ઇ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઇ' થી શરૂ થતા 99, મુસ્લિમ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 99 of 99
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ઈજ્જહ પરાક્રમ; ભાર 7 ગર્લ
ઇજ્જા અન નિસા તેમણે હદીસ સંભળાવી 3 ગર્લ
ઇજ્જ અન નિસા હદીસનો તૌસીફી 11 ગર્લ
ઇજરા સિતારો 9 ગર્લ
ઇજના પ્રકાશ 5 ગર્લ
ઇજમા દબાણપૂર્વકની સ્થિતિ; માન્ય વિશેષાધિકાર અને સન્માન 22 ગર્લ
ઇઝ્દીહાર પૌષ્ટિક; મોર 3 ગર્લ
ઇજ્દિહાર પૌષ્ટિક; મોર 4 ગર્લ
ઇજાહત કામ પૂરું કરવું; સમાપ્ત 6 ગર્લ
ઇજબેલે સુંદર 9 ગર્લ
ઇતરાત વંશાવલી 5 ગર્લ
ઇથર નિઃસ્વાર્થતા; પસંદ છે 11 ગર્લ
ઇતાફ ઘડિયાળ 9 ગર્લ
ઇતબ નિંદા 5 ગર્લ
ઇસ્તીલાહ સમાધાન 6 ગર્લ
ઈસ્તબ્રક કિનખાબ 6 ગર્લ
ઇસૂદ નાજુક મહિલા 8 ગર્લ
ઈસ્મત -અર નમ્રતાનું પાત્ર 1 ગર્લ
ઇસ્માહ , ઈસ્મત શુદ્ધતા; નમ્રતા; અપૂર્ણતા 4 ગર્લ
ઈસ્મા આકર્ષણ; રહેમત; દયા 6 ગર્લ
ઇસીર અગ્નિ કા બીજું નામ; પ્રેરણા; શક્તિશાળી; તાજા; બળવાન ; ઝડપી; ચુસ્ત 1 ગર્લ
ઇશરત જહાન આનંદમય દુનિયા 1 ગર્લ
ઇશરત સ્નેહ; ખુશ 3 ગર્લ
ઇશરાક રોશની; તેજ; ઝળહળતો 9 ગર્લ
ઇશાલ જન્નતનું ફુલ 5 ગર્લ
ઇસ્બાહ પ્રકાશ 3 ગર્લ
ઇસફ રાહત; સહાય 8 ગર્લ
ઈરુમ સ્વર્ગ માં એક બાગ 7 ગર્લ
ઈરસા મેઘ ધનુષ 2 ગર્લ
ઈરના મોહિત કરવું; ઉજવણી કરવી 6 ગર્લ
ઈર્ફના આસ્તિક 4 ગર્લ
Irem (ઈરેમ) A garden in heaven 9 ગર્લ
ઇરામ તેમની વચ્ચે પસાર થવું; એક મોટો ઢગલો 5 ગર્લ
ઈરાદત તમન્ના; અરમાન; હેતુ 8 ગર્લ
ઈકુરહ મધુર અવાજ 11 ગર્લ
ઈક્ર અભ્યાસ; વાંચન 9 ગર્લ
ઈક્લસ વિશ્વાસુ 22 ગર્લ
ઈકમત નીરવ; શાંતિ; રહેવું 7 ગર્લ
ઇન્તીસરત વિજય 3 ગર્લ
ઇન્તિસાર વિજય; ભરાવું 1 ગર્લ
ઇન્તેસ્સાર વિજય 6 ગર્લ
ઇન્શા વાક્ય; લેખન; નિબંધ 6 ગર્લ
ઇન્સેયા રહસ્યમય; પડકારરૂપ; હોશિયાર; હદીતનું વર્ણન કર્યું 1 ગર્લ
ઇન્જીલા ચમક 1 ગર્લ
ઇન્ગા શક્તિશાળી 22 ગર્લ
ઇન્દેલા રાતના સમયે મધુર ગાનારું એક નાનું પંખી ની જેમ 9 ગર્લ
