પ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'પ' થી શરૂ થતા 41, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 41 of 41
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
પૂયાહ ઉદ્દેશ 8 બોય
પુર્તાબ શક્તિશાળી 6 બોય
પુર્દીલ બહાદુર; નિર્ભય 8 બોય
પુજમાન હેતુ; ઇચ્છા 3 બોય
પ્રાંતો અંત 3 બોય
પૌનાહ ફુદીનો 3 બોય
પોષન અલ્લાહનો સેવક; અલ્લાહનો વિનમ્ર વ્યક્તિ 1 બોય
પૌરુષત આનંદથી ભરેલો 1 બોય
પોર્દલ 3 બોય
પીરજાદા નેતાની નિશાની 3 બોય
પીર મુહમ્મદ પાક પયગંબર 7 બોય
પીર પીર; આધ્યાત્મિક માર્ગદર્શક; સમજદાર 7 બોય
પીનાજ ખુશ 3 બોય
પિનાર વસંત 4 બોય
પેયમાન વચન 11 બોય
પેર્ઝો લાયક; શુભેચ્છા 8 બોય
પરવાઝ જીતવું; વિજેતા 7 બોય
પરવેજ નશીબદાર; ખુશ 7 બોય
પેલાબો વીજળી 6 બોય
Pehzan (પહજાન) Holy man 7 બોય
પય્વાસ્તુન સંપર્ક; જોડે છે 5 બોય
પાયામ સંદેશ 2 બોય
પત્માન માનનીય વ્યક્તિ 2 બોય
પતંગ પતંગિયું; પતંગ 5 બોય
પસોન બળવો 2 બોય
પરયાન પરિ ની જેમ 3 બોય
પરવેજ઼ વિજયી; શાંતિ; ભાગ્ય 8 બોય
પરવીજ નશીબદાર; સુખી; વિજયી 11 બોય
પરવેઝ વિજયી; શાંતિ; ભાગ્ય 7 બોય
પર્વાગે વિજયી, નસીબદાર, ખુશ. 7 બોય
પરનિઅન કેનવાસ 1 બોય
પરિષદ્ ખુશ 4 બોય
પરિનોશ સદા સુંદર 4 બોય
પરિનાજ મોહક અને સુંદર 4 બોય
પરિમહ ખુશખુશાલ 3 બોય
પરિગોલ ફૂલ જેવી પરી 6 બોય
પરીસન ખૂબ જ સુંદર 7 બોય
પારંગ રત્નની ચમક 3 બોય
પમીર પર્વતમાળા 3 બોય
પલંક દીપડો; ચિત્તો 1 બોય
પેવન્દ શપથ 4 બોય
Showing 1 - 41 of 41