શ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'શ' થી શરૂ થતા 156, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 156
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
શાદી ગાયક 22 બોય
શાફ જે આરોગ્ય આપે છે 8 બોય
શાફી શુદ્ધ; ચોખ્ખું; સ્ફટિક 8 બોય
શાન ગૌરવ; શાંતિપૂર્ણ 7 બોય
શાઝ અદ્દભુત; ઘણા બધામાં એક 1 બોય
શબી તેમના સમયના અગ્રણી વિદ્વાન, ખાસ કરીને હદીસ માટે; મીઠી; સાબિન 3 બોય
શફી પ્રામાણિક; સત્યવાદી; 8 બોય
શાફી પ્રામાણિક; સત્યવાદી; 7 બોય
શાહ રાજા; લાયક 9 બોય
શાજી નિર્ભયી; હિંમતવાન; ઉમદા માણસોનો રાજા 3 બોય
શાન ગૌરવ; શાંતિપૂર્ણ 6 બોય
શય લાયક; સુવાચ્ય; લાયક હોવું 9 બોય
શેફી બુદ્ધિ 11 બોય
શેર સિંહ 5 બોય
શૂર બહાદુર; સાહસિક; શકિતશાળી; બહાદુર; સિંહ; વાઘ 3 બોય
શુર બહાદુર; સાહસિક; શકિતશાળી; બહાદુર; સિંહ; વાઘ 3 બોય
શબ્બ યુવા 5 બોય
શમ્સ સુગંધ; સુર્ય઼ 6 બોય
શાન્ઝા ગર્વની મહિલાઓ 6 બોય
Shuayb (શુય્બ) A prophet's name; 22 બોય
શુક્રી આભારી 5 બોય
શરીક઼ સતેજ; પ્રતિભા 1 બોય
શાયર કવિ; વિદ્વાન 1 બોય
શબાન ઇસ્લામિક મહિનો, મુસ્લિમ ચંદ્ર કેલેન્ડરનો આઠમો મહિનો 1 બોય
શબાહ સદૃશ; સવાર; પરોઢ 3 બોય
શાબાઝ સરસ; સુંદર; હોશિયાર; અલ્લાહ દ્વારા રક્ષિત; આત્મવિશ્વાસ; દયાળુ 3 બોય
શાબિહ સરસ; હદીસની તૌસિફી; સુખદ; શોખીન 3 બોય
શબીર ધર્મનિષ્ઠ; સુંદર 4 બોય
શબીબ એક અલીમ જેણે કુરાન વિશે લખ્યું હતું 5 બોય
શબીન નામ સબિનાથી; ઇટાલિયન સંસ્કૃતિ 8 બોય
શબીર ધર્મનિષ્ઠ; સુંદર 3 બોય
શાદાબ લીલો; તાજુ; પલાળેલું; સદાબહાર 8 બોય
શાળાહ સુખદ; સુખી; આનંદી 5 બોય
શાળીદ યોગ્ય; લાયક; દોષરહિત; સાચો 1 બોય
શાધીન આઝાદ; આછો પીળો રંગ; યુવાન હરણ 9 બોય
શાફાય આધાર; મધ્યસ્થી 6 બોય
શફિક , શફીક પ્રેમાળ; કરુણાસભર; નરમ; માફી માંગવી; સંવેદનશીલ; દયાળુ 4 બોય
શાફિર રાજદૂત; ઉદાર; સંદેશાવાહક; મધ્યસ્થી 8 બોય
શફીન જે સુધારે છે 3 બોય
શફિક પ્રેમાળ; કરુણાસભર; નરમ; માફી માંગવી; સંવેદનશીલ; દયાળુ 6 બોય
શહબ ઉલ્કા;વાદળ; બુધ 3 બોય
શહર પરોઢ, સવાર; ચાંદની 1 બોય
શહીદ મધ; સાક્ષી; મૂળ 5 બોય