ઇનદમિરા રાજકુમારીનો મહેમાન 6 ગર્લ
ઇનાયાહ , ઈનાયત ધ્યાન; ચિંતા;અહેસાન 11 ગર્લ
ઇનાયાહ ચિંતા 4 ગર્લ
ઇનાયા અલ્લાહની ભેટ ; ચિંતા; સમર્થન 5 ગર્લ
ઈનન આરોન અલ રશીદની એક ગુલામ યુવતી 2 ગર્લ
ઇનાય અલ્લાહની ભેટ ; ચિંતા; સમર્થન 6 ગર્લ
ઇનામ દયા કૃત્ય; દાન; પ્રદાતા; ભેટ; હાજર; ઇનામ; અનુદાન 2 ગર્લ
ઇમ્તિથલ નમ્ર; આજ્ઞાપાલન 11 ગર્લ
ઈમ્તીસલ આજ્ઞાપાલન; અનુકૂળ 11 ગર્લ
ઈમ્તીનાન આભારી; કૃતજ્ઞતા 8 ગર્લ
ઇમ્તીહલ નમ્ર; આજ્ઞાપાલન 9 ગર્લ
ઇમતહિલ નમ્ર; આજ્ઞાપાલન 1 ગર્લ
ઈમ્સિરા સમજદાર 7 ગર્લ
ઈમ્સાલ અદ્દભુત; એક પ્રકારનો 1 ગર્લ
ઇમરાના વસ્તી; સમાજવાદ 11 ગર્લ
ઈમોની આસ્તિક 6 ગર્લ
ઈમેન ભરોસો; માન્યતા 5 ગર્લ
ઇમાની ભરોસમંદ; વફાદાર; સત્યવાદી ;ઈમાનદાર 1 ગર્લ
ઈલ્મેયાત જ્ઞાન 9 ગર્લ
ઈલમ ઝુબિદાની ગુલામ યુવતી 7 ગર્લ
ઈલ્હાનાથ મહેંદી 1 ગર્લ
ઇલહામ અંતર્જ્ઞાન; પ્રેરણા; પુનઃમૂલ્યાંકન 8 ગર્લ
ઈલ્ફા મૂળ; નરમ હ્રદય 1 ગર્લ
ઈલાફ સુરક્ષા 2 ગર્લ
ઇક્રમીયા માનનીય; ઘમંડી 6 ગર્લ
ઇકરામ , ઇકરામ સન્માન; સત્કાર;ઉદારતા 6 ગર્લ
ઇકરામ સન્માન; સત્કાર;ઉદારતા 8 ગર્લ
ઈજ્લીયાહ વસતી 11 ગર્લ
ઈજાબો આશા 1 ગર્લ
ઇહા પૃથ્વી; ઇચ્છા; મજૂરી; શ્રમ; પ્રયત્ન કરો 9 ગર્લ
ઈફજા રક્ષણાત્મક પરિ 6 ગર્લ
ઇફ્તીનાન આકર્ષણ; મોહક 1 ગર્લ
ઇફ્તીન પ્રકાશ 4 ગર્લ
ઈફ્તીકાર વિચાર; ચિંતન 11 ગર્લ
ઇફ્રહ ખુશ રાખવું 6 ગર્લ
ઇફ્રા ઓળખાણ 7 ગર્લ
ઇફ્ફત -અર શુદ્ધતા નું સુશોભન 8 ગર્લ
ઇફ્ફત શુદ્ધતા 6 ગર્લ
ઇફ્ફાહ શુદ્ધતા; નમ્રતા 3 ગર્લ
ઈતા પૃથ્વી; ઇચ્છા 8 ગર્લ
ઈશા જીવન; મહિલા 11 ગર્લ
ઇધર 4 ગર્લ
ઇબ્તીસમાં સ્મિત 11 ગર્લ
ઇબ્તીહલ બંદગી; રહેમત 7 ગર્લ
ઇબ્તીહજ આનંદ; સુખ 5 ગર્લ
ઇબ્તિહાજ આનંદ; સુખ 6 ગર્લ
ઇબ્થાજ આનંદ 5 ગર્લ
ઇબ્રીઝ શુદ્ધ સ્વર્ણ 1 ગર્લ
ઇબ્રીસમી રેશમી 8 ગર્લ
ઇબ્રીસમ રેશમ 8 ગર્લ
ઈબાદત પૂજા 1 ગર્લ
ઇબદાહ પયગંબર મોહમ્મદના (પબુહ) બેગમ; સરસ 7 ગર્લ
ઇબા ખ્યાતિ; સમજણ 3 ગર્લ
Showing 1 - 99 of 99