ણ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ણ' થી શરૂ થતા 228, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 228
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
નાહ્યાં સ્ટોપર 9 બોય
નોમન અલ્લાહના રહેમત સાથે વ્યક્તિ 3 બોય
નાદિમ , નદીમ મૈત્રીપૂર્ણ; મનોરંજન; મિત્ર કે સાથી 11 બોય
નૌશાદ ખુશ 5 બોય
નાઝીર ચેતવણી આપનાર; ઝડપી; ખુશખુશાલ; વિસ્ફોટ; નિરીક્ષક; તપાસ કરનાર 6 બોય
નૌમાન અલ્લાહના રહેમત સાથે વ્યક્તિ 1 બોય
નોરીઝ પૃથ્વી પર આવેલા સૂર્યનાં પ્રથમ કિરણો 11 બોય
નીઝામુદ્દીન ધર્મનું શિસ્ત (ઇસ્લામ) 7 બોય
નહિયન સ્ટોપર 11 બોય
નહિયન સમજદાર 9 બોય
નસીરુદ્દીન ધર્મનો રક્ષક; વિશ્વાસ રક્ષક (ઇસ્લામ) 5 બોય
નવાઝ મોહક લેવું; પ્યારું; શેઠાણી 2 બોય
નાવેદ સુખી વ્યક્તિ 1 બોય
નવીદ સારા સમાચાર; ખુશ ખબર 6 બોય
નાવિલ ઉમદા; ઉદાર; મોર 22 બોય
નાયાબ દુર્લભ; અપ્રાપ્ય; કિંમતી 8 બોય
નદીમ મૈત્રીપૂર્ણ; મનોરંજન; મિત્ર કે સાથી 5 બોય
નસીર, નસીર અલ્લાહનો મદદનીશ; તે મદદ કરે છે; સહાયક;મિત્ર; ઘટસ્ફોટ કરનાર; ઘોષણા કરનાર; રક્ષક; સમર્થકો 7 બોય
નજિફ ચોખ્ખું; સાફ 11 બોય
નબીલ વિશિષ્ટ; ઉદાર 3 બોય
નસીફ કેવળ 5 બોય
નિયાઝ વફાદારી; પ્રસ્તાવ 3 બોય
નીસમ તાજી હવા; શીતલ 2 બોય
નજીમ ગોઠવણ કરનાર; સમાધાન 1 બોય
નુસ્રહ , નુસરત મદદ; સહકાર; વિજયી 3 બોય
નુ'મન લોહી; જૂનું અરબી નામ 9 બોય
નસીરુદ્દીન ધર્મનો રક્ષક; વિશ્વાસ રક્ષક (ઇસ્લામ) 6 બોય
નાઝીર ચેતવણી આપનાર; ઝડપી; ખુશખુશાલ; વિસ્ફોટ; નિરીક્ષક; તપાસ કરનાર 5 બોય
નાજીઉલ્લાહ અલ્લાહનો ખાસ મિત્ર 7 બોય
નસીર, નસીર અલ્લાહનો મદદનીશ; તે મદદ કરે છે; સહાયક;મિત્ર; ઘટસ્ફોટ કરનાર; ઘોષણા કરનાર; રક્ષક; સમર્થકો 8 બોય
નસીમુદ્દીન ધર્મ નો પવન (ઇસ્લામ) 9 બોય
નુહીદ ભવ્ય 3 બોય
નવાબ નેતા 7 બોય
નિસાર પ્રકૃતિ; ગરમ કાપડ; વિજયી 7 બોય
ના' ઇલ હસ્તગત કરનાર; કમાવનાર; વાદળી; વિજેતા; લાભ મેળવનાર 1 બોય
નહિ પયગંબર મુહમ્મદનું બીજું નામ 5 બોય
નસીમ તાજી હવાનો શ્વાસ, સવારની હવા; પવન 3 બોય
નાશિત મહેનતુ; ગતિશીલ; હાજર; સક્રિય 9 બોય
નૂરુલ હુદા યોગ્ય માર્ગદર્શનની રોશની 3 બોય
નુરાઝ નૂરનો ખજાનો 8 બોય
નાઝીમ ગોઠવણ કરનાર; સમાધાન 1 બોય
નીમ આરામ; પ્રેમ; સરળતા 1 બોય