શાહીમ બુદ્ધિશાળી 5 બોય
શાહીન બાજ; ગરુડ 6 બોય
શાહીર જાણીતું; શિવાજીના શાસન દરમિયાન કવિઓ અથવા શાયરોનું પરંપરાગત સંગીત વગાડનારા લોકોનું એક જૂથ. 1 બોય
શાહિદ મધ; સાક્ષી; મૂળ 4 બોય
શાહીના ખાનદાની; નિવિદા; બાજ 6 બોય
શાહિર જાણીતું; શિવાજીના શાસન દરમિયાન કવિઓ અથવા શાયરોનું પરંપરાગત સંગીત વગાડનારા લોકોનું એક જૂથ. 9 બોય
શૈએલ તારાઓની જેમ તેજસ્વી 9 બોય
શૈઝેન 1 બોય
શકેબ ધીરજ 1 બોય
શકીલ સુંદર 7 બોય
શકીબ ધીરજ 5 બોય
શાકીર આભારી 3 બોય
શલભ કાળજી 6 બોય
શમસ સૂર્ય; પ્રકાશ 7 બોય
શામિજ 7 બોય
શામિલ વ્યાપક; પૂર્ણ 9 બોય
શમીમ મહેક; ખુશ્બુદાર 1 બોય
શમીન હોશિયાર; ખુશ; સરસ; રક્ષણ; ધની 11 બોય
શામેલ વ્યાપક; પૂર્ણ 22 બોય
શામિલ વ્યાપક; પૂર્ણ; સુલેહશાંતિ કરાવનાર 8 બોય
શમીમ ખુશ્બુ; ખુશ્બુિત; પ્રામાણિક; વાસ્તવિક;શુદ્ધ; સત્ય 9 બોય
શામીસ તેજ; સૂર્યપ્રકાશથી ભરેલું 6 બોય
શમશ ખુશ્બુ; સુર્ય઼ 5 બોય
શમશુ, શમશાદ સુંદર 1 બોય
શમુન એક પયગંબરનું નામ 22 બોય
શકીબ સહનશીલતાપૂર્વક 3 બોય
શકીક સગો ભાઈ 9 બોય
શરાફ સન્માન; ગર્વ; ઉમદા; વફાદાર; અલ્લાહ મારા ન્યાયાધીશ છે 8 બોય
શરિફ , શરીફ પ્રામાણિક;માનનીય; ઉમદા; વિશિષ્ટ; સજ્જન; સદાચારી;શુદ્ધ; પાક; સદ્ગુણ 6 બોય
શરીક અલીમ; પ્રતિભા; સહયોગી 4 બોય
શરીક સતેજ; પ્રતિભા 1 બોય
શરીફ પ્રામાણિક;માનનીય; ઉમદા; વિશિષ્ટ; સજ્જન; સદાચારી;શુદ્ધ; પાક; સદ્ગુણ 7 બોય
શરીક઼ અલીમ; પ્રતિભા; સહયોગી 9 બોય
શૌકત ભવ્ય 9 બોય
શાવીઝ મધુર બોલવુ 6 બોય
શવકી પ્રેમાળ 5 બોય
શયાન હોશિયાર; સૌજન્ય 6 બોય
શયન હોશિયાર; સૌજન્ય 5 બોય
શાયેર કવિ 4 બોય
શાઝાદ રાજકુમાર 5 બોય
શાઝેબ સુશોભિત રાજા 7 બોય
શાજિબ સુંદર 11 બોય
શાજિલ રાજા 3 બોય
શાઝીન શક્તિશાળી 5 બોય
શાઝીયા ખુશ્બુદાર 8 બોય
શેફિક દયાળુ 5 બોય
શેફિન ખૂણા 7 બોય
શેહીન રાજા 9 બોય
શેમીન 5 બોય
શેરાઝ પ્રેમ; સંભાળ; હિંમતવાન 5 બોય
શેઝીન રાજકુમાર 9 બોય
શિબિલ અરેબિકમાં યુવાન 5 બોય
શિબલી મહાન વિદ્વાન અને લેખક હતા 5 બોય
શીફળ 1 બોય
શિહબ રોશની; જ્યોત 11 બોય
શીહદ મધ 4 બોય
શિમાહ મલાઈ; પાત્ર 4 બોય
Showing 1 - 100 of 156