્ર 6 બોય
શકીબ સહનશીલતાપૂર્વક 3 બોય
શોઈબ મશહૂર; હંમેશા વિજયી; અત્યંત પ્રિય; દયાળુ 8 બોય
શાકીર આભારી 3 બોય
શહાદત સાક્ષી; પુરાવા 8 બોય
શમીમ મહેક; ખુશ્બુદાર 1 બોય
શાઝેબ સુશોભિત રાજા 7 બોય
Shuayb (શુય્બ) A prophet's name; 22 બોય
શબીર અલી શબીરનો અર્થ પાક ; સરસ 8 બોય
શાફીઉલ્લા અલ્લાહની દયા, અલ્લાહની પવિત્રતા 8 બોય
શહર પરોઢ, સવાર; ચાંદની 1 બોય
શામિલ વ્યાપક; પૂર્ણ 9 બોય
શરીક઼ સતેજ; પ્રતિભા 1 બોય
શરીક અલીમ; પ્રતિભા; સહયોગી 4 બોય
શાયેર કવિ 4 બોય
શરીફ પ્રામાણિક;માનનીય; ઉમદા; વિશિષ્ટ; સજ્જન; સદાચારી;શુદ્ધ; પાક; સદ્ગુણ 7 બોય
શાજી નિર્ભયી; હિંમતવાન; ઉમદા માણસોનો રાજા 3 બોય
શરીક સતેજ; પ્રતિભા 1 બોય
શિહબ રોશની; જ્યોત 11 બોય
શેહ્રણ પર્શિયાના પ્રાચીન રાજા 1 બોય
શબી તેમના સમયના અગ્રણી વિદ્વાન, ખાસ કરીને હદીસ માટે; મીઠી; સાબિન 3 બોય
શહજોર ચરમ શક્તિ 5 બોય
શેફી બુદ્ધિ 11 બોય
શેર સિંહ 5 બોય
શીહદ મધ 4 બોય
શાફી શુદ્ધ; ચોખ્ખું; સ્ફટિક 8 બોય
શબાન ઇસ્લામિક મહિનો, મુસ્લિમ ચંદ્ર કેલેન્ડરનો આઠમો મહિનો 1 બોય
શહબ ઉલ્કા;વાદળ; બુધ 3 બોય
ષહ્રિઅર અલ્લાહ; રાજા 1 બોય
શમુન એક પયગંબરનું નામ 22 બોય
શરીફૂદીન ઉમદા ધર્મ 1 બોય
શહરયાર અલ્લાહ 4 બોય
શેર્યાર રાજા 4 બોય
શેહીન રાજા 9 બોય
શફિક પ્રેમાળ; કરુણાસભર; નરમ; માફી માંગવી; સંવેદનશીલ; દયાળુ 6 બોય
શહરયાર રાજા 9 બોય
શેફિક દયાળુ 5 બોય
Shihab Al Din (શીહાબ અલ દિન) Star of the faith 6 બોય
Shofin (શોફીન) Josephin 8 બોય
શકીબ ધીરજ 5 બોય
શાફ જે આરોગ્ય આપે છે 8 બોય
શાયર કવિ; વિદ્વાન 1 બોય
શાબિહ સરસ; હદીસની તૌસિફી; સુખદ; શોખીન 3 બોય
શાળીદ યોગ્ય; લાયક; દોષરહિત; સાચો 1 બોય
શહલાદ આનંદ 9 બોય
શામેલ વ્યાપક; પૂર્ણ 22 બોય
શામીસ તેજ; સૂર્યપ્રકાશથી ભરેલું 6 બોય
શમમીન સૂર્યપ્રકાશ 3 બોય
શમ્સ અલ દિન વિશ્વસનીય સૂર્ય 1 બોય
શામ્સીદિન ધર્મનો સૂર્ય 7 બોય
શરહિલ હદીસનો તૌસીફી 5 બોય
શરીકુએ સહભાગી 8 બોય
શૌકત ભવ્ય 9 બોય
શવકી પ્રેમાળ 5 બોય
શૂર બહાદુર; સાહસિક; શકિતશાળી; બહાદુર; સિંહ; વાઘ 3 બોય
શુનેઅલ યાત્રી 8 બોય
શુરય્હ હદીસનો તૌસીફી 1 બોય
શુરય્મ વિભાજીત; નાબૂદી 6 બોય
શમશ ખુશ્બુ; સુર્ય઼ 5 બોય
શેરાઝ પ્રેમ; સંભાળ; હિંમતવાન 5 બોય
શબાહ સદૃશ; સવાર; પરોઢ 3 બોય
શબ્બ યુવા 5 બોય
શાળાહ સુખદ; સુખી; આનંદી 5 બોય
શૈર્યાર મિત્રતા 1 બોય
શૈસ્તાખાન નમ્ર 3 બોય
શાલૌદ્દીન ભરોસાની સચ્ચાઈ 3 બોય
શાલ્લાલ ધોધ 2 બોય
શકીક સગો ભાઈ 9 બોય
શાકુઇતા ધન્ય 6 બોય
શય્બાહ ભૂરા કેશ વાળી ; વૃદ્ધ 1 બોય
શેહ્યાર નસીબદાર 3 બોય
Showing 1 - 100 of 156