નાસેર અલ્લાહનો મદદનીશ; તે મદદ કરે છે; સહાયક;મિત્ર; ઘટસ્ફોટ કરનાર; ઘોષણા કરનાર; રક્ષક; સમર્થકો 3 બોય
Nawyan (નવયાન) Intending 6 બોય
નઝર જે આપે છે 6 બોય
નુર પ્રકાશ; ફરિસ્તા 8 બોય
નાબીહ વિશિષ્ટ; મશહૂર; અતિ ઉત્કૃષ્ટ 8 બોય
નસીફ કેવળ 22 બોય
નીદલ જંગ; સલામતી 22 બોય
Numair (નુમૈર) Panther 4 બોય
નાયબ દુર્લભ; અપ્રાપ્ય; કિંમતી 8 બોય
નાગીબ ઉમદા; બુદ્ધિશાળી 6 બોય
નજીબ ઉમદા વંશના ; હોશિયાર 1 બોય
નાજિબ ઉમદા વંશના ; હોશિયાર 9 બોય
નજીબુલ્લાહ અલ્લાહનો પ્રતિષ્ઠિત સેવક 9 બોય
નાશી સલાહકાર 6 બોય
નવફા ઉદાર; સમુદ્રનું જૂનું અરબી નામ 3 બોય
નાયબ દુર્લભ; કિંમતી 7 બોય
નાયીફ ઉચ્ચ; ખૂબ ઉત્તમ; અધિશેષ; પર્યાપ્તતા 1 બોય
નીઝામુધિન ધર્મ (ઇસ્લામ) ની શિસ્ત 3 બોય
નુબીદ સુખ લાવવું 6 બોય
નૂરજહાં અદભૂત રાજા 5 બોય
નવૈર પ્રકાશ 5 બોય
નઝીમુદ્દીન ધર્મના સંગઠક (ઇસ્લામ) 7 બોય
નાગૂર રાજ્ય; શુદ્ધ 7 બોય
નજમુદ્દીન ધર્મનો સિતારો (ઇસ્લામ) 9 બોય
નાકાશ શાંત 9 બોય
નાશવાન પ્રસન્ન; ઉત્તેજિત 8 બોય
નાસમી સમીર 2 બોય
નાવાફ , નાવ્વાફ ઉચ્ચ; બુલંદ 5 બોય
નજીફ ચોખ્ખું; સાફ 3 બોય
નાઝેર ચેતવણી આપનાર; ઝડપી; ખુશખુશાલ; વિસ્ફોટ; નિરીક્ષક; તપાસ કરનાર 1 બોય
નીઘટ નઝર; દ્રષ્ટી 5 બોય
નીજદ લાંબુ; સરદાર 2 બોય
નીશાજ સંશોધક 8 બોય
નૂર મુહંમદ પયગંબર મુહમ્મદની રોશની 1 બોય
નૂરુલ અયન આંખની રોશની 9 બોય
નુરતાજ પ્રકાશનો તાજ 3 બોય
નુવૈદિર દુર્લભ 9 બોય
નાઝલ નીચે પડી જવું 9 બોય
નાધીર તાજું; પ્રિય; દુર્લભ; શિખર 1 બોય
નાસે ચોખ્ખું; શુદ્ધ; સફેદ 4 બોય
નાસિહ સલાહકાર; શુભેચ્છા 7 બોય
નભન , નાબીહ વિશિષ્ટ; મશહૂર; અતિ ઉત્કૃષ્ટ 11 બોય
નાદીન નદીઓના અલ્લાહ; મહાસાગર 7 બોય
નાદર સમૃદ્ધિ 1 બોય
નેફ વધારાની; અધીશેષ 8 બોય
નજીર નાનો સિતારો 8 બોય
નજી રક્ષક; સલામત 7 બોય
નામવર પ્રખ્યાત 6 બોય
નંગિયલ માનનીય 4 બોય
નકીબ નેતા; રાષ્ટ્રપતિ; મુખ્ય; અગ્રણી 8 બોય
નસરી જીત પછી વિજેતા 7 બોય
નતિક વાતચીત કરનાર; વક્તા; તર્કસંગત 7 બોય
નૂરુદ્દીન ધર્મની રોશની (ઇસ્લામ) 6 બોય
નૂરુલ અબ્સર દ્રષ્ટિનો પ્રકાશ 1 બોય
નુરાની તેજસ્વી 5 બોય
નુરી ચમકદાર; ચમકવું 8 બોય
નુરિલ અલ્લાહની રોશની 11 બોય
નુસય્ર હદીસનો તૌસીફી 8 બોય
Showing 1 - 100 of 228